• Strokovno srečanje: Trajnostna energija lokalno 2016

  Druga strokovna konferenca o lokalni trajnostni energetiki - kako v praksi do skoraj ničenergijskih stavb je namenjena vodstvenemu in strokovnemu kadru ključnih deležnikov, ki so vpeti v lokalno trajnostno...

 • Oddaje EKOUTRINKI

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

 • Gospodinjski aparati

  Do pravega, energetsko učinkovitega in okolju prijaznega nakupa gospodinjskih aparatov pomagajo podatki na energijski nalepki, na podlagi katerih lahko primerjamo aparate enake namembnosti in ugotovimo,...

 • Zakaj v investicijo

  Soproizvodnja toplote in električne energije je tehnologija učinkovite rabe, ki prinaša občutne prihranke pri rabi primarne energije. Ti prihranki posledično vplivajo tudi na zmanjšanje...

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Med delničarje razdelili del dobička

  31. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Včeraj je potekala 22. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljana.

  Primeri inovacij na Inovaciji energetike '16

  31. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  V družbi Prosperia, kjer zaupajo v neizmeren inovativen potencial in nove priložnosti v energetiki, vabijo na napredno energetsko srečanje z mednarodnimi gosti.

 • V Elektro Ljubljana razdelili dobiček; letos bodo krepili e-mobilnost

  31. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Družba Elektro Ljubljana je lansko leto končala s 6.528.096,16 evra bilančnega dobička, od česar so večino, 6.528.019,68 evra, razdelili med delničarje, so iz družbe sporočili po včerajšnji...

  Gazpromovi poslovni prihodki ob polletju nižji za 39 %, izvoz v Evropo narasel za 36 %

  31. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Poslovni prihodki ruskega plinskega velikana Gazproma so v prvih šestih mesecih letošnjega leta obsegali 413,2 milijarde rubljev (5,7 milijarde evrov), kar je precejšen padec v primerjavi s...

 • V Domelu trajnostni razvoj ključen za rast

  31. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  »Trajnostni razvoj izdelkov in tudi procesov sta ključna za izboljševanje konkurenčnosti in rast oziroma za ohranjanje visoke pozicije med vodilnimi na svetovnem trgu,« je za Energetiko.NET...

  SIJ v prvem polletju ustvaril 24,6 milijona evrov dobička

  31. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Skupina SIJ je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 413,9 milijona prihodkov od prodaje, kar je za 13,5 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, poslovni izid iz...

 • Objavljen Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev

  30. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo pravilnik, ki določa minimalne tehnične in varnostne zahteve za izvajanje nalog obratovanja elektroenergetskih postrojev.

  V E 3 uspeli povečati število odjemalcev

  30. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Iz letnega poročila družbe.

 • MzI sprejelo nov pravilnik

  30. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti.

  Lokalne skupnosti z novimi obveznostmi pri pripravi LEK

  30. avgust 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov.

 • Kolektor Etra zaposluje

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Kolektor Etra zaposli inženirja kakovosti in razvojnega tehnologa. Rok za prijave je do konca septembra.

  Sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti

  30. avgust 2016
  Vir: www.energetika.net

  Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je na podlagi energetskega zakona (EZ-1) izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo razvojnega načrta za prenosno omrežje zemeljskega plina, za...

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Pozitivna energija

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Pozitivna energija je spletni portal, kjer so zbrani različni nasveti za učinkovito rabo energije. Dobrodošla pa je tudi njihova aplikacija porabi manj, kjer lahko sami preverite koliko in na kakšne načine lahko privarčujete energijo.  

   Preberi več o tem...
  Prijavite se