• Strokovno srečanje: Trajnostna energija lokalno 2016

  Druga strokovna konferenca o lokalni trajnostni energetiki - kako v praksi do skoraj ničenergijskih stavb je namenjena vodstvenemu in strokovnemu kadru ključnih deležnikov, ki so vpeti v lokalno trajnostno...

 • Oddaje EKOUTRINKI

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

 • Gospodinjski aparati

  Do pravega, energetsko učinkovitega in okolju prijaznega nakupa gospodinjskih aparatov pomagajo podatki na energijski nalepki, na podlagi katerih lahko primerjamo aparate enake namembnosti in ugotovimo,...

 • Zakaj v investicijo

  Soproizvodnja toplote in električne energije je tehnologija učinkovite rabe, ki prinaša občutne prihranke pri rabi primarne energije. Ti prihranki posledično vplivajo tudi na zmanjšanje...

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Nova zaposlovanja na HSE

  2. december 2016
  Vir: www.energetika.net

  Holding Slovenske elektrarne (HSE) je objavil nova prosta delovna mesta.

  V tretjem četrtletju 2016 nadaljevanje trenda nižanja cen električne energije za industrijske porabnike

  2. december 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij - september) 2016....

 • Na voljo svež denar za pilotne projekte

  2. december 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  Agencija SPIRIT je objavila javni razpis za pilotne demonstracijske projekte na področju pretvorbe, distribucije in upravljanja energije v višini petih milijonov evrov.

  Proizvodni rezultati elektrarn boljši od lanskih

  2. december 2016
  Vir: www.nas-stik.si

  V prvih desetih letošnjih mesecih je bilo iz domačih virov v prenosno omrežje oddanih dobrih 11,6 TWh električne energije.

 • Javna obravnava predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in...

  2. december 2016
  Vir: www.energetika-portal.si

  Predlog zakona ureja namen, poslanstvo in vizijo ustanovitve Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz...

  Hanžek: Priti moramo do ministrov in predsednikov vlad

  2. december 2016
  Vir: www.energetika.net

  Pred preiskovalno komisijo za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) so včeraj nastopili Branko Sevčnikar,...

 • HEP napovedal nadaljnje večanje tržnega deleža v Sloveniji

  2. december 2016
  Vir: www.energetika.net

  »V Sloveniji imamo podpisane pogodbe s preko 220 podjetji, kar predstavlja 12,5 % slovenskega tržišča poslovnih uporabnikov,« je včeraj na drugem srečanju naročnikov in poslovnih partnerjev...

  Seminar En.trading 016: Povezava med Črno goro in Italijo bo začela obratovati leta 2018

  2. december 2016
  Vir: www.energetika.net

  Visokonapetostna enosmerna (HVDC) podmorska povezava med Črno goro in Italijo z zmogljivostjo 1000 MW bi morala začeti obratovati v letu 2018, najverjetneje proti koncu leta, je v četrtek na...

 • Kako zmanjšati porabo goriva s traktorji

  2. december 2016
  Vir: www.energetika.net

  »Zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko drastično vpliva na ekonomiko kmetijske pridelave in predelave. Strokovnjaki s področja kmetijske tehnike so ugotovili, da približno 50 % vse...

  Energy Watch Group kritičen do IEA, saj da ta ogroža podnebno in energetsko varnost

  2. december 2016
  Vir: www.energetika.net

  Mednarodna agencija za energijo (IEA) je s pozivom k novim investicijam v fosilna goriva, predvsem v nafto in plin, ki ga je podala v letošnjem poročilu World Energy Outlook (WEO),...

 • Obvestilo dobaviteljem in operaterjem, ki morajo poročati in plačati prispevek za energetsko učinkovitost za leto 2015

  1. december 2016
  Vir: www.ekosklad.si

  Vsi operaterji in dobavitelji, ki Eko skladu niso pravočasno poročali o obračunanih količinah in zbranih sredstvih po posameznih energentih ali morajo še oddati poračun za leto 2015, lahko to...

  Obvestilo zavezancem, ki so dolžni plačevati prispevek za energetsko učinkovitost po Uredbi o zagotavljanju...

  1. december 2016
  Vir: www.ekosklad.si

  Obveščamo vas, da bo aplikacija za poročanje skladno s pravilnikom »Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in...

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • ENGIS

   Aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Pozitivna energija

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Pozitivna energija je spletni portal, kjer so zbrani različni nasveti za učinkovito rabo energije. Dobrodošla pa je tudi njihova aplikacija porabi manj, kjer lahko sami preverite koliko in na kakšne načine lahko privarčujete energijo.  

   Preberi več o tem...
  Prijavite se