• Oddaje EKOUTRINKI

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

 • Gospodinjski aparati

  Do pravega, energetsko učinkovitega in okolju prijaznega nakupa gospodinjskih aparatov pomagajo podatki na energijski nalepki, na podlagi katerih lahko primerjamo aparate enake namembnosti in ugotovimo,...

 • Zakaj v investicijo

  Soproizvodnja toplote in električne energije je tehnologija učinkovite rabe, ki prinaša občutne prihranke pri rabi primarne energije. Ti prihranki posledično vplivajo tudi na zmanjšanje...

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Vlada sprejela letno poročilo družbe Borzen za leto 2015

  27. junij 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela letno poročilo družbe Borzen, d.o.o., za leto 2015 z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta. Vlada je sprejela sklep, da se...

  Vlada sprejela letno poročilo družbe SODO za leto 2015

  27. junij 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela letno poročilo družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., za leto 2015, z...

 • Vlada sprejela letna poročila družb ELES, BORZEN in SODO za leto 2015

  27. junij 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela letno poročilo družbe ELES, d.o.o., za leto 2015 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim...

  Prepoznavna podjetja odlikuje visoka energetska učinkovitost

  27. junij 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Največji del ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu izdelkov iz segmenta elektro opreme povzroči njihova uporaba.

 • Kaj britanski izstop iz EU pomeni za energetiko? (2. del)

  27. junij 2016
  Vir: www.energetika.net

  Velika Britanija se je na referendumu odločila, da po 43 letih zapusti Evropsko unijo. Kaj to pomeni na področju energetike glede na to, da EU vzpostavlja energetsko unijo? Mnenja so zelo...

  Promoviran prvi doktorand Fakultete za energetiko

  27. junij 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Doktorand je bil v študijskem letu 2012/13 na doktorski študijski program tretje stopnje Energetika vpisan v prvi generaciji doktorskih študentov.

 • Vaja Mobilne enote 2016

  27. junij 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Organizirali sta jo Uprava RS za jedrsko varnost in Uprava RS za zaščito in reševanje

  Izdan Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda

  27. junij 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Velike gospodarske družbe morajo prvi energetski pregled opraviti do 31. decembra 2017.

 • Sklad NEK lani s 3,2 % donosom

  27. junij 2016
  Vir: www.energetika.net

  Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Sklad NEK) je v letu 2015 dosegel donosnost v višini 3,2...

  Košorok si ne želi »dvovladja«, Sevčnikar upa na boljšo komunikacijo s Skubinom

  27. junij 2016
  Vir: www.energetika.net

  Že nekaj časa je bilo slišati, da Blaž Košorok, ki skoraj štiri leta vodi Holding Slovenske elektrarne (HSE) in ki se mu mandat izteče novembra, direktorskega stolčka ne bo ponovno zasedel. Da...

 • Potreben vzorčni projekt energetskega varčevanja

  24. junij 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  ZENS se je včeraj v Vojniku sestal s predstavniki MzI, MOP, Eko sklada in nekaterih podjetij, ki se ukvarjajo z energetsko prenovo.

  Nov generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o.

  24. junij 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) je na seji pričakovano za novega generalnega direktorja imenoval dosedanjega tehničnega direktorja Gorazda Skubina. Nadzorniki so bili...

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Pozitivna energija

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Pozitivna energija je spletni portal, kjer so zbrani različni nasveti za učinkovito rabo energije. Dobrodošla pa je tudi njihova aplikacija porabi manj, kjer lahko sami preverite koliko in na kakšne načine lahko privarčujete energijo.  

   Preberi več o tem...
  Prijavite se