Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Vas zanima kako učinkovito upravljati z energijo v javnem sektorju? Kako poročati skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju in uporabo vzpostavljene države aplikacije. V preteklem letu 2020, kot tudi letos smo imeli in še imamo pripravljene številne seminarje za upravljanje z energijo v javnem sektorju. Spodaj najdete vso vsebino, ki je namenjena seznanjanju z upravljanjem energije v javnem sektorju.

 

 

Upravljanje z energijo in njeno poročanje je pomembo, saj gre za vzpostavitev sistema in postopkov za sistematsko izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov.

 

 

Za vas pripravljena vsebina pokriva številne tematike, ki so povezane z upravljanjem energije v javnem sektorju. Vse od obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije do financiranja, javnih naročil in ukrepov kako izboljšati energetsko učinkovitost stavbe.


 

DOSTOPNA VSEBINA:

· Upravljanje z energijo v javnem sektorju: Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju; državna aplikacija izvajanja energetskega knjigovodstva; informiranje uporabnikov, specifične rešitve in primeri dobrih praks; doseganje upravljanja z energijo in usmeritve za naprej.

· Financiranje: celovit pristop k energetski sanaciji; finančni in drugi instrumenti; kombinacija finančnih virov; energetsko pogodbeništvo; praktični primeri ELENA.

· Energetski pregled in monitoring: energetski pregled-zakonske osnove, metodologija, rezultati, primeri; analitični del – raba energije in vplivni faktorji stavbe; ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb in izraba obnovljivih virov energije; tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije na stavbi.

· Javna naročila:  zakonodajni okvirji; zeleno javno naročanje s predstavitvijo primerov iz prakse; potrebna investicijska dokumentacija in postopki.

· Obnovljivi viri energije: predstavitev virov in potencialov, možnost izkoriščanja obnovljivih virov energije; obnovljivi viri energije v javnih stavbah; pridobitev subvencije za obnovljive vire energije in primerna izraba obnovljivih virov energije v javnih stavbah.

· Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju:  sistem upravljanja z energijo v zdravstvenem sektorju; izkušnje upravljanja z energijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za varstvo odraslih; prezračevane stavb za zdravstveno oskrbo, tehnični in zakonodajni vidik, ki jih je potrebno upoštevati pri tovrstnih stavbah.

· Upravljanje z energijo v šolskem sekotrju: sistem upravljanje z energijo v šolskem sektorju; upravljanje z energijo na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah, v vrtcih ter usmeritve za naprej; tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije na stavbah, prezračevanju ter finančnim in drugim inštrumentom. 

· Podrobnejše gradivo - upravljanje z energijo v javnem sektorju: zajema vse vse zgoraj navedene sklope in vam pomaga pri uresničevanju vaših ciljev na področju upravljanja z energijo)


Za vse zavezance poročanja skladno z Uredbo o upravljanju energijo v javnem sektorju pa je pomemben datum 31. marec, ko je potrebno vnesti podatke za področje upravljanja z energijo za predhodno leto v informatizirano zbirko, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

 


Za ogled spletnega seminarja na temo Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva, kliknite tukaj.

Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice