Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva 021

Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva 021

Spletni seminar: Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva

 

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo 3. marca organiziral brezplačni spletni seminar Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva. Seminar je bil namenjen vsem zavezancem za poročanje skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

 

O vsebini:

  • Predstavitev in izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju: zakonodajni okvir, namen in cilji upravljanja z energijo, obveznosti zavezancev in izjeme, podatki, način zbiranja in obdelava, potenciali ukrepov URE in OVE pri upravljanju z energijo v javnih stavbah...
  • Praktična seznanitev z državno aplikacijo za izvajanje energetskega knjigovodstva.

V kolikor ste seminar zamudili, vabljeni k ogledu prezentacij, prav tako pa več si oglejte več informacij na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju.

O predavateljici:


TINA ŽUMER, univ. dipl. inž. arh.

Ministrstvo RS za infrastrukturo

 

Tina Žumer je leta 2000 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Prvo zaposlitev je opravljala v zasebnem sektorju, kjer je leta 2005 postala odgovorni vodja projektov za javne in stanovanjske stavbe.

V zasebnem sektorju je bila odgovorna za pravne in upravne zadeve na področju graditve objektov. Ima izkušnje na področju sistemske zakonodaje graditve objektov, tehničnih predpisov, standardov, pravil stroke in javnega naročanja. Zasebne investitorje je zastopala v procesih javno zasebnega partnerstva ter vodila pripravo investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih in javnih stavb.

Je pooblaščena inženirka z licenco ZAPS za arhitekturno projektiranje objektov in nadzor nad gradnjo, izdelavo izvedenskih mnenj, elaboratov in študij, svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije s strokovnega področja arhitekture in je nosilka licence za nepremičninsko posredovanje.

Delo v zasebnem sektorju je opravljala do leta 2017, ko je svojo strokovno pot nadaljevala na Ministrstvu RS za infrastrukturo, na Direktoratu za energijo v Sektorju za pravne in mednarodne zadeve. Sodelovala je tudi pri projektu Elena – GovDER - spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije v stavbah ožjega javnega sektorja. Trenutno dela na oddelku za politiko energetske učinkovitosti in obnovljive vire energije, kjer se ukvarja s procesi prenosa EU direktiv in uredb v slovenski pravni red. Med področje dela lahko izpostavimo aktualne ukrepe npr. podporna shema, upravljanje z energijo, področje poklicnih kvalifikacij in izobraževanj s področja URE in OVE,…

Sodeluje (in je članica) v več medresorskih in mednarodnih delovnih skupinah ter projektih s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter pametnih mest/skupnosti in omrežij.


 

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice