Strokovni posvet: energetski pregledi 022

Strokovni posvet: energetski pregledi 022

STROKOVNI POSVET:

IZVAJANJE ENERGETSKIH PREGLEDOV V SLOVENIJI 022

 

Borzenov strokovni posvet z naslovom izvajanje energetskih pregledov v Sloveniji, je potekal 29. septembra, v Kranju, kjer so izkušeni izvajalci energetskih pregledov, energetski strokovnjaki, naročniki in izvajalci energetskih prenov razpravljali o strokovnih analizah na področju dosedanjega izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji, o spremembah Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda, trajnostnih-okoljskih vidikih, metodologiji in kazalnikih za trajnostno gradnjo, predstavitvi koncepta in vsebine Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, aktualnosti energetske učinkovitosti v slovenskem prostoru, energetski sanaciji in učinkoviti rabi električne energije v industriji.


Zakaj posvet?

Izvajanje energetskih pregledov je organizacijsko in tehnično zelo zahtevna aktivnost, ki združuje različne stroke: ekonomijo, pravo, gradbeništvo, strojništvo, elektrotehniko, informatiko.  Po uspešno izvedenem prvem strokovnem posvetu, oktobra 2021, vas vabimo na drugi posvet na temo izvedb energetskih pregledov, zakonskih novosti in izboljšav na tem področju. Na posvetu boste imeli priložnost za izmenjavo izkušenj z izvajalci energetskih pregledov, drugimi energetskimi strokovnjaki, naročniki in izvajalci energetskih prenov ter strokovnimi predstavniki zakonodajnih teles.


Komu je posvet namenjen?

  • Izvajalcem energetskih pregledov;
  • Energetskim managerjem in svetovalcem;
  • Predstavnikom energetsko intenzivnih podjetij; 
  • Ostalim zainteresiranim javnostim s področja URE in OVE.

 

Obravnavane teme:

  • Povzetek strokovne analize na področju dosedanjega izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji (Povzetek študije: Strokovna analiza na področju stanja izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji in podlaga spremembe Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, C. Fendre, november 2021);
  • Predstavitev podlag sprememb Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, 2016;
  • Predstavitev in analiza novega PURES-a in pripadajoče Tehnične smernice;
  • Priporočila izvedb energetskih pregledov na podlagi aktualne zakonodaje;
  • Implementacija energetskega  upravljanja v koncept pametne stavbe in pametne tovarne (upravljanje z lastnimi energijskimi viri, energetsko mikro-omrežje);
  • Predstavitev izobraževalnega programa za izvajalce energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov.


Program: 

 

8.30 – 9.00  Sprejem udeležencev 
9.00 – 9.20 Uvodni nagovor organizatorja
Predstavitev programov informiranja, ozaveščanja in usposabljanja programov s področja URE in OVE
Iztok Gornjak, Borzen, d.o.o.
9.20 – 9.40 Energetski pregledi in trajnostno-okoljski vidik
dr. Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK, d. o. o.
9.40 – 10.00 Aktualnost energetske učinkovitosti v slovenskem prostoru
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
10.00 – 10.50 Energetska učinkovitost v PURES 2022
dr. Sašo Medved, Fakulteta za strojništvo, UNI-LJ
10.50 – 11.10 Odmor
11.10 – 11.40 Predstavitev podlag sprememb Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini EP
Cvetko Fendre
11.40 – 12.25 Celovita energetska sanacija ŠC Škofja Loka
Alojzij Kokalj, ŠC Škofja Loka
12.25 – 12.55 Učinkovita raba električne energije v industriji, primeri prihrankov el. energije
Roman Novak, Energovat, d. o. o.
13.00 – 13.30  Razprava in pogostitev

 

 


Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice