Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 024

Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 024


Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih tako kot pri javnem sektorju zahteva celosten pristop, ki temelji na inovacijah in prilagodljivosti. Energetsko intenzivna podjetja se srečujejo z izzivi, ki izhajajo iz porabe velikih količin energije.

Na webinarjih na temo učinkovitega upravljanja z energijo v v energetsko intenzivnih podjetjih, s poudarkom na obnovljivih virih energije, so se udeleženci seznanili:

  • s Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije ter
  • načrtovanjem sistemov OVE ob upoštevanju URE.

Prezentacije predavateljev.

 

Oglejte si posnetek webinarja.

 

Izvedba

Naslov webinarja

15. 5. 2024

med 10h in 11h

Kaj prinaša Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

med 11h in 12h

Načrtovanje sistemov OVE ob upoštevanju URE

 

Več o vsebini:

Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, 15. 5. 2024 (med 10h in 11h)

Predavateljica:

  • Andreja Belavić Benedik, A-sol d.o.o.

O vsebini:

Aprila je začela veljati nova vladna Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav ter sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte.

Umeščanje fotonapetostnih naprav je po Uredbi dopustno tudi na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki so namenjena poslovnim dejavnostim, vse dokler se ne izvede gradnja.

Pridružite se nam na webinarju, kjer bomo omenjeno uredbo podrobneje predstavili.

 

Oglejte si prezentacijo.

 

Načrtovanje sistemov OVE ob upoštevanju URE, 15. 5. 2024, (med 11h in 12h)

Predavatelj:

  • mag. Mirko Marinčič, Imp TEN - Tovarna Elektroenergetskih Naprav d.o.o.

O vsebini:

Udeležite se razprave o načrtovanju učinkovite rabe energije (URE) ob vključevanju rabe obnovljivih virov energije (OVE) v industriji, ki je ključno pri upravljanju z energijo v podjetjih. Stroške rabe energije v industriji lahko uspešno obvladujemo z dobrim načrtovanjem ukrepov URE in OVE, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije in s tem tudi zmanjšanje obremenitve omrežja. Pomembno je, da se opredelijo ukrepi URE in analizirajo možni prihranki energije ter obremenjevanja omrežja, kar nam omogoča tudi boljšo usmerjenost pri načrtovanju energetskih projektov v industriji.

Spoznali boste, zakaj je identifikacija potenciala za prihranke v industriji ključna za učinkovito izvajanje ukrepov, kot tudi, kako načrtovanje investicij in kandidiranje za subvencije pri izvedbi ukrepov URE v industriji predstavlja dodatno priložnost za zmanjšanje stroškov in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Izvedeli boste več o celovitem pristopu k izvedbi ukrepov OVE v industriji, prilagajanju odjemalcev na spremembe na energetskem trgu  in o kompleksnosti energetskih storitev.

 

Oglejte si prezentacijo.

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice