Trajnostna energija lokalno 019

Trajnostna energija lokalno 019

Peto strokovno srečanje

TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 019: Na preseku zelenih priložnosti 

Četrtek, 12. septembra 2019, od 9. do 14.30 ure, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Kako se energetska oskrba občanov zaradi številnih 'zelenih priložnosti' radikalno spreminja in zakaj skupnostni projekti, je bil osrednji izziv udeležencev Borzenovega srečanja Trajnostna energija lokalno. Da naj Slovenija "ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljični in energijski prehod, trajnostni promet (zlasti železniški) in okoljsko infrastrukturo, pri tem pa upošteva regionalne razlike", je novo naložbeno priporočilo 2019 Sloveniji s strani EU, ki ga je izpostavila Tonka Matič iz Evropske komisije. Spoznali smo kako občani z lokalnimi skupnostnimi projekti, kot so drugo okrožje mesta Dunaj, kjer prebivalci s pomočjo novih tehnologij že sami prodajajo odvečno energijo, prvi projekt skupinskega financiranja sončne elektrarne v hrvaških Križevcih in vas Suha z nizkonapetostnimi omrežji prihodnosti, lahko zmanjšujejo izpuste ogljikovega dioksida. 

Srečanje se je zaključilo s Svetovno kavarno "Na preseku zelenih priložnosti in potrebna znanja", kjer so vsi udeleženci skupaj identificirali izzive ter oblikovali skupne zaključke kot odgovor na izzive. Podrobnosti iz konference pa najdete v sporočilu za javnost.      

       

 

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 

 


 GOVORCI

 

 

Tonka Matić, Evropska komisija

 

Tonka Matić je leta 2014 diplomirala iz evropskih študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leto kasneje je na Univerzi v Manchestru zaključila magistrski študij iz prava in politike človekovih pravic. Na Evropski komisiji dela od leta 2016. Trenutno je zaposlena na generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko, in sicer v enoti, zadolženi za Slovenijo. Njeno delo zajema spremljanje operativnega programa Slovenije za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, znotraj katerega je zadolžena predvsem za energetiko in socialne zadeve. Prav tako je aktivno vključena v pripravo prihodnjega večletnega finančnega okvira (2021-2027) za Slovenijo in v proces evropskega semestra (letnega cikla usklajevanja proračunskih, ekonomskih in reformnih politik držav članic).

 

 

 

Berto Menard, župan, Logatec 

 

Berto Menard je obiskoval Osnovno šolo 8 talcev Logatec ter s šolanjem nadaljeval na Centru strokovnih šol v Ljubljani, kjer je šolanje zaključil leta 1972. Podjetništvo in obrtništvo je Berta Menarda navduševalo že v mladih letih, zato je leta 1978 ustanovil lastno družinsko podjetje Trgovina, servis, montaža bele tehnike in hladilnih sistemov s.p. Berto Menard je človek, ki se vseskozi izobražuje na različnih področjih tako strokovnih kot tistih, ki človeka usmerjajo v boljše in kakovostnejše življenje. Že od mladih let je svoj prosti čas rad preživljal aktivno in v športnem duhu. V mladosti je bil član logaškega športnega kluba, kjer je igral košarko, danes pa svoje moči nabira s sprehodi v naravi ter druženju z ljudmi. Logaški župan Berto Menard je družinski človek, zato veliko svojega prostega časa posveti prav njej.Tereza Novak, Slovenska filantropija

 

Tereza Novak od leta 2002 na mestu izvršne direktorice vodi eno najuspešnejših slovenskih nevladnih organizacij, Slovensko filantropija. Po izobrazbi je  univerzitetna diplomirana filozofinja. V času njenega vodstva Slovenske filantropije je organizacija z nekaj zaposlenih zrasla v organizacijo, ki trenutno zaposluje 40 strokovnjakov s področja prostovoljstva, migracij, medgeneracijskega sodelovanja in razvojnega sodelovanja. Vključuje več kot 500 prostovoljcev in deluje v več krajih Slovenije. S sodelavci je vzpostavila mrežo prostovoljskih organizacij, ki vključuje 1721 raznovrstnih prostovoljskih organizacij in je največja in zelo odzivna tovrstna mreža v Sloveniji. Poslovne enote Slovenske filantropije Hiše Sadeži družbe so medgeneracijski skupnostni centri, manenjeni ustvarjanju prostorov povezovanja, generacij in kultur. V času zaposlitve na Slovenski filantropiji je sodelovala pri vzpostavitvi   Nacionalnega foruma  humanitarnih organizacij Slovenije in mu predsedovala v letih od 2008 do 2017. Je urednica priročnikov, ki utemeljujejo vlogo nevladnih, humanitarnih organizacij ,  Problematika revščine in kako jo reševati, Humanitarne organizacije za vključujočo družbo, od leta 2012 članica Sveta Vlade za razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij.

 

 

 

Wolfgang Otter, Wien Energie (mesto Dunaj 

 

Wolfgang Otter je po izobrazbi arhitekt, ki je magistriral s področja okoljskih tehnologij in mednarodnih odnosov na Tehnični univerzi in Diplomatski akademiji na Dunaju. Je pobudnik za financiranje različnih projektov s področja električne mobilnosti, prav tako je tudi poskrbel za izvedbo projekta, ki omogoča trgovanje z energijo na podlagi blockchain tehnologije. Trenutno deluje tako na področju lokalnih kot tudi mednarodnih projektov. V preteklih letih si je nabiral dragocene izkušnje s področja arhitekture, od načrtovanja enodružinskih hiš do bolj kompleksnih gradenj. Ukvarja se tudi s prostovoljnimi humanitarnimi in izobraževalnimi dejavnostmi.

 

 

Dr. Karlo Peršolja, Borzen, d.o.o. 

 

Dr. Karlo Peršolja je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o. Ima več kot 30-let izkušenj s področja energetskih trgov, pri čemer izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu. Aktivno sodeluje na različnih domačih in evropskih energetskih projektih ter je član različnih strokovnih združenj, med drugim EuroPex in APEX, poleg tega pa redno predava v slovenskem in evropskem prostoru ter je avtor številnih strokovnih člankov.

 

 

 

Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

 

Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer dela na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov.

 

 

Mario Rajn, univ. bacc. math. 


Mario Rajn je končal študij pedagoške matematike na naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu in se dodatno izobraževal s področja pedagogike in psihologije na Fakulteti za vzgojne in izobraževalne znanosti v Osijeku. Kot štipendist institucije VERN, se je izpopolnjeval na dodiplomskem študiju s področja IT menedžmenta. Končal je tudi letni program Akademije za politični razvoj Sveta Evrope. Več kot desetletje je aktiven kot prostovoljec v civilnem sektorju. Štiri leta je bil predsednik skupnosti P.O.I.N.T. v kateri je udejanjil mnoge dobrodelne akcije, organiziral različne kulturno-umetniške festivale in projekte, ki promovirajo izobraževanje. Od junija leta 2017 je župan mesta Križevci kjer se posebej osredotoča na vidike energetske neodvisnosti mesta Križevci.

 

 

Matjaž Rakovec, župan, Kranj 

 

Matjaž Rakovec je obiskoval Osnovno šolo Franceta Prešerna v Kranju in Gimnazijo Kranj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Javnosti je poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in gospodarstva, bil je namreč predsednik vaterpolske zveze Slovenije, zdaj pa je že tretji zaporedni mandat predsednik Hokejske zveze Slovenije. Na Zavarovalnici Triglav je bil zaposlen skupno 19 let, v letih od 2009 do 2013 kot predsednik uprave, pri čemer je zavarovalnico pripeljal do rekordnih dobičkov in dvakrat prejel nagrado Naj finančnik leta. Več let je bil na čelu Skupine Triglav (katere matična družba je Zavarovalnica Triglav) s prek 5500 zaposlenimi v šestih državah. V svoji poklicni karieri je opravljal še vrsto drugih funkcij, med drugim je bil svetovalec uprave v Mercatorju in direktor Studia Moderna.Anže Vilman, Elektro Gorenjska 


Anže Vilman, univ. dipl. inž. el., je leta 2010 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, smer energetika. Po zaključku študija se je zaposlil v Službi za razvoj, podjetja Elektro Gorenjska. Na začetku svoje strokovne poti se je ukvarjal predvsem z priključevanjem razpršenih virov v distribucijsko omrežje in meritvami kakovosti napetosti v nizkonapetostnem omrežju. Zadnja leta začenja z razvojem nizkonapetostnega omrežja in regulacijo napetosti v srednjenapetostnem in nizkonapetostnem omrežju, s katerimi se je podjetje začelo aktivneje ukvarjati. Izdeluje mikro-obdelave posameznih delov nizkonapetostnih omrežij za potrebe priključitev novih odjemalcev. Vključen je tudi v raziskovalnih evropskih projektih INCREASE in STORY, za katere Elektro Gorenjska zagotavlja demonstracijske poligone nizkonapetostnega omrežja.

 

 

Jelka Žekar, mestna svetnica, Ljubljana 


Mestna svetnica Jelka Žekar se je županovi vodstveni ekipi pridružila maja 2012. Kot univerzitetna diplomirana ekonomistka ima za seboj bogate izkušnje na vodilnih mestih v podjetjih Toper, kjer je nazadnje kot direktorica prodaje vodila prodajo za vse programe takratnega Topra, in Mercatorju, kjer je leta 1996 prevzela vodenje področja razvoja maloprodaje, bila od leta 2003 direktorica nabave za sistem kot celoto, kasneje izvršna direktorica market programa in zaključila poslovno pot kot pomočnica članice uprave Poslovnega sistema Mercator za področje trženja in nabave. Za seboj ima tudi bogato politično kariero. Potem ko je zavzeto prevzela vodenje programa Evropskega tedna mobilnosti, je Ljubljana kot edina evropska prestolnica že drugič zmagala z izvirnimi in radikalnimi trajnimi pridobitvami v času evropskega tedna mobilnosti in za to prejela marca 2014 nagrado ETM 2013.

 

Mladi za podnebno pravičnost 


Sva Jernej in Klara in prihajava iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Mladi za podnebno pravičnost smo gibanje več sto posameznikov iz celotne Slovenije, ki naslavlja vsesplošno okoljsko krizo, torej globalno segrevanje, izumiranje vrst in ogrožen obstoj človeštva z razkrivanjem njenega vzroka - sistema, ki sloni na večnem izkoriščanju narave in sočloveka. S kreativnimi direktnimi akcijami, povezovanjem skupnosti, pritiskom na odločevalce in izpostavljanjem dobrih praks opozarjamo na neaktivnost odločevalcev in na njihove uničujoče politike. Če začnemo ukrepati tukaj in zdaj, še obstaja možnost, da posledice podnebnih sprememb preprečimo ali pa jih vsaj omilimo. Sprememba je edina zgodovinska konstanta in človeštvo danes sprejema odločitve, katerih posledice bodo mnogo bolj daljnosežne, kot si predstavljamo.

Gibanju sva se pridružila, ker želiva doseči spremembe in zaščiti okolje. Z ozaveščanjem želiva začeti pri odločevalcih, saj lahko oni naredijo kratkoročne spremembe, z raznoraznimi programi pa nadaljevati pri ostalih ljudeh, da se na dolgi rok vsi naučimo ravnati z okoljem.

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice