Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Vas zanima kako učinkovito upravljati z energijo v javnem sektorju? Kako poročati skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju in se seznaniti z uporabo namenske države aplikacije? Spodaj najdete vso vsebino, ki je namenjena seznanjanju z upravljanjem energije v javnem sektorju.

 

 

Upravljanje z energijo in njeno poročanje je pomembo, saj gre za vzpostavitev sistema in postopkov za sistematsko izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov.

 

 

Za vas pripravljena vsebina pokriva številne tematike, ki so povezane z upravljanjem energije v javnem sektorju. Vse od obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije do financiranja, javnih naročil in ukrepov kako izboljšati energetsko učinkovitost stavbe.


Za ogled spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo, kliknite tukaj.


 

DOSTOPNA VSEBINA:

· Upravljanje z energijo v javnem sektorju: Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju; državna aplikacija izvajanja energetskega knjigovodstva; informiranje uporabnikov, specifične rešitve in primeri dobrih praks; doseganje upravljanja z energijo in usmeritve za naprej.

· Financiranje: celovit pristop k energetski sanaciji; finančni in drugi instrumenti; kombinacija finančnih virov; energetsko pogodbeništvo; praktični primeri ELENA.

· Energetski pregled in monitoring: energetski pregled-zakonske osnove, metodologija, rezultati, primeri; analitični del – raba energije in vplivni faktorji stavbe; ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb in izraba obnovljivih virov energije; tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije na stavbi.

· Javna naročila:  zakonodajni okvirji; zeleno javno naročanje s predstavitvijo primerov iz prakse; potrebna investicijska dokumentacija in postopki.

· Obnovljivi viri energije: predstavitev virov in potencialov, možnost izkoriščanja obnovljivih virov energije; obnovljivi viri energije v javnih stavbah; pridobitev subvencije za obnovljive vire energije in primerna izraba obnovljivih virov energije v javnih stavbah.

· Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju:  sistem upravljanja z energijo v zdravstvenem sektorju; izkušnje upravljanja z energijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za varstvo odraslih; prezračevane stavb za zdravstveno oskrbo, tehnični in zakonodajni vidik, ki jih je potrebno upoštevati pri tovrstnih stavbah.

· Upravljanje z energijo v šolskem sekotrju: sistem upravljanje z energijo v šolskem sektorju; upravljanje z energijo na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah, v vrtcih ter usmeritve za naprej; tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije na stavbah, prezračevanju ter finančnim in drugim inštrumentom. 

· Upravljanje z energijo v ožjem javnem sektorju: tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije na stavbi; izkušnje o ustreznosti prezračevanja upravnih stavb; meritve notranjega udobja v tovrstnih stavbah in priporočila za ukrepanje.

· Specifični ukrepi upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb: predstavitev upravljanja s stavbami, kjer je poleg energtske varnoti pomembna tudi potresna varnost in kulturna dediščina; koraki izvedbe energetske sanacije - statična sanacija, rešitve glede navlaževanja konstrukcijskih slojev in estetska prenova; predstavitev rezultatov raziskave REUS 2020.

· Podrobnejše gradivo - upravljanje z energijo v javnem sektorju: zajema vse vse zgoraj navedene sklope in vam pomaga pri uresničevanju vaših ciljev na področju upravljanja z energijo)


Za vse zavezance poročanja skladno z Uredbo o upravljanju energijo v javnem sektorju pa je pomemben datum 31. marec, ko je potrebno vnesti podatke za področje upravljanja z energijo za predhodno leto v informatizirano zbirko, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Državna aplikacija za poročanje podatkov energetskega knjigovodstva

Energetsko knjigovodstvo v javnem sekotrju je namenjeno rednemu spremljanju porabe energentov v javnih stavbah. V ta namen je Ministrstvo za infrastrukturo izdelalo aplikacijo energetskega knjigovodstva, kamor zavezanci sporočajo o porabi energentov za določeno časovno obdobje za posamezno poročevalsko enoto.

V aplikacijo se vnašajo podatki enkrat letno o letni rabi energije in energentov; o letnih stroških za energijo in energente; o tehničnih lastnostih stavbe, vključno z lastnostmi ovoja in tehničnih sistemov ter o načrtovanih in izvedenih ukrepih.

Za lažje in hitrejše vnašanje podatkov v državno aplikacijo za izvajanje energetskega knjigovodstva, smo pripravili videoposnetek, kjer je predstavljeno letno poročanje podatkov skladno z uredbo za energijo v javnem sektorju.

Več o aplikaciji in pridobitev dostopa do aplikacije dostopno tukaj.

 

Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice