Domači razpisi

DOMAČI RAZPISI

 

V iskalniku najdete razpise s področja trajnostne energetike, ki jih razpisujejo različni akterji. Za vas se trudimo in poskušamo biti čim bolj ažurni, ves čas pa širimo tudi nabor razpisovalcev. V kolikor imate predlog, pišite na info@trajnostnaenergija.si

Vas zanimajo tudi tuji razpisi s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije? Preverite jih na povezavi.

 

 

Razpisi

Iskalnik

TematikeVrste upravičenca
Vrste spodbude
Razpisovalec

Razpisi

Število razpisov: 211

Razvrsti po:

Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje

Financiranje projektov URE in OVE ter projektov, ki zmanjšujejo hrup

Datum objave: 10.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Kredit

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

/

Razpisovalec:

SID Banka

Podrobnejše informacije >

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI3)

Financiranje tehnološko razvojnih projektov po enem izmed treh tipov državne pomoči - začasnm okvir, pomoč de minimis in GBER

Datum objave: 10.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Kredit

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

SID Banka

Podrobnejše informacije >

Zelena obveznica

Financiranje 'zelenih' projektov ki obsegajo področja: Obnovljiva energija, Energetska učinkovitost, Preprečevanje onesnaževanja in nadzor, Trajnostno upravljanje življenjskih naravnih virovZagotavljanje vodne in teritorialne biodiverzifikacije; Čisti tra

Datum objave: 10.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Drugo

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

/

Razpisovalec:

SID Banka

Podrobnejše informacije >

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI)

Financiranje razvoja ali implementacije novega oz. izboljšanega produkta, procesa ali storitve

Datum objave: 10.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Drugo

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

SID Banka

Podrobnejše informacije >

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE)

Financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb

Datum objave: 10.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Drugo

Tematika: Drugo

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

SID Banka

Podrobnejše informacije >

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE)

Financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb

Datum objave: 10.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Drugo

Tematika: Drugo

Upravičenci: Javni sektor

Skupna višina sredstev na voljo:

15.000.000,00 €

Razpisovalec:

SID Banka

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energ

Datum objave: 30.4.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

5.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnejše informacije >

2. javni poziv ZERO 500

Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500

Datum objave: 2.4.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

7.500.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

86SUB-SOCOB21

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Datum objave: 2.4.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

500.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih ma

Datum objave: 12.3.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

4.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnejše informacije >

 

* V tabeli oznaka / pomeni, da podatek ni na voljo.

 

 

 

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice