Aktualne novice

Vse novice >

Podnebno ogledalo 2020

22. januar 2021
Institut »Jožef Stefan« je z zunanjimi partnerji v Podnebnem ogledalu 2020 pripravil analize zelene javnofinančne...

Pristojno ministrstvo pripravilo predlog spremembe uredbe o podporah elektriki iz obnovljivih virov

22. januar 2021
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je začelo javno obravnavo predloga sprememb in dopolnitev uredbe o podporah elektriki,...

V javni obravnavi dopolnitev uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

20. januar 2021
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo predlog dopolnitve uredbe o obnovljivih virih energije (OVE) v prometu za javno...

Evropska energetska podjetja z rekordnimi naložbami v zeleno energijo

18. januar 2021
Evropska energetska industrija sodeluje pri izpolnjevanju evropskega zelenega dogovora z rekordnimi milijardnimi izdatki, poroča...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Iskalnik razpisov s področja trajnostne energetike

Posamezniki in gospodarski subjekti imajo na voljo vrsto finančnih spodbud, ki jih lahko uporabijo pri prehodu v nizkoogljično družbo....

Nasveti za zmanjšanje porabe toplotne energije

Predstavljamo vam nekaj ključnih nasvetov kako zmanjšati porabo toplotne energije v stanovanju.

Nasveti za varčevanje z energijo

Predstavljamo vam nekaj idej o tem, kako lahko varčujete z energijo doma. Potrebno pa se je znebiti starih potrošnih navad in se...

Pametni števci

Nova tehnologija merjenja in pametni števci, ki so temelj vzpostavitve pametnih omrežij, so že davno prerasli svojo osnovno...

Theme picker

Spletni seminar: Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva

Februar/marec 2021

Brezplačni spletni seminar bo namenjen vsem zavezancem za poročanje skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Na praktičen način se boste seznanili z aplikacijo za e-poročanje ter ključnimi vsebinami poročanja.

Podelitev nagrad za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energetike za leto 2020

Februar/marec 2021

Znano bo zmagovalno magistrsko delo s področja trajnostne energetike za leto 2020, ki bo nagrajeno v sklopu istoimenskega natečaja.

Konferenca Trajnostna energija lokalno 021

September 2021

Tradicionalna konferenca za vse predstavnike lokalne energetike bo prinesla sveže primere dobrih praks, nove trende ter informacije s področja zakonodaje.

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Premogovnik Velenje znova z dvočlansko upravo

22. januar 2021
Nadzorni svet je za novega člana poslovodstva imenoval Aleša Logarja, ki bo funkcijo prevzel 1. marca.

Sredstva za okrevanje in odpornost so priložnost za zeleno preobrazbo

22. januar 2021
Državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila spletnega...

BNEF: Evropa je kot vodilna regija lani povečala vlaganje v energetsko tranzicijo za 67 %

22. januar 2021
Globalne naložbe v energetsko tranzicijo oz. razogljičenje so lani dosegle rekordno vrednost 501,3 milijarde ameriških dolarjev in...

Predsednik EIB Hoyer: Z vlaganji v plin je konec

22. januar 2021
»Milo rečeno, s plinom je konec. Če ne prenehamo z uporabo fosilnih goriv z nezmanjšanimi emisijami, ne bomo dosegli podnebnih...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice