Trajnostna energija lokalno 022

Trajnostna energija lokalno 022


Na Borzenovi konferenci Trajnostna energija lokalno 022, ki je potekala 13. septembra, smo slišali, kako pospešiti zeleni energetski prehod lokalnih skupnosti in podpreti občane ter lokalne deležnike v aktualnih razmerah energetske krize in REPowerEU.

Spraševali smo se ali nas sončna energija res lahko odreši visokih položnic za elektriko. V Sloveniji obstaja kar nekaj prodornih občin, ki bi lahko bile zgled drugim občinam, smo slišali na Trajnostna energija lokalno 022, kjer je bilo največ govora o skupnostnih projektih, samooskrbi, zelenem prehodu, spodbudah, energetski revščini ter izzivih, ki jih prinaša energetska kriza.

Mag. Borut Rajer, direktor Borzena, je dejal, da smo soočeni s specifično situacijo, ki terja ukrepe na nacionalni in lokalni ravni: ''Mislim, da moramo trenutno predvsem zagotoviti varnost oskrbe in prebroditi prihajajočo zimo, ob tem pa pozivam vse deležnike, da prevzamejo pobudo, osvojijo znanje in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da prebrodimo te negotove čase.''

 Podrobnejše o vsebini konference.

 

Avtorji: Mare Bačnar, Borzen

PROGRAM:

13. september od 9h do 14h, Modra dvorana, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana

8.30

Sprejem udeležencev in registracija

9.00

Lokalni trajnostni energetiki na pot

mag. Borut Rajer, Borzen

 

Izzivi energetske krize lokalno

mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

9.30

ENERGETSKE ZAKONODAJNE NOVOSTI LOKALNO

mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

10.00

Vloga Borzena pri zelenem prehodu

Borut Žnidarič, Borzen

10.10

Spodbujanje okolju prijaznega tovornega prevozništva v cestnem prometu

mag. Damjan Stanek, Borzen

10.20

DIALOGI

Izzivi občanov – od oskrbe z energijo do energetske revščine


 • dr. Tomislav Tkalec, Fokus
 • mag. Mojca Vendramin, Eko sklad j.s.

10.50

RAZPRAVA

Priložnosti na področju lokalne samooskrbe


 • Marko Funkl, občina Hrastnik
 • Tina Gerbec, občina Kanal ob Soči

11.20

ODMOR

12.00

SAMOOSKRBA IN ENERGETSKE SKUPNOSTI - PRIMERI DOBRE PRAKSE

 

 • Skupnostni energetski projekti so nova priložnost, Rajko Leban, GOLEA
 • 2ISECAP - vključevanje ključnih akterjev na področju energetike v živi laboratorij (SECAP Ljutomer), Štefan Žohar, LEA za Pomurje
 • Zelene priložnosti, Urška Zgojznik, okoljevarstvenica
 • Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, mag. Gašper Škarja, Komunalno podjetje Velenje

13.10

OMIZJE

Reševanje izzivov v času energetske krize


 • dr. Dejan Paravan, Gen-I
 • mag. Borut Rajer, Borzen
 • dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska

14.00

ZAKLJUČEK KONFERENCE

 

GOVORCI


Marko FUNKL, župan občine Hrastnik

Marko Funkl se je z občinsko politiko srečal že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik Občine Hrastnik. V času opravljanja funkcije svetnika je bil tudi predsednik Obora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport ter predstavnik Občine Hrastnik v Razvojnem svetu zasavske regije. Kot predstavnik civilne družbe v Koordinacijski skupini za Zasavje, se je angažiral tudi pri iskanju gospodarskih in infrastrukturnih rešitev ob ugašanju energetike v Zasavju. Prav tako opravlja prostovoljno delo na številnih društvenih področjih. Po izobrazbi je profesor ruščine in filozofije, pridobljeno znanje pa je kot učitelj tudi uspešno pretvoril v delo. Kot samostojni podjetnik je na lastni koži spoznal, kako težka pot je to, kar je vodilo v ustanovitev Sindikata prekarcev, ki ga je kot predsednik tudi vodil. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Jezikovne zadruge Soglasnik in Inštituta za ekonomsko demokracijo. Pred nastopom mandata je bil zaposlen kot vodja evropskega projekta, ki spodbuja dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v Sloveniji.

Tina GERBEC, županja Občine Kanal ob Soči

Rojena 4. aprila 1979 in živi v Bodrežu. Za županjo je bila izvoljena na lokalnih volitvah leta 2018. Svoje otroštvo in najstniška leta je preživela v vasi Srednje v Krajevni skupnosti Kambreško. Osnovno šolo je do četrtega razreda obiskovala v Ročinju, kasneje v Kanalu, srednjo šolo pa v Novi Gorici, kjer se je šolala na splošni gimnaziji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana politologinja. V času študija je šest let preživela v Ljubljani, najprej zaradi študija nato zaradi dela. Ves čas je bila njena želja, da se vrne na Primorsko. V letu 2004 se je ponudila možnost za zaposlitev na Občini Kanal ob Soči kot vodja Turistično informacijskega centra, ki ga je takrat pomagala vzpostaviti. Na TIC-u je bila zaposlena do leta 2008. Sledila je zaposlitev v podjetju IMC d.o.o., kjer je bila zadolžena za izvajanje družbeno odgovorne kampanje Ne-odvisen.si. Od leta 2010 do 2015 je bila zaposlena na Regijski razvojni agenciji severne Primorske v Novi Gorici in sodelovala pri številnih evropskih projektih. Preden je bila izvoljena za županjo je bila direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica.

 

Rajko LEBAN, direktor Goriške lokalne energetske agencije

Rajko Leban je direktor Goriške lokalne energetske agencije od leta 2010. Poleg vodenja zavoda je aktivno vpet v številne projekte na področju trajnostne energetike. Pri svojem delovanju je uspešno izvedel številne projekte na področju lokalnih skupnosti, kot so: študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, študije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, akcijski načrti trajnostne energetike, Lokalni energetski koncepti, investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo javnih stavb, izobraževanje URE in OVE. Leta 2013 je bil tutor pri mednarodnem projektu BIOTRANSF, program Leonardo da Vinci, in tehnični strokovnjak pri mednarodnem projektu Proforbiomed. Sodeluje na številnih konferencah mednarodnih projektov. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju na vodilnih in vodstvenih mestih v gospodarstvu. Pred tem je bil prokurist v podjetju Eko Les Energetika, vodja proizvodnje v Iskri Avtoelektriki Asing in direktor podjetja Gostol TST. Ima tudi licenco neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic.


 

dr. Dejan PARAVAN, član uprave GEN-I

Aktivni sooblikovalec tržnega dogajanja v Sloveniji in priznani strokovnjak s področja prodaje električne energije končnim odjemalcem je poklicno pot začel leta 1999 kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Med študijem je pridobival dragocene izkušnje med drugim na inštitutu podjetja Siemens AG v nemškem Erlangnu in v podjetju Decision Systems International, v Atlanti, ZDA. Po pridobitvi doktorata se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d.o.o. in opravljal različne funkcije v podjetjih v okviru te poslovne skupine in se posvetil predvsem razvoju dejavnosti prodaje električne energije končnim odjemalcem. Bil je direktor družbe IG Prodaja, d.o.o., član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju in direktor družbe Istrabenz-Gorenje, d.o.o. Ob preoblikovanju družbe GEN-I v letu 2006 je bil imenovan v upravo kot član, odgovoren za prodajo električne energije, odkup energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Novembra 2011 je uspešno končal mandat ter sprejel funkcijo izvršnega direktorja za dobavo električne energije. Je član uprave GEN-I Zagreb d.o.o. in direktor GEN-I Vienna GmBH in GEN-I Milano Srl. Kot predsednik študijskega komiteja C5 deluje v slovenski in mednarodni organizaciji elektroenergetikov CIGRE. Od marca 2022 dalje je član uprave GEN-I.

mag. Erik POTOČAR, vodja sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo

Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na  področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije.


 

mag. Borut RAJER, direktor Borzena

Mag. Borut Rajer je direktor slovenskega operaterja trga z elektriko, družbe Borzen. Po izobrazbi ekonomist in statistik. Njegova poklicna pot je že skoraj dve desetletji prepletena z energetiko.  Vrsto let je bil direktor energetskega področja pri družbi Borzen, kjer se je ukvarjal z razvojem slovenskega energetskega trga, vseskozi pa je bil aktiven tudi na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije. Sodeluje v več slovenskih in mednarodnih delovnih skupinah. Od januarja 2018 je član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, trenutno v tretjem mandatu, kjer je bil pred tem vodja delovne skupine za okoljske trge. Kot predavatelj se udeležuje različnih strokovnih dogodkov, je avtor strokovnih člankov, svoje znanje pa zelo rad deli tudi z mlajšimi generacijami – že leta je gostujoči predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.mag. Damjan STANEK, direktor področja poslovne arhitekture na Borzenu

Damjan Stanek ima več kot 27 let izkušenj na področju energetike, prometa, infrastrukture in managementa.

Skoraj celotno poklicno kariero je preživel v energetskem sektorju. Od prve zaposlitve v distribucijskem podjetju, nato dela v sistemskem operaterju prenosnega omrežja ter operaterju trga z energijo, do kariere svetovalca pri mednarodnih energetskih projektih je pridobil dragocene delovne izkušnje na področju tehničnih funkcij, dinamičnih in statičnih analiz energetskih sistemov, raziskav in razvoja, implementacije informacijskih rešitev za energetske trge, strateškega in poslovnega načrtovanja ter korporativnega upravljanja.

Soustvarjal je slovenski energetski prostor v času liberalizacije trga z električno energijo in vzpostavljanja slovenske energetske borze. Na mednarodni ravni so bili prepoznani z dveletnim imenovanjem za predsednika združenja evropskih energetskih borz EuroPEX.

Zadnja leta je delal v družbah za razvoj in upravljanje infrastrukture, vodil pa je tudi projekt integriranega javnega prometa v Sloveniji. Trenutno je direktor področja poslovne arhitekture na Borzenu.


 

mag. Gašper ŠKARJA, direktor Komunalnega podjetja Velenje

Mag. Gašper Škarja je po izobrazbi magister pravnih znanosti s področja gospodarskega prava. Ima več kot deset let vodstvenih izkušenj z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb varstva okolja in energetike. Od leta 2017 je direktor Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., ki je med drugim odgovorno tudi za oskrbo s toplotno energijo, plinom in hladom na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj.

Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline je drugi največji v državi, preko katerega se oskrbuje skoraj 40.000 prebivalcev in preko 650 industrijskih uporabnikov. Zagotavljanje stabilne in trajnostne oskrbe s toploto je eden bistvenih stebrov pravičnega prehoda Savinjsko-šaleške regije iz premogovne v brezogljično družbo. V Komunalnem podjetju Velenje so skupaj s partnerji pripravili akcijski načrt, s katerim želijo izvesti prehod na nov sistem daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga.

 

dr. Ivan ŠMON, MBA, predsednik uprave Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil pri distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja), član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednik sekcije SNK WEC in podpredsednik sekcije Eurelectric.

 

dr. Tomislav Tkalec, Fokus

Tomislav Tkalec je vodja programa Energija pri Fokusu, društvo za sonaraven razvoj. Pokriva širok nabor tematik: učinkovita raba in obnovljivi viri energije, decentralizacija proizvodnje električne energije, energetska revščina, skupnostni energetski projekti, problematika fosilnih virov in jedrske energije, energetske politike ter participatorni procesi. Trenutno je vključen v izvajanje treh evropskih projektov (H2020 projekt EmpowerMed, LIFE CARE4CLIMATE in LIFE Unify). Doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani.mag. Mojca VENDRAMIN, direktorica Eko sklada

Mag. Mojca Vendramin diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo makroekonomskih politik in nato magistrirala z delom s področja ekonomike varstva okolja. Do leta 2010 je bila zaposlena na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, kjer je pokrivala tudi politike varstva okolja in trajnostnega razvoja. V okviru tega se je ukvarjala tudi z energetsko revščino in napisala  študijo Stroški gospodinjstev za rabo energije v stanovanjih v luči vprašanja energetske revščine (UMAR, 2010). Nato je nadaljevala delom deluje na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v Službi vlade RS za podnebne spremembe, na ministrstvu na Direktoratu za energijo kot vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije in na Eko skladu. Od leta 2019 opravlja funkcijo direktorice Eko sklada. V službo se vozi s kolesom.

 


Urša Zgojznik, okoljevarstvenica

Urša Zgojznik je okoljevarstvenica, aktivitka in političarka. Je dolgoletna predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja. Društvu se je pridružila že ob začetku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v zgodovini Slovenije, Očistimo Slovenijo, ki je aktivirala 14 % prebivalcev Slovenije. 

V društvu se posvečajo družbeni aktivaciji ljudi, okoljskemu ozaveščanju in predvsem projektom na področju ravnanja z odpadki. So nacionalna organizacija v mreži Zero Waste Europe.
V prvih dveh akcijah Očistimo Slovenijo leta 2010 in 2012, ki sta aktivirali 14 % prebivalcev Slovenije, je bila vodja lokalne koordinacije za 212 občin, leta 2012 tudi vodja projekta, prav tako je bila vodja akcije Očistimo Slovenijo 2018. Medtem je bila vodja več projektov, v zadnjem času se intenzivneje posveča tematikam zavržene hrane in implementaciji konceptov krožnega gospodarstva ter Zero Waste na vseh nivojih. 
Ker meni, da je aktivizem premalo in da je potrebno zahtevati zaščito narave in okolja ter spremembo družbenega sistema na sistemski ravni, se ja aktivirala tudi politično. Leta 2019 je kot nosilka liste Povežimo se nastopila na evropskih volitvah, s podporo Evropske zelene stranke. V letu 2022 pa je z ustanovitvijo nove zelene stranke Vesna postala so-predsednica.

Borut Žnidarič, vodja službe za okoljske mehanizme na Borzenu

Borut Žnidarič je zaposlen na Borzenu, kjer opravlja vlogo vodje službe za okoljske mehanizme, kamor spada med drugim izvajanje podporne sheme za OVE in SPTE, tehnično vodenje registra potrdil o izvoru, ter druge dejavnosti vezane na delovanje Centra za podpore. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, svojo poklicno pot pa je začel v bančništvu na področju elektronskega bančništva, od leta 2009 pa je zaposlen na Borzenu.


 

MODERATOR:

 

 

Mojca ČERNELČ KOPRIVNIKAR, moderatorka, Prosperia 

Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja za energetiko, ki že več kot 20 let ustvarja, moderira in vodi številne napredne ter inovativne strokovne dogodke kot tudi omizja. Je ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia, ki od leta 2009 organizira napredna srečanja na stičiščih zelene energetske transformacije. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

 

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice