Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov

ZBIRANJE ODPADKOV – ZBIRALIŠČA PO REGIJAH

Zbirni center je prostor, kamor pripeljemo ločeno zbrane odpadke po tem, ko jih doma ali na ekoloških otokih razvrstimo v pravilne zabojnike. Prav tako so zbirni centri namerjeni zbiranju odpadkov in odpadnih materialov, da se le ti ne znajdejo v naravi.. Namenjeni so dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov. Iz zbirih centrov odpadke odpeljejo v ponovno predelavo ali na odlagališče, kjer zbirajo ostanke odpadkov, ki niso primerni za ponovno predelavo.

Tam se zbirajo tudi posebni oziroma nevarni odpadki, za katere ni primernega zabojnika, vendar je zelo pomembno, da jih zbiramo ločeno.

Zbirni center je v slovenski ureditvi objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditve objektov, ki so urejeni in opremljeni za prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstev.

Tovrstni centri so v določeni obliki na voljo v vseh občinah, izjeme so lahko manjše občine, ki tovrstne storitve lahko zagotavljajo v sodelovanju z večjimi občinami.

Poiščite zbirališče odpadkov v vaši regiji:

Gorenjska: zbirni center Zarica (Kranj), zbirni center Jezersko, zbirni center Naklo, Zbirni center Šenčur, infrastruktura Bled, zbirni center Jesenice, zbirni center Cerklje, zbirni center pri odlagališču odpadkov Tenetiše, zbirni center Tabre (Kranjska Gora), zbirni center Radovljica, zbirni center Tržič, zbirni center Draga (Škofja Loka), zbirni center Bohinj, zbirni center Todraž (Gorenja vas), zbirni center Studeno (Železniki), zbirni center Osojnica (Žiri), zbirni center Žirovnica

Goriška: zbirni center Brda (Dobrovo), zbirni center Kanal ob Soči, zbirni center Renče – Vogrsko; zbirni center Branik, zbirni center Hum, zbirni center Renče – Vogrsko, zbirni center Kanal – Bodrež, zbirni center Prvačina, zbirni center Grgar, zbirni center Šempas, zbirni center Bilje – Počivala, zbirni center Kras – pri Kostanjevici, zbirni center na Dobrovem v občini Brda, zbirni center Trnovo, zbirni center Čepovan, zbirni center CERO Nova Gorica, zbirni center Anhovo, zbirni center Ljubevč (Idrija), zbirni center Cerkno, zbirni center Miren, zbirni center Solkan, zbirni center Šempeter – Vrtojba, zbirni center Gradnikova, zbirni center Volče (Tolmin), CRO Pod Dolgo Poljano (Ajdovščina)

Obalno kraška: zbirni center Dvori pri Sv. Antonu (Koper), zbirni center dep. Dragonja (Piran), zbirni center deponija (Izola), zbirni center Komen, CERO Sežana, Zbirni center Hrpelje-Kozina

Osrednjeslovenska: zbirni center Ljubljansko Barje, zbirni center na Povšetovi, zbirni center Brezovica, Zbirni center v Vodicah in Medvodah, zbirni center na Igu, Škofljica, Velike Lašče, Cerklje na Gorenjskem, zbirni center Špaja dolina (Grosuplje), zbirni center Ostri vrh (Logatec), zbirni center Dob (Domžale), CRO Vrhnika, zbirni center Suhadole

Primorsko-notranjska: zbirni center Cerknica, zbirni center Stari trg (Lož), zbirni center Globovnik (Ilirska Bistrica), zbirni center Pivka, zbirni center Postojna

Zasavska: zbirni center Neža (Trbovlje), zbirni center Širjava (Litija), zbirni center Zagorje ob Savi,

Jugovzhodna Slovenija: zbirni center Podbevškova ulica (občina Novo mesto), zbirni center Šmalčja vas (občina Šentjernej), zbirni center Zafara – Žužemberk (občina Žužemberk poleg čistilne naprave), zbirni center Goriča vas (Ribnica), zbirni center Vranoviči (Črnomelj), zbirni center Semič, zbirni center Bočka (Metlika), zbirni center Mozelj (Kočevje), zbirni center CEROD (Leskovec), zbirni center Komunala (Novo mesto), zbirni center Globoko (Trebnje)

Savinjska: zbirni center Žalec, zbirni center Vransko, zbirni center Braslovče, zbirni center Prebold, zbirni center Polzela, zbirni center Vojnik, zbirni center Cero (Slovenske Konjice), zbirni center Strensko (Laško), zbirni center Mozirje pri čistilni napravi, zbirni center Deponija Tuncovec (Rogaška Slatina), zbirni center na odlagališču v Velenju, zbirni center Velenje II, zbirni center Šmartno ob Paki, zbirni center Šoštanj, zbirni center Braslovče, zbirni center Bukovžlak (Celje),

Koroška: zbirni center Lokovica (Prevalje), zbirni center Dobja vas (Ravne na Koroškem), zbirni center Pameče (Slovenj Gradec), zbirni center Dovže, zbirni center Otiški vrh (Dravograd), zbirni center Radlje ob Dravi, zbirni center Vuzenica, zbirni center Muta (Muta)

Posavska: zbirni center Savska cesta (Sevnica), zbirni center stara deponija (Radeče), zbirni center Na Borštu (Brežice), zbirni center Spodnji Stari grad (Krško)

Podravska: zbirni center Kidričevo, zbirni center Trnovska vas, zbirni center Duplek, zbirni center Žetale, zbirni center Videm, zbirni center Majšperk, zbirni center Hajdina, zbirni center Markovci, zbirni center Gorišnica, Snaga Maribor, zbirni center Pesnica, zbirni center Starše, zbirni center Miklavž na Dravskem polju, zbirni center Šentilj, zbirni center Dobrava, zbirni center Gajke (Spuhlja), zbirni center Pragersko (Slovenska Bistrica), zbirni center Ormož, zbirni center Slivnica, zbirni center Rače-Fram, zbirni center Hoče (Orehova vas), zbirni center Lovrenc na Pohorju, zbirni center Streliška cesta (Maribor), zbirni center Plinarniška cesta (Maribor), zbirni center Lahova ulica (Maribor), zbirni center Ruše in Selnica ob Dravi (Ruše), zbirni center Zgornja Kungota

Pomurska: zbirni center Vidonci, zbirni center Šalovci, zbirni center Murska Sobota, zbirni center Turnišče, zbirni center Beltenci, zbirni center Cankova, zbirni center Črenševci, zbirni center Rogašovci, zbirni center Odranci, zbirni center Puconci, zbirni center Dolga vas (Lendava), zbirni center Ljutomer, zbirni center Dobrovnik/Dobronak, zbirni center Kobilje, zbirni center Kuzma, zbirni center Fokovci, zbirni center Petanjci, zbirni center Apače, zbirni center Gornja Radgona, zbirni center Lenart (Lenart v Slovenskih Goricah), zbirni center Grad (Vidonci)

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice