Aktualne novice

Vse novice >

Podnebni zakon v javno razpravo junija

30. marec 2023
Predlog zakona o podnebnih spremembah bo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE) v javno razpravo posredovalo predvidoma...

IEA: Elektroenergetika je občutljiva na pomanjkanje vode

29. marec 2023
Elektroenergetika je posebej občutljiva na naraščajoče pomanjkanje vode, zato so čedalje večje težave z vodo v bolj...

Udeležite se prve konference Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

27. marec 2023
Želite izvedeti kako izboljšati pogoje za trajnostno prenovo in gradnjo stavb v...

V EZS bi si želeli še več sredstev za zeleni prehod; pozivajo tudi k preboju na področju OVE

27. marec 2023
Slovenija bi morala v zeleni prehod, predvsem pa v področje obnovljivih virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), vložiti več...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Razpisi
 

Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi, ki nudijo finančno spodbudo za investicije s področja OVE in URE.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Učinkovito ravnajmo z energijo v pisarni

Zamenjajmo navadne žarnice z varčnimi sijalkami (LED sijalke). Te porabijo do 90 % manj energije od klasičnih sijalk in imajo tudi...

Koristni nasveti za varčevanje z energijo v gospodinjstvu

Zmanjšajmo onesnaženost okolja, uporabljajmo električna vozila, kolesa in javna prevozna sredstva. Zmanjšajmo...

Hranilnik električne energije

Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna energija...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega pomena...

Theme picker

Natečaj za najboljše magistrsko delo s področja URE in/ali OVE 023

Od februarja do julija 2023 : Prijava in več infomacij.

Tehniški dnevi na OŠ 023

Marec 2023: Prijava in več infomacij

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

18. maj 2023: Prijave in več informacij na voljo kmalu.

Usposabljanja za izvajanje energetskih pregledov

Maj in junij 2023

Konferenca Trajnostna energija lokalno 023

September 2023

Upravljanje z energijo v javnem sektorju in energetsko intenzivnih podjetjih 023

Oktober in november, 2023, spletni seminarji

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

EU priznava vlogo francoskih jedrskih elektrarn pri dosegi industrijskih ciljev glede vodika

31. marec 2023
Svet in Parlament EU sta v četrtek dosegla začasni dogovor, ki v novi direktivi o obnovljivih virih energije priznava vlogo vodika,...

HSE za leto 2022 kupil za približno 2,5 mio EUR emisijskih kuponov

31. marec 2023
Za koledarsko leto 2022 je skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) kupila za približno 2,5 milijona evrov emisijskih kuponov....

Energetika Ljubljana za letos večinoma v sprotne nakupe emisijskih kuponov

31. marec 2023
V Energetiki Ljubljana so za leto 2022 zakupili že vse potrebne emisijske kupone, in sicer 512.958 kuponov oz. ton CO2, od tega so...

Na voljo 100 mio EUR za inovativne projekte čiste tehnologije manjšega obsega

31. marec 2023
Evropska komisija je v četrtek objavila tretji razpis za manjše projekte v okviru sklada za inovacije. Namen tega razpisa je...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice