Aktualne novice

Vse novice >

Izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energije

12. avgust 2022
Vabljeni, da se 26. septembra udeležite Borzenovega brezplačnega izobraževanja na temo zelenega...

V teku aktivnosti za hitrejše umeščanje vetrnih elektrarn v prostor v Sloveniji

12. avgust 2022
Kljub uvedbi nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter lokalnim skupnostim je stanje na področju izgradnje...

Iz podporne sheme OVE v prvem trimesečju 2022 subvencioniranih 264 GWh električne energije

10. avgust 2022
Subvencionirana proizvodnja električne energije 3803 proizvodnih naprav v Sloveniji iz podporne sheme OVE in SPTE, s skupno močjo...

Študija: Države Energetske skupnosti imajo možnost doseči vsaj 30 GW OVE brez dodatnih vlaganj v prožnost

8. avgust 2022
Elektroenergetski sistemi držav Energetske skupnosti lahko s trenutno načrtovanimi naložbami do leta 2030 vključijo v svoje sisteme...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Eko utrinki
 

Eko utrinki

Poljudne, informativne oddaje vas popeljejo v svet trajnostne energije.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Hranilnik električne energije

  Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

  Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega...

Prehranska samooskrba in izdelki brez embalaže

Prehranska samooskrba Pomen besede samooskrba pomeni oskrba samega sebe. V tem primeru to pomeni pridelavo hrane, ki jo pridelamo sami....

Energetski pregled stavbe

Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo...

Theme picker

Konferenca Trajnostna energija lokalno 022: Pospeševanje zelenega prehoda v času krize

13. september 2022, Ljubljana

Tokratna konferenca vas med drugim praktično seznanja, kako pospeševati zeleni energetski prehod lokalnih skupnosti in podpreti občane ter lokalne deležnike v aktualnih razmerah energetske krize in REPowerEU.

Več informacij in brezplačna prijava. 

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije 

26. september 2022, Ljubljana

Vabljeni, da se udeležite brezplačnega izobraževanja na temo Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije s posebnim poudarkom na P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih.

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Scholz: Berlin bo podprl novo plinsko povezavo od Španije do Nemčije

12. avgust 2022
Nemški kancler Olaf Scholz je napovedal svojo podporo – vendar ni obljubil finančne pomoči – za izgradnjo novega plinovoda med...

Analitika: Dotok plina po Severnem toku 1 se bo pozimi podvojil

12. avgust 2022
Dotok ruskega plina v Nemčijo po plinovodu Severni tok 1 naj bi se po pričakovanjih glede na trenutno raven podvojil, saj se bo...

Vlada nasprotuje predlogu Leona Cizlja o ničnosti sklepa glede odpoklica nadzornika SDH

12. avgust 2022
Slovenska vlada nasprotuje predlogu Leona Cizlja za ugotovitev ničnosti sklepa o njegovem odpoklicu kot člana nadzornega sveta...

Ponovna zaustavitev obratovanja HE Solkan

12. avgust 2022
Po julijski zaustavitvi in ponovnem zagonu so morali hidroelektrarno (HE) Solkan v torek zvečer ponovno zaustaviti, so sporočili iz...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice