Aktualne novice

Vse novice >

Izpusti bodo v letu 2023 predvidoma dosegli rekordne ravni

30. julij 2021
Svetovni izpusti toplogrednih plinov bodo v letu 2023 predvidoma dosegli rekordne ravni, nato pa še naprej rasli, »ob...

Dnevi trajnostne energije 021

28. julij 2021
Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru organizira Dneve trajnostne energije 021. V...

Evropska komisija bo s poseganjem v novi sistem EU ETS preprečevala cenovne pretrese

28. julij 2021
Evropska komisija je predlagala, da bi novi sistem za trgovanje emisij za cestni promet in stavbe vključeval opcijo »zavore v...

Sedanja raven podpore fosilnim gorivom ne omogoča izpolnitve podnebnih ciljev

27. julij 2021
Podpora fosilnim gorivom je v državah skupine G20 »še vedno na ravni, ki ne omogoča izpolnitve ciljev pariškega...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Energetski pregled stavbe

Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo...

Iskalnik razpisov s področja trajnostne energetike

Posamezniki in gospodarski subjekti imajo na voljo vrsto finančnih spodbud, ki jih lahko uporabijo pri prehodu v nizkoogljično družbo....

Nasveti za zmanjšanje porabe toplotne energije

Predstavljamo vam nekaj ključnih nasvetov kako zmanjšati porabo toplotne energije v stanovanju.

Nasveti za varčevanje z energijo

Predstavljamo vam nekaj idej o tem, kako lahko varčujete z energijo doma. Potrebno pa se je znebiti starih potrošnih navad in se...

Theme picker

Dnevi trajnostne energije

September 2021

Udeležite se serije brezplačnih dogodkov Dnevi trajnostne energije 2021, kjer bomo sinergijsko povezali in prepletli 20 let delovanja slovenskega operaterja trga z elektriko, družbe Borzen, in vzpostavitve trga z elektriko ter se dotaknili aktualnih tematik s področja trajnostne energije: 

- Konferenca Trajnostna energija lokalno 021, 15. september (Ljubljana) 

- Aktualno o zelenem javnem naročanju v energetiki, 23. september (spletni dogodek) 

- Kakšni so učinki uporabe delilnikov stroškov v večstanovanjskih stavbah in kako v prihodnje, 23. september (spletni dogodek)

Spletni seminarji – upravljanje z energijo v javnem sektorju

Oktober2021

Serija brezplačnih spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju.

Natečaj najboljše magistrsko delo 021

September 2022

Si ali še boš v svojem magistrskem delu raziskoval-a področje trajnostne energije? 

Prijavi se na natečaj in osvoji nagrado.

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Elektro Maribor finančno pomoč dodelil tudi trem murskosoboškim organizacijam

2. avgust 2021
Družba že vrsto let finančno podpira delo lokalnih humanitarnih organizacij, ki pomembno prispevajo k reševanju socialnih stisk...

V Velenju iščejo nov toplotni vir; pripravili bodo študijo izvedljivosti za sežig komunalnega blata

2. avgust 2021
V velenjski občini bodo pristopili k izdelavi študije izvedljivosti za monosežig blata iz komunalnih naprav, s katero želijo...

Slovenija delno uspešna pri doseganju ciljev zmanjšanja izpustov

2. avgust 2021
Računsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti Slovenije pri zmanjševanju izpustov v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2019.

TEŠ po remontu še z boljšim izkoristkom

2. avgust 2021
Z digitalizacijo bloka 6 v TEŠ naj bi dosegli izboljšanje izkoristka za odstotno točko, s tem pa tudi manjšo porabo premoga in...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice