Domači razpisi

DOMAČI RAZPISI

 

V iskalniku najdete razpise s področja trajnostne energetike, ki jih razpisujejo različni akterji. Za vas se trudimo in poskušamo biti čim bolj ažurni, ves čas pa širimo tudi nabor razpisovalcev. V kolikor imate predlog, pišite na info@trajnostnaenergija.si

Vas zanimajo tudi tuji razpisi s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije? Preverite jih na povezavi.

 

 

Razpisi

Iskalnik

TematikeVrste upravičenca
Vrste spodbude
Razpisovalec

Razpisi

Število razpisov: 135

Razvrsti po:

JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Celovita prenova starejše večstanovanjske stavbe

Datum objave: 20.8.2021

Veljavnost razpisa do: 31.12.2021

Vrsta spodbude: Kredit

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

2.000.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Celovita prenova starejše večstanovanjske stavbe

Datum objave: 20.8.2021

Veljavnost razpisa do: 31.12.2021

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

500.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v zamenjavo neekološkega ogrevanja

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in zamenjave neekološkega ogrevanja s sodobnim sistemom ogrevanja. Namen spodbud je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 in s tem

Datum objave: 22.7.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000,00 €

Razpisovalec:

Občina Ljubno

Podrobnejše informacije >

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – julij 2021

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristk

Datum objave: 15.7.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agecija za energijo

Podrobnejše informacije >

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – julij 2021

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristk

Datum objave: 15.7.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

10.000.000,00 €

Razpisovalec:

Agecija za energijo

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnih mehanizmov: (1) prispeva

Datum objave: 14.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

15.564.710,00 €

Razpisovalec:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2021 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: spodbude) za nove, še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemo

Datum objave: 7.5.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

60.000,00 €

Razpisovalec:

Energetika Celje

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energ

Datum objave: 30.4.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Proizvodnja

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

5.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnejše informacije >

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi,

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Datum objave: 16.4.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Nepovratna sredstva

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Pravne osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

5.000.000,00 €

Razpisovalec:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podrobnejše informacije >

86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Menjava stare kurilne naprave z novo za socialno šibke občane

Datum objave: 2.4.2021

Veljavnost razpisa do: /

Vrsta spodbude: Subvencija

Tematika: Zgradbe

Upravičenci: Fizične osebe

Skupna višina sredstev na voljo:

500.000,00 €

Razpisovalec:

Eko sklad, j.s.

Podrobnejše informacije >

 

* V tabeli oznaka / pomeni, da podatek ni na voljo.

 

 

 

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice