Konferenca Trajnostna energija lokalno 021

Konferenca Trajnostna energija lokalno 021
Trajnostna energija lokalno 021: Nove priložnosti zelene lokalne energetike

Sreda, 15. september 2021, Domus Medica v Ljubljani  

 

Da se naj občine in občani pogumno vključujejo v nove lokalne priložnosti zelenega prehoda, da bi dosegli brezogljične cilje, so zaključili udeleženci že sedme vodilne konference Trajnostna energija lokalno, ki jo je priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Katere so številne priložnosti, ki jih občinam in občanom prinaša nov zakon o oskrbi iz obnovljivih virov energije, je izpostavil mag. Erik Potočar iz Ministrstva za infrastrukturo. Tina Vončina iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji pa je napovedala, da sveženj Pripravljeni na 55 prelomno pospešuje zelene projekte. Kako Borzen s podporno shemo OVE in SPTE opolnomočijo uporabnike in lokalne deležnike za nove projekte, je naslovil Iztok Gornjak, Borzen. Pomembno pa k zeleni energetski prihodnosti prispevajo tudi študentje, kar se kaže tudi skozi nagrajeni magistrski deli, ki sta bili podeljeni na konferenci. 

 

 

 

7. Borzenova vodilna konferenca Trajnostna energija lokalno 021

PROGRAM

8:30 Sprejem udeležencev
9:00 UVOD
Trajnostna energija lokalno: perspektive udeležencev
9:10 Priložnosti lokalnih projektov zelene transformacije
Martin Bratanič, Borzen
9:20

Lokalni zeleni transformaciji na pot
Blaž Košorok, Ministrstvo za infrastrukturo

9:30

ENERGETSKE ZAKONODAJNE NOVOSTI LOKALNO
Uresničevanje evropskega zelenega dogovora in »Pripravljeni na 55«: priložnosti zelene transformacije lokalno
Tina Vončina, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

10:00

ENERGETSKE ZAKONODAJNE NOVOSTI LOKALNO
Nov zakon spodbujanju rabe OVE in aktualni energetski zakoni: katere pomembne novosti prinaša lokalnim skupnostim?
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Razprava z udeleženci

10:45 Odmor
11:05

Podporna shema za obnovljive vire energije
Iztok Gornjak, Borzen

11:20

DIALOG
PRIMERI DOBRIH PRAKS IN IZZIVI LOKALNE ENERGETIKE

 

Govorca:

  • Matjaž Rakovec,Mestna občina Kranj,
  • dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo.
11:50

OMIZJE
SAMOOSKRBA IN LOKALNE PRILOŽNOSTI

 

Govorca:

  • Gregor Novak,Skupina SONCE in SunContract,
  • Darko Jojić, Skupina GEN-I.
12:30 Podelitev nagrade za najboljše magistrsko delo
intervju z nagrajenci
13:00

Druženje udeležencev ob pogostitvi

*Moderatorka: Mojca Černelč koprivnikar, ProsperiaGOVORCI


Martin BRATANIČ, direktor Borzen, d.o.o.

Martin Bratanič je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o., pred tem pa je bil skoraj 10 let prvi mož Regionalne razvojne agencije Posavje. Njegova pestra poslovna pot je tako močno povezana z različnimi razvojnimi projekti, tudi na področju energetike. Med njegovim ključnimi dosežki s ponosom izpostavi različne, tudi mednarodne, projekte, ki so zlasti v Posavski regiji doprinesli h gospodarskemu napredku, izboljšanju okolja in večji blaginji prebivalcev, kot denimo poslovno-logistično središče Phoenix, vzpostavitev Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS), regijska štipendijska shema Posavje in drugi. Močno verjame v družbeno odgovornost in prenos znanj, kar dokazuje njegova angažiranost pri ustanovitvi kar treh fakultet - Fakultete za turizem v Brežicah, Fakultete za energetiko v Krškem in Fakultete za logistiko v Celju. Trenutno je aktiven v nadzornih svetih nekaterih energetskih družb, je član Nacionalnega odbora za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact, predsednik nevladne in neprofitne organizacije TERIS in član Sveta Savske komisije.

 

 

dr. Boštjan FERK, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Boštjan Ferk je direktor in ustanovitelj Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si), odgovoren  predvsem za področje javno-zasebnega partnerstva, koncesij, javnih naročil in javnih služb. V okviru svojega dela si prizadeva akademsko in raziskovalno delo nadgraditi z implementacijo projektov v praksi. V zadnjem obdobju je posebno pozornost namenil projektom javno-zasebnih partnerstev, ki se financirajo s pogodbenimi prihranki energije.


Iztok GORNJAK, Borzen, d.o.o.

 Iztok Gornjak je diplomiral leta 2008 na Fakulteti za strojništvo v Maribiru in je po izobrazbi univerzitetni diplomirani gospodarski inžinir strojništva. Zaposlen je v družbi Borzen, d.o.o. kot analitik za energetsko področje. njegovo delo zajema pripravo podlag, razvoj in uvajanje novih produktov in storitev podjetja ter izdelavo analiz, poročil in raziskav za potrebe in naloge Centra za podpore. V preteklosti je sodeloval na številnih projektih na podorčju lokalnih skupnosti, med drugimi pri pridobivanju nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, pri idelavi razširjenih energetskih pregledov stavb in izdelavi loklanih energetskih konceptov.
 . 

Darko JOJIĆ, Skupina GEN-I

 

Darko Jojić, mag. posl. ved, produktni vodja na področju energetskih storitev v skupini GEN-I. V dejavnosti energetike deluje od leta 2009. V dobrem desetletju je na področju obnovljivih virov energije sodeloval pri več kot 600 projektih v Sloveniji in tujini. V družbi GEN-I deluje na področju razvoja in vodenja produktov energetskih storitev. Blaž KOŠOROK, Ministrstvo za infrastrukturo

Trenutno je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, v preteklosti je bil direktor družbe TE-TOL d. o. o., generalni direktor družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o., COO družbe Akrapovič d. d. in član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, član NS Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d. o. o. ter drugih vodilnih inštitucij v Sloveniji.
 

Gregor NOVAK, solastnik Skupine SONCE in direktor SunContracta

Gregor Novak ima za sabo skoraj dve desetletji izkušenj na vodilnih mestih v slovenski energetiki. Pred ustanovitvijo Skupine SONCE je delal v dveh najpomembnejših nacionalnih elektro-energetskih podjetjih v Sloveniji. Kot vodja informatike je sodeloval pri vzpostavitvi podjetja BORZEN. Kasneje pa je prevzel vlogo direktorja Sektorja IKT pri ELESu. Pred več kot desetimi leti je skupaj s partnerji ustanovil Skupino SONCE, ki se ukvarja z investicijami v obnovljive vire in z gradnjo sončnih elektrarn. V 2018 je kot direktor z mednarodno ekipo vzpostavil prvo P2P energetsko tržnico na blockchainu, SunContract. 

 

mag. Erik POTOČAR, Ministrstvo za infrastrukturo

 Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na  področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

 

Matjaž RAKOVEC, Mestna občina Kranj

Matjaž Rakovec je obiskoval Osnovno šolo Franceta Prešerna v Kranju in Gimnazijo Kranj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Javnosti je poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in gospodarstva, bil je namreč predsednik vaterpolske zveze Slovenije, zdaj pa je že tretji zaporedni mandat predsednik Hokejske zveze Slovenije. Na Zavarovalnici Triglav je bil zaposlen skupno 19 let, v letih od 2009 do 2013 kot predsednik uprave, pri čemer je zavarovalnico pripeljal do rekordnih dobičkov in dvakrat prejel nagrado Naj finančnik leta. Več let je bil na čelu Skupine Triglav (katere matična družba je Zavarovalnica Triglav) s prek 5500 zaposlenimi v šestih državah. V svoji poklicni karieri je opravljal še vrsto drugih funkcij, med drugim je bil svetovalec uprave v Mercatorju in direktor Studia Moderna.

 

Tina VONČINA, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Tina Vončina je od avgusta 2020 zaposlena v projektni skupini Evropske komisije za okrevanje in odpornost (RECOVER), katere naloga je priprava in usmerjenje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za mehanizem, ki je osrednji odgovor EU pri podpori gospodarskemu okrevanju EU po krizi covid-19. Pred tem je delovala kot ekonomska svetovalka na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, kjer je bila zaposlena od leta 2005. V obdobju 2003 - 2005 je bila zaposlena na Službi Vlade RS za evropske zadeve. Je diplomantka mednarodnih odnosov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in magistra evropskih študij s College of Europe (Brugge, Belgija).

 

 

MODERATOR:

 

Mojca ČERNELČ KOPRIVNIKAR, moderatorka, Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja za energetiko, ki že več kot 20 let ustvarja, moderira in vodi številne napredne ter inovativne strokovne dogodke kot tudi omizja. Je ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia, ki od leta 2009 organizira napredna srečanja na stičiščih zelene energetske transformacije. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

 


Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice