• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Krožno gospodarstvo odpira pot v zeleno prihodnost

  14. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Med spodbudne primere krožnega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana (MOL) se uvršča tudi (so)proizvodnja energije.

  V MOL več javnih podjetij in zavodov na krožni poti

  14. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Med spodbudne primere krožnega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana (MOL) se uvršča tudi (so)proizvodnja energije.

 • FE UL pripravlja prestižen dogodek o energetskih trgih in EE sistemih

  14. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Na FE UL potekajo priprave na EEM 2019 - največjo evropsko znanstveno konferenco o energetskih trgih in delovanju energetskih sistemov.

  Pozitivno dojemanje EU, glede podnebja zaskrbljenost

  13. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Raziskava Eurobarometer: Pri državljanih in državljankah se je močno okrepilo pozitivno dojemanje Evropske unije.

 • V družbi Energetika Ljubljana lani najbolj povečali prodajo elektrike

  13. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Kot izhaja iz letnega poročila 2018, je Energetika Ljubljana povečala prodajo posameznih energentov.

  Energetika Ljubljana lani najbolj povečala prodajo elektrike

  13. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Kot izhaja iz letnega poročila 2018, je Energetika Ljubljana lani povečala prodajo posameznih energentov.

 • Pregled porabe sredstev NORP za leto 2018

  13. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Občina Krško je pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

  Za RTP Kobarid dobavili že oba energetska transformatorja

  12. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Izgradnja nadomestne RTP 110/35/20kV Kobarid, s katero bo izboljšana oskrba z električno energijo v Zgornjem Posočju, poteka po začrtanem planu.

 • Naš stik 2019 - številka 4

  12. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  2019_4_364

  ELES svoje projekte predstavlja širom sveta

  9. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Mednarodna projekta SINCRO.GRID in FutureFlow sta bila predstavljena na generalnem zasedanju energetske veje Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike v ZDA.

 • Z zelenim vodikom do neodvisne in odgovorne družbe

  9. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Ena izmed ključnih rešitev za dolgoročnejšo oz. med sezonsko shranjevanje večjih količin električne energije je njena pretvorba v vodik.

  Jeseni simpozij o vplivu sodobnih tehnologij na EEO

  9. avgust 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Matična sekcija elektro inženirjev (MSE) pripravlja simpozij Izzivi prihodnosti in vpliv sodobnih tehnologij na elektroenergetsko omrežje.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice