Poziv: energetske prenove stavb

Poziv: energetske prenove stavb

Ker verjamemo v učinkovito rabo energije, ob nedavnem svetovnem dnevu varčevanja z energijo, za vas objavljamo:

 

POZIV ZA SODELOVANJE PRI ENERGETSKI
PRENOVI HIŠ IN STANOVANJ - zaključen

v okviru katerega smo pridobili vzorčne podatke o prihrankih energije, ki nam bodo v
prihodnje pomagale pri našem poslanstvu informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije.


NA POZIVU IZBRANI 3 PROJEKTI:


1. Večstanovanjska stavba Gotska 13, Ljubljana (72 stanovanj)
2. Večstanovanjska stavba Vransko 84, Vransko (6 stanovanj)
3. Večstanovanjska stavba XXXI Divizije 5 in 7, Kranj (38 stanovanj)


OGLEJTE SI ANIMIRAN VIDEO Z REZULTATI.


Na stavbah so se izvedle naslednje analize in meritve:


1. Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo.

2. Analiza porabe energije in njenih stroškov za leta 2013/14, 2014/15 in 2015/16:

 • primerjava energijskih števil med leti 2013, 2014 in 2015,
 • primerjava porabe toplotne energije med leti 2013, 2014 in 2015 po mesecih,
 • primerjava stroškov za toplotno energijo med leti 2013, 2014 in 2015 po mesecih.

3. Izdelava računskega modela stavbe pred in po prenovi, ki zajema:

 • izračunana letna potrebna toplota za ogrevanje (pred in po prenovi),
 • izračunana specifična letna potrebna toplota,
 • koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe.
4. izračun korekturnih faktorjev za delitev stroškov ogrevanja po energetski sanaciji.

5. izračun vračilne dobe investicije v energetsko sanacijo ovoja stavbe.

6. izdelava energetske izkaznice stavbe.


ZAKAJ SPLOH V ENERGETSKO PRENOVO

 • zmanjšana poraba energije,
 • nižji stroški,
 • večja kakovost bivanja,
 • bolj zdravi bivanjski prostori,
 • manjše onesnaževanje.

POMEMBNO 


Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice