Strokovni posvet 021

Strokovni posvet 021

Strokovni posvet – izvajanje energetskih pregledov v Sloveniji

 

Strokovni posvet je bil izveden s podporo Ministrstva za infrastrukturo v soorganizaciji z družbo Borzen, d.o.o. 14. oktobra 2021 v prostorih ŠC Škofja Loka med 9.00 in 13.30. Tema delovnega posveta je bila  izvajanje energetskih pregledov v Sloveniji in priprava predlogov sprememb Pravilnika o metodologiji za izdelavo in o vsebini energetskega pregleda iz leta 2016.

 

Prezentacije predavateljev


 


Komu je bil posvet namenjen?

• Izvajalci energetskih pregledov,

• energetski managerji in svetovalci,

• energetsko intenzivna podjetja ter

• ostala zainteresirana javnost s področja URE in OVE.

Zakaj posvet?

Energija predstavlja v večini ustanov enega od pomembnejših obvladljivih stroškov. Za zmanjševanje porabe energije in s tem stroškov za energijo obstaja veliko možnosti. Doseženi prihranki neposredno povečajo dobiček ustanove, poleg tega pa zmanjšanje rabe energije pomeni tudi občutne koristi za okolje.

Energetski pregled je osnova za program učinkovite rabe energije v ustanovah, saj vsebuje predloge možnih ukrepov z določenimi prioritetami, ki vodstvu ustanove nudijo napotke za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve. Pregled vsebuje natančne izračune energijskih potreb in analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

Namen izvedbe energetskega pregleda je izdelava ocene energetskega varčevalnega potenciala, analize obstoječega energetskega stanja s stališča ogrevanja, rabe tople in hladne vode ter porabe električne energije omenjenega objekta. Z energetsko analizo želimo poiskati energetsko neučinkovita mesta in nakazati možnosti za njihovo prenovo.

V okviru posveta z deležniki na področju energetskih pregledov (izvajalci energetskih pregledov, zavezanci/lastniki stavb, ki so zavezani k izdelavi energetskih pregledov, pristojnimi institucijami …) želimo pridobiti čim več aktualnih informacij in strokovnih mnenj.

Teme, ki smo jih obravnavali:

• Dejansko stanje izdelave energetskih pregledov na terenu,

• organizacijske, tehnične in zakonodajne težave pri izvajanju,

• praktične izkušnje pri izvajanju energetskih pregledov in sestavljanju poročil,

• možne spremembe in izboljšave izvajanja energetskih pregledov in s tem povezane potrebe po spremembah veljavnega pravilnika iz leta 2016: Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda.

 

Program

8.30 – 9.00

Sprejem udeležencev

9.00 – 9.15

Pozdrav in uvodni nagovor – mag. Erik Potočar, MZI, vodja sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije

9.15 – 9.30

Pripravljeni na -55, načrt EU za prehod na zeleno gospodarstvo – mag. Vanesa Čanji, Fit Media, d.o.o.

9.30 – 10.00

Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske zgradbe (Borzenova nagrajenka za najboljše magistrsko delo) – mag. Anja Dolšak, Eutrip, d.o.o.

10.00 – 10.45

Energetski pregledi stavb (primeri dobre/slabe prakse) - Nejc Avguštin, Eutrip, d.o.o.

10.45 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.45

Energetski pregledi procesov – mag. Bogomil Kandus, Enekom, d.o.o.

11.45 – 12.30

Analiza obstoječe aktualne zakonodaje na področju energetskih pregledov – mag. Primož Praper, Eutrip, d.o.o.

12.30 – 13.30

Razprava in pogostitev

*Moderator posveta: Cvetko Fendre

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice