Demonstracijske obnove

Demonstracijske obnove

Jedro projekta predstavlja empirična primerjava podatkov o porabi energije v stavbi pred in po energetski sanaciji ter objava teh podatkov na portalu Trajnostna Energija, s čimer želimo dvigniti zaupanje v izračune teoretičnih prihrankov ter dokazati, da so ukrepi energetske sanacije stavb ekonomsko upravičeni. Za ta namen smo v letu 2016 izvedli Poziv za sodelovanje pri energetski prenovi stavb. Predmet poziva je bilo pridobitev stavb za prikaz demonstracijskih obnov ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Izbrane so bile tri večstanovanjske stavbe različnih velikosti, na katerih se je v letu 2016 izvedla energetska sanacija toplotnega ovoja stavbe. 


Na stavbah so se izvedle naslednje analize in meritve:

1. Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo,

2. Analiza porabe energije in njenih stroškov za leta 2013/14, 2014/15 in 2015/16, 

  • primerjava energijskih števil med leti 2013, 2014 in 2015,
  • primerjava porabe toplotne energije med leti 2013, 2014 in 2015 po mesecih,
  • primerjava stroškov za toplotno energijo med leti 2013, 2014 in 2015 po mesecih,

3. Izdelava računskega modela stavbe pred in po prenovi, ki zajema:

  • izračunana letna potrebna toplota za ogrevanje (pred in po prenovi),
  • izračunana specifična letna potrebna toplota,
  • koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe,

4. izračun korekturnih faktorjev za delitev stroškov ogrevanja po energetski sanaciji,

5. izračun vračilne dobe investicije v energetsko sanacijo ovoja stavbe,

6. izdelava energetske izkaznice stavbe.

 

Spodaj so prikazani rezultati teoretičnega in dejanskega prihranka toplotne energije, kot tudi prikaz povprečja prihrankov energije in stroškov pred sanacijo in po njej.

 

Primerjava med teoretičnimi in dejanskimi prihranki (kWh)

Ogrevalna sezona 2016/17

Ogrevalna sezona 2017/18

 

Ogrevalna sezona 2018/2019

 

 

Grafični prikaz prihrankov energije in stroškov

Ogrevalna sezona 2016/17, 2017/18 in 2018/19

 

 

 

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice