Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 023

Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 023

V letu 2023 smo organizirali dva brezplačna webinarja na temo učinkovitega upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih, s poudarkom na obnovljivih virih energije, kjer so se udeleženci seznanili:

 

 • z elementi aktivnega energetskega managementa, procesi uvajanja, uporabo najnovejših pristopov za doseganje prihrankov,
 • z meritvami in analizami kvalitete in porabe električne energije v stavbah in industriji,
 • z vrednotenjem energetske učinkovitosti, izrabo energetskih podatkov ter uporabo orodij energetskih pregledov,
 • s trajnostno transformacijo industrije.

Izvedba

Naslov webinarja

21. 11. 2023

med 10h in 11h

Aktivni energetski management

med 11h in 12h

Kvaliteta in poraba električne energije v industriji

23. 11. 2023

med 10h in 11h

Izzivi energetskega managementa v industriji

med 11h in 12h

Trajnostna transformacija industrije: poti, primeri in priložnosti za razogljičenje in učinkovito proizvodnjo

 


Pooblaščeni in nadzorni inženirji so za udeležbo na seminarju "Aktivni energetski management" ter "Kvaliteta in poraba električne energije v industriji" pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Več o webinarjih:

Webinar 1: Energetski management in poraba električne energije v industriji

Predavatelji:

 • Aktivni energetski management (Gregor Kustec, Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.)
 • Kvaliteta in poraba električne energije v industriji (Cveto Fendre, Šolski center Velenje)

Oglejte si prezentacije.

Webinar 2: Izzivi energetskega managementa ter trajnostna transformacija industrije

Predavatelji:

 • Izzivi energetskega managementa v industriji (mag. Bogomil Kandus, Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.)
 • Trajnostna transformacija industrije: poti, primeri in priložnosti za razogljičenje ter učinkovito proizvodnjo (mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut)

Oglejte si prezentacije.

GOVORCI:

Cvetko Fendre, Šolski center Velenje                                            

Cvetko Fendre, se je leta 1982 prvič zaposlil v Železarni Štore na oddelku za meritve, regulacije in avtomatizacijo. V tem času je bil avtor več inovacij predvsem s področja nadzora konične moči v jeklarni, dve leti je delal na uvajanju računalniško vodene proizvodnje jeklarne.

Leta 1988 se je kot elektroprojektant strojev in naprav za pakiranje, transport in paletizacijo zaposlil v velenjski družbi Sipak, kjer je do leta 1996 delal na nekaterih večjih projektih za paletizacijo in se usposobil za aplikativno programiranje na PLC krmilnikih (Omron, Siemens …). V letu 1994 je opravil državni projektantski strokovni izpit s področja elektrotehnike ter bil imenovan za vodjo oddelka razvoja in konstrukcije. Zadnje leto je opravljal poslovodno funkcijo direktorja Sipak Opreme d.o.o.

Leta 1996 se je pridružil Šolskemu centru Velenje, kjer od leta 1997 na Višji strokovni šoli za elektrotehniko in mehatroniko predava s področij krmilnih in regulacijskih sistemov, računalniško vodenih procesov, tehničnih predpisov in projektiranja.

Poleg predavateljskega dela se ukvarja tudi z energetskim upravljanjem v stavbah javnega sektorja. Aprila 2004 je na srečanju energetikov v Portorožu od Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Gospodarskega vestnika prejel posebno priznanje Energetski menedžer leta.  V okviru projekta energetskih sanacij šolskih objektov je sodeloval pri več kot 50 izvedbah razširjenih energetskih pregledov in uvajanju energetskega upravljanja v slovenske šole. Sodeloval je v različnih mednarodnih projektih s področja trajnostne energetike, v letih 2011-2014 je bil vodja EU CIP projekta Smart Build, v februarju 2017 pa je izvedel delavnico v okviru EU programa Interreg  projekta Together v Krakowu z naslovom: Energetska učinkovitost javnih zgradb s tehničnega vidika. V letih od 2016 do 2018 je izvajal aktivnosti v okviru projekta Interreg Alpine Space: THE4BEES s poudarkom na uvajanju novih IoT tehnologij v energetski monitoring. V zadnjih letih poleg rednega predavateljskega dela opravlja izobraževalno ozaveščevalne aktivnosti s področij učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.


mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str., ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje

Mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str. se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let.
Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot so:

 • uvajanje energetskih pregledov ali
 • svetovanje večjim porabnikom energije.

Pred 20. leti pa je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije.
Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru.
Prav tako je s strokovno skupino ENEKOMa s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa.

Poleg aktivnega vodenja projektov s področja energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih, sodeluje tudi pri vrsti izobraževanj, kot so:

 • Izobraževanje EUREM v organizaciji Instituta 'Jožef Stefan'.
 • Izobraževanje Orodja energetskega managementa OEM v organizaciji CPU GZS.
 • Usposabljanja s področja standarda SIST EN ISO 50001 v organizaciji SIQ.
 • Je gostujoči strokovnjak EPF Univerze v Mariboru v okviru predmeta Tehnološki menedžment in varstvo okolja.

Gregor Kustec,
 univ. dipl. inž. str., Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
Je direktor družbe ENEKOM, Inštituta za energetsko svetovanje, d.o.o., kjer je tudi zaposlen od njegove ustanovitve l. 1999. V svoji poklicni karieri je bil nosilec več kot 200 projektov energetske učinkovitosti v industriji in stavbah. Je zagovornik razvoja sistemov upravljanja z energijo v smeri informatizacije in digitalizacije ter celovite vsebinske integracije vseh vplivnih področij, ki vplivajo na učinkovito rabo energije v povezavi z aktivnim energetskim menedžmentom. Leta 2018 je prevzel vodenje podjetja, vendar ob tem ostaja enako aktivno vključen v celotno področje razvoja in izvedbe projektov v gospodarstvu in javnem sektorju.

 

mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut
Mag. Jure Vetršek je je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL). Magistriral je na interdisciplinarnem študiju varstva okolja na UL ter opravil M.Sc. na The school for renewable energy science na Islandiji. Je raziskovalec in projektni vodja na Inovacijsko-razvojnem inštitutu UL, kjer dela na projektih s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Med drugim se ukvarja z energetsko učinkovitostjo, upravljanjem, prenovo in informacijskimi sistemi. Ima izkušnje iz analize stavbnega fonda najbolj zahtevnih objektov, sodelovanja z industrijo na področju naprednih rešitev ter z razvojno aplikativnim delom na različnih EU projektih (FP6, IEE in Obzorje 2020). Zavzema se za integralni pristop k reševanju interdisciplinarnih problemov predvsem s področja trajnostne energetike. Pozna vključevanje obnovljivih virov energije v stavbe in energetske sisteme, aktivno upravljanje energije, lokalne energetske sistemi in koncepte, ekspertize s področja ukrepov URE od študije do spremljanja učinkov po izvedbi. Pri svojem delu si je pridobil številne mednarodne izkušnje, izkušnje dela v timu z različnimi strokovnjaki iz gospodarstva, nevladnega sektorja, lokalnih skupnosti in akademije, izkušnje iz interdisciplinarnih projektov, kompetence s področja analiz, načrtovanja in energetskega upravljanja ter svetovanja in zastopanja interesov naročnikov pri večjih projektih v smeri supernadzora in optimizacije kontrolnih strategij. 


INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice