Upravljanje z energijo v javnem sektorju 024

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 024


Upravljanje z energijo v javnem sektorju zahteva celosten pristop, ki temelji na inovacijah in prilagodljivosti. Z ustreznimi pristopi k izvedbi investicij in s hitrimi prilagoditvami zakonodaji lahko ustvarimo okolje, ki spodbuja trajnostno rabo energije in prispeva k zelenemu prehodu. Sledimo cilju, da postanemo družba, ki temelji na obnovljivih virih energije, pri tem pa ustvarjamo koristi za vse deležnike.

Na webinarjih na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju, s poudarkom na obnovljivih virih energije, so se udeleženci seznanili:

  • z možnimi pravnimi pristopi k izvedbi investicij v naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE,
  • z zakonodajo s področja uvajanja proizvodnih naprav na OVE.

Prezentacije predavateljev.

 

Oglejte si posnetek webinarja.

Izvedba

Temi webinarja

8. 5. 2024

med 10h in 11h

Do sončnih elektrarn na javnih objektih samostojno ali v javno-zasebnem partnerstvu?

med 11h in 12h

Zakonodaja s področja uvajanja proizvodnih naprav na OVE

 

Več o vsebini:

Do sončnih elektrarn na javnih objektih samostojno ali v javno-zasebnem partnerstvu?, 8. 5. 2024 (med 10h in 11h)

Predavatelj:

  • dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

O vsebini:

Prisluhnite strokovnjaku za pravne postopke, ki jih mora izpeljati javna institucija, ki se odloči za investicijo v proizvodnjo električne energije iz naprav na obnovljive vire na javnih objektih in izvajanje storitev samooskrbe. 

Dr. Ferk vam bo predstavil pravne dileme in pasti treh možnih pristopov: 

a) sklenitve pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti za postavitev sončne elektrarne, brez obveznosti odkupa električne energije, 

b) klasičnega javnega naročila za postavitev sončne elektrarne in javnega naročila za njeno upravljanje ter 

c) koncesijskega javno-zasebnega partnerstva ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva.


Dostopajte do prezentacije.


Zakonodaja s področja uvajanja proizvodnih naprav na OVE, 8. 5. 2024, (med 11h in 12h)

Predavatelj:

  • Andreja Belavić Benedik, A-SOL energija d.o.o.            

O vsebini:

Spoznajte, kako EU smernice oblikujejo našo nacionalno energetsko politiko in kakšni so cilji, katerim mora Slovenija slediti v skladu z evropskim načrtom za zeleno prihodnost. Podrobno se bomo posvetili aktualni zakonodaji na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) kot tudi Zakonu o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) in novo sprejetim podzakonskim aktom (vse od Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, študija pogojev postavitve agrofotovoltaike,…)

Udeležite se razprave o ureditvi samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov ter spoznajte priložnosti za aktivne odjemalce, vključno z vtičnimi proizvodnimi napravami na obnovljive vire energije. Odkrijte tudi priložnosti za izkoriščanje energije vetra v našem okolju ter preučite spodbude, ki so na voljo za občine pri uvajanju trajnostnih energetskih rešitev.

V pogovoru se bomo dotaknili tudi povezave med gradbeno zakonodajo in projekti na področju obnovljivih virov energije ter z vami delili, kako učinkovito vključiti trajnostne energetske rešitve v gradbene projekte.

 

Dostopajte do prezentacije.

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice