Aktualne novice

Vse novice >

Hrvaška naredila prvi korak v smeri razvoja sektorja CCS

26. september 2023
Hrvaška namerava do leta 2026 oblikovati državno politiko za razvoj sektorja zajemanja in shranjevanja ogljika (CCS), je...

Kaj zeleni prehod prinaša občinam in občanom?

22. september 2023
Na Borzenovi konferenci Trajnostna energija lokalno 023: Aktivno vključevanje občanov v zeleni prehod, ki je potekala 21....

Zadruga Sončni krog bo povezovala deležnike in ustvarjala pogoje za razvoj OVE projektov

20. september 2023
Zaživela je Energetska zadruga Sončni krog, v okviru katere je predvideno povezovanje deležnikov ter ustvarjanje vseh potrebnih...

Udeležite se strokovnega posveta Izvajanje energetskih pregledov

19. september 2023
Vas zanima več o digitalizaciji energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov? Vabljeni, da se udeležite strokovnega...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Razpisi
 

Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi, ki nudijo finančno spodbudo za investicije s področja OVE in URE.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Tekstilna industrija in njen vpliv na okolje

Ste vedeli, da je tekstilna industrija ena izmed treh industrij z največjim ogljičnim odtisom na svetu in da modna industrija vsako...

Učinkovito ravnajmo z energijo v pisarni

Zamenjajmo navadne žarnice z varčnimi sijalkami (LED sijalke). Te porabijo do 90 % manj energije od klasičnih sijalk in imajo tudi...

Koristni nasveti za varčevanje z energijo v gospodinjstvu

Zmanjšajmo onesnaženost okolja, uporabljajmo električna vozila, kolesa in javna prevozna sredstva. Zmanjšajmo...

Hranilnik električne energije

Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna energija...

Theme picker

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Hrvaška namerava vzpostaviti vozlišče za dobavo 10 milijonov ton zelenega amonijaka

26. september 2023
Zeleni energetski park Krk načrtuje izgradnjo uvoznega vozlišča, prek katerega bi se na srednjeevropske trge dobavilo do 10...

Za trajnostno mobilnost letos načrtovanih do 110 mio EUR spodbud; za proizvodnjo iz OVE pa dobrih 130 mio EUR

26. september 2023
Ministrstvo za okolje podnebje in energijo (MOPE) načrtuje, da bo oktobra objavilo javni razpis za spodbujanje trajnostne...

Državna sekretarka: Projekt Severnojadranske vodikove doline je velikega pomena za prihodnost uporabe vodika v regiji

26. september 2023
Čezmejni evropski projekt Severnojadranske vodikove doline (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley) je velikega pomena za prihodnost...

MOPE: Ambicioznejši izstop iz premoga povezan z uspešnim izvajanjem premogovne strategije in tržnimi dejavniki

26. september 2023
Če bo izvajanje nacionalne strategije za izstop iz premoga in območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije uspešno, bo mogoče ...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice