Upravljanje z energijo v javnem sektorju 023

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 023

Na webinarjih na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju, s poudarkom na obnovljivih virih energije, so se udeleženci seznanili:

 

  • s tehničnimi in finančnimi vidiki umeščanja toplotnih črpalk, fotovoltaike, biomase, vetrnic, hidroelektrarn in agrofotovoltaike,
  • z zakonodajnimi obveznostmi na področju energetske učinkovitosti, energetskega monitoringa, organizacije dela in sodelovanja uporabnikov,
  • s primeri dobrih praks v javnem sektorju.

Izvedba

Naslov webinarja

14. 11. med 10h in 12h

Obnovljivi viri energije v javnem sektorju za energetsko prihodnost

16. 11. med 10h in 12h

Kako smo lahko v javnem sektorju še bolj energetsko učinkoviti?


Pooblaščeni in nadzorni inženirji so za udeležbo na posamezenm seminarju "Obnovljivi viri energije v javnem sektorju za energetsko prihodnost" in "Kako smo lahko v javnem sektroju še bolj energetsko učinkoviti?" pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Več o webinarjih:

Webinar 1: Obnovljivi viri energije v javnem sektorju za energetsko prihodnost

Predavatelji:

  • Niko Natek, Zavod KSSENA
  • Nejc Jurko, Zavod KSSENA

Oglejte si prezentacijo.

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 2: Kako smo lahko v javnem sektorju še bolj energetsko učinkoviti

Predavatelji:

  • dr. Vlasta Krmelj, Energap
  • Marko Rojs, Energap

Oglejte si prezentacijo.

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

GOVORCI:

Nejc Jurko, univ. dipl. ekon., Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Na Energetski agenciji KSSENA je zadolžen za pripravo investicijske dokumentacije in vodenje mednarodnih projektov. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri pripravi projektov, iskanju optimalnih stroškovno učinkovitih rešitev in ustreznih virov financiranja. Poleg tega svetuje pri oblikovanju ustreznih strategij za razvoj obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, skrbi za pripravo projektnih predlogov in je vključen v iskanje novih možnosti za mednarodno sodelovanje zavoda.


dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje

dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl. inž. kem.tehn., je direktorica Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije v Mariboru. Diplomirala in doktorirala je na Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Ima naziv  Evropski energetski manager in je strokovnjak za strateško energetsko načrtovanje in pripravo energetskih izkaznic. Je specialistka za področje izvajanja in financiranja projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Ima 20 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov, s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti ter vodenju in organiziranju  dela na projektih. Že drugi mandat je podpredsednica Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje za področje financiranja. V zadnjih 5 letih je vodila 15 mednarodnih projektov in številne lokalne projekte.  Od leta 2006 se ukvarja z energetskim upravljanjem v javnem sektorju, energetskimi sanacijami in pogodbenim financiranjem le-teh. Izvedla je mnoga predavanja doma in v tujini s področja energetskega in  finančnega upravljanja projektov. Agencija, ki jo vodi, je za svoje delo prejela številna priznanja. Od decembra 2018 je tudi županja Občine Selnica ob Dravi. 


Niko Natek, dipl.inž.ener., Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Niko Natek je inženir energetike z več kot 10 let izkušenj. V Zavodu KSSENA je zaposlen od leta 2014 kot strokovni sodelavec za izvajanje energetskih pregledov ter pripravo tehnične dokumentacije. Napredoval je v vodenje mednarodnih projektov, kjer je bil kot koordinator odgovoren za spodbujanje energetskega pogodbeništva, uvajanje merilnih sistemov za energetsko upravljanje ter tehnično podporo investicijskih projektov na področju URE, OVE in trajnostne mobilnosti. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi povezuje z udejstvovanjem na mednarodnem nivoju, trenutno pa zadolžen za izvedbo enega prvih projektov predkomercialnega naročanja na področju energetske samooskrbe.


Marko Rojs, univ. dipl. gosp. inž., Energetska agencija za Podravje

Marko Rojs, je energetski svetovalec Energetsko podnebne agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije v Mariboru. Diplomiral je interdisciplinarno na Fakulteti za strojništvo in Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je strokovnjak  za področje izvajanja projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije in certificiran strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic. Profesionalno pot je začel v gospodarstvu pri podjetju Ledinek Inženiring, kjer je 5 let opravljal različne naloge v prodaji in vodenju projektov. Ima 14 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov, s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti, ter organiziranju  dela na projektih. Od leta 2008 se ukvarja z energetskim upravljanjem v javnem sektorju, energetskimi sanacijami in pogodbenim financiranjem le-teh. Agencija, v kateri dela, je za svoje delo prejela številna priznanja.

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice