Trajnostna energija lokalno 022

Trajnostna energija lokalno 022


Tokratna konferenca vas med drugim praktično seznanja, kako pospeševati zeleni energetski prehod lokalnih skupnosti in podpreti občane ter lokalne deležnike v aktualnih razmerah energetske krize in REPowerEU.

V času energetske krize postaja še bolj pomembno učinkovito upravljanje z energijo, samooskrba in celostne energetske učinkovite rešitve, ki so lahko v pomoč občanom in lokalnim skupnostim pri uspešnem reševanju izzivov visokih cen energentov in brezogljičnosti. Prav tako so aktualni ukrepi REPowerEU, ki naslavljajo tudi te izzive. O vsem tem boste več izvedeli na konferenci, kot se tudi lahko v živo posvetovali z vodilnimi energetskimi strokovnjaki, župani in energetskimi menedžerji.


Konference bo potekala 13. septembra od 9. ure dalje v živo v Domus Medica v Ljubljani.

Število mest je omejeno, zato je brezplačna prijava obvezna. V primeru večjega števila prijav od zagotovljenih mest, bomo upoštevali vrstni red prejetja prijav.

 

Ne zamudite: ker je še zlasti v spremenjenih okoliščinah pomembno, da se s pomočjo izmenjav izkušenj z vodilnimi strokovnjaki seznanite z novimi priložnostmi zelenega okrevanja, krožnega gospodarstva in energetske transformacije lokalno, kot tudi cenimo vaše sodelovanje, prijazno vabljeni k prijavi.


PROGRAM

Več o programu na tem mestu na voljo kmalu, z informacijami pa vam z veseljem postrežemo tudi na: konferenca@trajnostnaenergija.si ali po telefonu na 031 717 599.


PROGRAM:

13. september od 9h do 15h, Modra dvorana, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana


Sprejem udeležencev in registracija

Lokalni trajnostni energetiki na pot

Martin Bratanič, Borzen 

Izzivi energetske krize lokalno

mag. Tina Seršen, Ministrstvo za infrastrukturo

 

Vloga Borzena pri zelenem prehodu

Andreja Potočnik, Borzen, d.o.o.;

mag. Borut Rajer, Borzen, d.o.o.

ENERGETSKE ZAKONODAJNE NOVOSTI LOKALNO

mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

 SAMOOSKRBA IN ENERGETSKE SKUPNOSTI - PRIMERI DOBRE PRAKSE


 • Skupnostni energetski projekti so nova priložnost, Rajko Leban, GOLEA;
 • 2ISECAP - vključevanje vseh ključnih akterjev na podorčju energetike v živi laboratorij, Bojan Vogrinčič, LEA za Pomurje;
 • Zelene priložnosti, Urška Zgojznik, Ekologi brez meja;
 • vabljeni primeri.

 

RAZPRAVA

Priložnosti na področju lokalne samooskrbe

 

 • Marko Funkl, občina Hrastnik;
 • Tina Gerbec, občina Kanal ob Soči;
 • vabljeni govorci.

 OMIZJE

Reševanje izzivov v času energetske krize

 

 • Martin Bratanič, Borzen, d.o.o.;
 • dr. Dejan Paravan, Gen-I d.o.o.;
 • dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska, d.d.

 DIALOGI

Izzivi občanov – od oskrbe z energijo do energetske revščine

 

 • dr. Tomislav Tkalec, Fokus;
 • vabljen govorec.

 

GOVORCI


Martin BRATANIČ, direktor Borzen, d.o.o.

Martin Bratanič je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o., pred tem pa je bil skoraj 10 let prvi mož Regionalne razvojne agencije Posavje. Njegova pestra poslovna pot je tako močno povezana z različnimi razvojnimi projekti, tudi na področju energetike. Med njegovim ključnimi dosežki s ponosom izpostavi različne, tudi mednarodne, projekte, ki so zlasti v Posavski regiji doprinesli h gospodarskemu napredku, izboljšanju okolja in večji blaginji prebivalcev, kot denimo poslovno-logistično središče Phoenix, vzpostavitev Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS), regijska štipendijska shema Posavje in drugi. Močno verjame v družbeno odgovornost in prenos znanj, kar dokazuje njegova angažiranost pri ustanovitvi kar treh fakultet - Fakultete za turizem v Brežicah, Fakultete za energetiko v Krškem in Fakultete za logistiko v Celju. Je nekdanji član Nacionalnega odbora za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact in član Sveta Savske komisije ter aktualni predsednik nevladne in neprofitne organizacije TERIS.Marko FUNKL, župan občine Hrastnik

Marko Funkl se je z občinsko politiko srečal že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik Občine Hrastnik. V času opravljanja funkcije svetnika je bil tudi predsednik Obora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport ter predstavnik Občine Hrastnik v Razvojnem svetu zasavske regije. Kot predstavnik civilne družbe v Koordinacijski skupini za Zasavje, se je angažiral tudi pri iskanju gospodarskih in infrastrukturnih rešitev ob ugašanju energetike v Zasavju. Prav tako opravlja prostovoljno delo na številnih društvenih področjih. Po izobrazbi je profesor ruščine in filozofije, pridobljeno znanje pa je kot učitelj tudi uspešno pretvoril v delo. Kot samostojni podjetnik je na lastni koži spoznal, kako težka pot je to, kar je vodilo v ustanovitev Sindikata prekarcev, ki ga je kot predsednik tudi vodil. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Jezikovne zadruge Soglasnik in Inštituta za ekonomsko demokracijo. Pred nastopom mandata je bil zaposlen kot vodja evropskega projekta, ki spodbuja dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v Sloveniji.

 

Rajko LEBAN, Goriška lokalna energetska agencija

Rajko Leban je direktor Goriške lokalne energetske agencije od leta 2010. Poleg vodenja zavoda je aktivno vpet v številne projekte na področju trajnostne energetike. Pri svojem delovanju je uspešno izvedel številne projekte na področju lokalnih skupnosti, kot so: študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, študije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, akcijski načrti trajnostne energetike, Lokalni energetski koncepti, investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo javnih stavb, izobraževanje URE in OVE. Leta 2013 je bil tutor pri mednarodnem projektu BIOTRANSF, program Leonardo da Vinci, in tehnični strokovnjak pri mednarodnem projektu Proforbiomed. Sodeluje na številnih konferencah mednarodnih projektov. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju na vodilnih in vodstvenih mestih v gospodarstvu. Pred tem je bil prokurist v podjetju Eko Les Energetika, vodja proizvodnje v Iskri Avtoelektriki Asing in direktor podjetja Gostol TST. Ima tudi licenco neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic.


 

dr. Dejan PARAVAN, GEN-I, d. o. o.

Aktivni sooblikovalec tržnega dogajanja v Sloveniji in priznani strokovnjak s področja prodaje električne energije končnim odjemalcem je poklicno pot začel leta 1999 kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Med študijem je pridobival dragocene izkušnje med drugim na inštitutu podjetja Siemens AG v nemškem Erlangnu in v podjetju Decision Systems International, v Atlanti, ZDA. Po pridobitvi doktorata se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d.o.o. in opravljal različne funkcije v podjetjih v okviru te poslovne skupine in se posvetil predvsem razvoju dejavnosti prodaje električne energije končnim odjemalcem. Bil je direktor družbe IG Prodaja, d.o.o., član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju in direktor družbe Istrabenz-Gorenje, d.o.o. Ob preoblikovanju družbe GEN-I v letu 2006 je bil imenovan v upravo kot član, odgovoren za prodajo električne energije, odkup energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Novembra 2011 je uspešno končal mandat ter sprejel funkcijo izvršnega direktorja za dobavo električne energije. Je član uprave GEN-I Zagreb d.o.o. in direktor GEN-I Vienna GmBH in GEN-I Milano Srl. Kot predsednik študijskega komiteja C5 deluje v slovenski in mednarodni organizaciji elektroenergetikov CIGRE. Od marca 2022 dalje je član uprave GEN-I.

mag. Erik POTOČAR, Ministrstvo za infrastrukturo

 Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na  področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

 Andreja POTOČNIK, Borzen, d.o.o.

Andreja Potočnik na Borzenu med drugim trenutno vodi projekt Spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu. Po izobrazbi je magistra managementa, sicer pa je delovne in vodstvene izkušnje pridobivala zlasti na področju bančništva  ter tudi na ministrstvu, kjer je vodila kabinet. Mednarodne izkušnje je pridobivala kot namestnica slovenske delegacije posvetovalnega telesa Evropskega parlamenta t.i. Odbor regij.


 

mag. Borut RAJER, Borzen, d.o.o.

Mag. Borut Rajer je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d.o.o., slovenskemu operaterju trga z električno energijo. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja (»market operations«), na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije pa predvsem aktivnosti Centra za podpore, operativnega izvajalca podpornih shem za OVE in SPTE v Sloveniji. Druge aktivnosti vključujejo analizo energetskih trgov, spajanje trgov z elektriko ter področje potrdil o izvoru. Sodeloval je oziroma sodeluje tudi v več slovenskih in mednarodnih delovnih skupinah. Od januarja 2018 je član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, kjer je bil prej vodja delovne skupine za okoljske trge. Več let kot gostujoči predavatelj predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.

 

dr. Ivan ŠMON, MBA, predsednik uprave Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil pri distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja), član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednik sekcije SNK WEC in podpredsednik sekcije Eurelectric.


dr. Tomislav Tkalec, Focus

Tomislav Tkalec je vodja programa Energija pri Focusu, društvo za sonaraven razvoj. Pokriva širok nabor tematik: učinkovita raba in obnovljivi viri energije, decentralizacija proizvodnje električne energije, energetska revščina, skupnostni energetski projekti, problematika fosilnih virov in jedrske energije, energetske politike ter participatorni procesi. Trenutno je vključen v izvajanje treh evropskih projektov (H2020 projekt EmpowerMed, LIFE CARE4CLIMATE in LIFE Unify). Doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani.

 

 

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice