• Pričenja se prenova Viške hiške

  Z družbeno odgovornim projektom Energetsko učinkovita in samooskrbna 'Viška hiška' želijo Borzen, Slovenska filantropija in Mestna občina Ljubljana za delovanje humanitarne organizacije...

 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Gorenjske elektrarne širijo portfelj proizvodnih virov

  18. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  S podpisano pogodbo za nakup pretežnega deleža v kotlovnici na lesno biomaso v Tržiču, Gorenjske elektrarne vstopajo na trg lesne biomase.

  Vzroki za padec frekvence v omrežju še vedno neznani

  18. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Padec je bil zaznan že pred več kot tednom dni.

 • Decembrska suša prepolovila proizvodnjo hidroelektrarn

  18. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči so decembra v prenosno omrežje oddale zgolj 230,3 milijona kilovatnih ur, kar je bilo le 53 odstotkov količin v primerjavi z letom prej.

  ZSSS o prioritetnih aktivnostih v začetku leta 2019

  17. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Na včerajšnji novinarski konferenci ZSSS je bilo govora o problematiki, povezani z minimalnimi plačami, poklicnimi boleznimi in delovnim časom.

 • Nov korak do čistejše energije - nakup Zagorskega Metalca

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Z nakupom Zagorskega Metalca bo Petrol začel s programi celovite energetike tudi na hrvaškem trgu.

  Do konference Energetika in regulativa 19 le še dva tedna

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Z povečevanjem deleža obnovljivih virov v ospredje stopajo tudi vprašanja trga prožnosti, ki bo nosilna tema letošnjega posveta.

 • Prva državna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Na URSJV se je odvila prva državna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih KIVA2019.

  Poraba na polnilnicah SODO v porastu

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Na hitrih polnilnicah SODO je poraba iz leta v leto večja.

 • Statistika o porabi na polnilnicah SODO

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Na hitrih polnilnicah SODO je poraba iz leta v leto večja.

  Emisije bodo prilagodili novim emisijskim vrednostim

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  V Energetiki Ljubljana od začetka leta 2019 potekajo intenzivne aktivnosti za zmanjševanje emisije dušikovih oksidov na kotlu 3 v TE-TOL.

 • Javni razpis za prosto delovno mesto Sekretar Eko sklada

  16. januar 2019
  Vir: www.ekosklad.si

  Eko sklad je na strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javni razpis za delovno mesto Sekretar Eko sklada. Delovno mesto zajema: opravljanje najzahtevnejših strokovnih...

  Decembra proizvodnja 1,5 odstotka nad načrtovano

  16. januar 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec december 2018.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice