Trajnostna energija lokalno 023

Trajnostna energija lokalno 023

 

Na Borzenovi konferenci Trajnostna energija lokalno 023: Aktivno vključevanje občanov v zeleni prehod, ki je potekala 21. septembra, smo slišali, da se mora v zeleni energetski prehod vključiti celotna družba, občani pa morajo postati aktivni odjemalci energentov.

Zeleni prehod je priložnost za napredek celotne družbe, pomembno pa je, da se zanj pravočasno opolnomočijo tudi občani in lokalne skupnosti ter okrepi sodelovanje vseh deležnikov energetike, je bilo osrednje sporočilo tradicionalnega dogodka Trajnostna energija lokalno 023, kjer so podelili tudi nagrado za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energetike.

Mojca Kert, direktorica Borzena, je dejala, da zeleni prehod terja povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od izobraževalnih institucij, investitorjev, ponudnikov storitev, lokalnih oblasti in seveda občanov, pri čemer si v Borzenu prizadevajo, da okrepijo ta povezovanja in sodelovanja: »Za zeleni prehod je ključno, da presežemo stare vzorce. Ko razumemo, zakaj potrebujemo spremembe, lahko vanje tudi zaupamo in postanemo njihovi pobudniki.«

Preberite več o tem, kar so povedali govorci in preverite njihove prezentacije.

Se vidimo prihodnje leto, na 10. jubilejni konferenci.

 

 

Galerija:

PROGRAM:

 8.30

Registracija in druženje udeležencev ob kavi

 9.00

UVOD V LOKALNO ZELENO ENERGETIKO

  • Uvodni nagovor in pozdrav, Mojca Kert, direktorica, Borzen
  • Pospešeni zeleni prehodi lokalnih skupnosti, mag. Tina Seršen, državna sekretarka, MOPE
  • Evropske prioritete zelenega prehoda lokalno, dr. Ilias Iakovidis, svetovalec Evropske komisije, zeleni digitalni prehod, DG CONNECT (predavanje bo v angleškem jeziku)

 9.40

ZELENI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA LOKALNE SKUPNOSTI

  • Novosti obnovljivih virov energije in priložnosti za lokalne skupnosti, dr. Tomislav Tkalec, MOPE
  • Zakonodajne novosti na področju učinkovite rabe energije, stavb in vpliv na lokalne skupnosti, mag. Erik Potočar, MOPE

 10.30

OMIZJE: AKTIVNO VKLJUČEVANJE OBČANOV V BREZOGLJIČNI PREHOD

  • Marko Funkl, župan občine Hrastnik
  • dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi

 
 11.00

Obnovljivi viri energije: Investicijske priložnosti in finančne spodbude, Borut Žnidarič, Borzen

 11.15

Odmor za pogostitev in mreženje

 12.00

PRIMERI: NAPREDNI ENERGETSKI PROJEKTI IZ PRAKSE OBČIN

  • Spodbujanje energetskih obnov stanovanjskih stavb, mag. Jure Vetršek, IRI UL in MOL
  • Samooskrbne skupnosti, Aleš Jurak, Resalta
 12.45

Predstavitev zmagovalne magistrske naloge v okviru Natečaja za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energetike in podelitev nagrade

 13.10

 

OMIZJE: KAKO PRAVIČNO VKLJUČITI OBČANE V ZELENI PREHOD?

Razmerja med ljudmi in tehnologijami in spremembe navad občanov za zeleni prehod 

  • mag. Ladeja Godina Košir, direktorica, Circular Change
  • dr. Jerneja Jug Jerše, vodja, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
  • Mojca Kert, direktorica, Borzen
 

Vprašanja in odgovori, interaktivna razprava

 14.15

Zaključek konference 

 

GOVORCI

Marko Funkl, župan občine Hrastnik

Marko Funkl se je z občinsko politiko srečal že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik Občine Hrastnik. V času opravljanja funkcije svetnika je bil tudi predsednik Obora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport ter predstavnik Občine Hrastnik v Razvojnem svetu zasavske regije. Kot predstavnik civilne družbe v Koordinacijski skupini za Zasavje, se je angažiral tudi pri iskanju gospodarskih in infrastrukturnih rešitev ob ugašanju energetike v Zasavju. Prav tako opravlja prostovoljno delo na številnih društvenih področjih. Po izobrazbi je profesor ruščine in filozofije, pridobljeno znanje pa je kot učitelj tudi uspešno pretvoril v delo. Kot samostojni podjetnik je na lastni koži spoznal, kako težka pot je to, kar je vodilo v ustanovitev Sindikata prekarcev, ki ga je kot predsednik tudi vodil. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Jezikovne zadruge Soglasnik in Inštituta za ekonomsko demokracijo. Pred nastopom mandata je bil zaposlen kot vodja evropskega projekta, ki spodbuja dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v Sloveniji.

mag. Ladeja Godina Košir, direktorica Circular Change

Mag. Ladeja Godina Košir je ustanoviteljica in direktorica Circular Change ter sopredsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo ECESP v Bruslju. Na področju krožne transformacije sodeluje z vladami in različnimi organizacijami od Latinske Amerike do Skandinavije. Je soavtorica kažipotov prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, Srbije, Črne Gore, Kosova in Čila. Kot moderatorka in predavateljica letno nastopi na več kot 60 konferencah po vsem svetu. Njeni strokovni prispevki so objavljeni v številnih mednarodnih publikacijah ter treh znanstvenih knjigah založbe Springer, redno predava (gostujoča predavateljica v Doshisha University, Japonska), je članica različnih mednarodnih odborov in žirij. Je prejemnica številnih domačih in mednarodnih nagrad – leta 2018 je bila finalistka globalne nagrade Svetovnega gospodarskega foruma za krožno voditeljstvo, 2020 pa postala nosilka naziva »Evropska ženska prihodnosti« (»EUWOMAN4FUTRE).

dr. Ilias Iakovidis, svetovalec Evropske komisije, zeleni digitalni prehod, DG CONNECT

Dr. Ilias Iakovidis v sodelovanju s številnimi službami, ki so del komisije  in zunanjimi deležniki, deluje na področju povečanja prednosti zelene digitalne preobrazbe. Dela tudi na področju digitalizacije krožnega gospodarstva, npr. digitalni potni list, kot je bil uveden s Predlogom Uredbe o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke (Eco-design for Sustainable Product Regulation).  Dr. Ilias Iakovidis je med drugim tudi pobudnik ustanovitve Evropske zelene digitalne koalicije (European Green Digital Coalition), ki skupaj z Evropskim parlamentom sodeluje pri pilotnem projektu o znanstveno utemeljenih metodah za ocenjevanje neto okoljskega vpliva digitalnih rešitev in smernicah za zeleno digitalno preobrazbo v različnih sektorjih, kot so energetika, promet, gradbeništvo in kmetijstvo. 

Pred letom 2017 je dr. Ilias Iakovidis že več kot 20 let prispeval k pripravi evropske agende e-zdravja in IKT za dejavno in zdravo staranje. Bil je tudi eden od pionirjev na področju digitalno podprte celostne zdravstvene oskrbe, pobude »Virtualni fiziološki človek«, sistemov osebnega zdravja in elektronskega zdravstvenega kartona.

dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Dr. Jerneja Jug Jerše je vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji od aprila 2021. Pred imenovanjem na to mesto je od leta 2005 opravljala več funkcij na Evropski komisiji v Bruslju – vodenje enote, ki se ukvarja s strukturnimi reformami na področju upravljanja javnih financ in prihodkov, usklajevanje mehanizma tehnične podpore ter na področju gospodarskih in finančnih zadev. Prav tako je delala na področju avtorskih pravic in poslovnih storitev. Doktorirala je iz ekonomije na Univerzi v Nottinghamu (Združeno kraljestvo), magisterij je pridobila na College of Europe v Bruggeu (Belgija) in diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Aleš Jurak, vodja produktnega oddelka za sončne elektrarne v podjetju Resalta

Aleš Jurak, vodja produktnega oddelka za sončne elektrarne v podjetju Resalta, je izkušen strokovnjak na področju prava, energetike in informacijske tehnologije. Svojo kariero je oblikoval v različnih vlogah v podjetjih, kot so Resalta d.o.o. in Borzen, d.o.o., kjer se je ukvarjal z upravljanjem projektov, razvojem poslovnih modelov, javnimi naročili in razvojem informacijskih sistemov. Poleg tega je aktivno sodeloval pri pripravi in izvajanju zakonodaje s področja energetike. V Resalti ima ključno vlogo pri načrtovanju, izvajanju in upravljanju projektov na področju obnovljive energije, zlasti izkoriščanja sončne energije, kar je ključno za prehod v trajnostno energetsko prihodnost. 

 

Mojca Kert, direktorica družbe Borzen, d.o.o.

Mojca Kert je direktorica slovenskega operaterja trga z elektriko, družbe Borzen, od  septembra 2023. Po izobrazbi diplomirana inženirka strojništva, zase pravi, da sta se z energetiko spoznali med študijem. Panoga, ki ji celotno poklicno pot ostaja zvesta, pa jo po vseh letih še vedno izjemno navdihuje.

Poklicno pot je pričela v Železarni Ravne, se kalila v Energetiki Ravne, kasneje pa je vrsto let uspešno vodila družbo Petrol Energetika. Pred prihodom na Borzen je bila zaposlena v družbi GEN-I, nazadnje kot direktorica prodaje poslovnim odjemalcem. Vseskozi je v različnih vlogah sodelovala tako v strokovnih združenjih, upravnih odborih, kot tudi nadzornih svetih. Med svoje pomembnejše karierne dosežke uvršča nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ponosna pa je tudi na svojo vlogo mentorice v mentorski mreži Združenja Manager, kjer predano in z navdihom opogumlja mlajše kolegice za prevzem vodstvenih in vodilnih položajev.

dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi

Dr. Vlasta Krmelj je doktorica znanosti s področja kemijske tehnologije in že 16 let direktorica Energetsko podnebne agencije za Podravje. Od leta 2018 je tudi županja Občine Selnica ob Dravi. Ima 25 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov. Vodila je preko 30 lokalnih in EU sofinanciranih projektov. Kot predavatelj predava na konferencah in delavnicah različnim ciljnim skupinam. Organizacijam svetuje na področjih prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije. 

Kot županja vodi občino po poti trajnostnega in podnebno nevtralnega razvoj – v odločitve vključuje občane in strokovnjake, promovirajo zdravo občino preko projekta Podari dih in promocijo gibanja v vrtcu, gradijo prvi leseni vrtec v Sloveniji iz slovenskega lesa, delovanje in projekte prilagajo podnebnim spremembam.

mag. Erik Potočar,
vodja sektorja za politiko učinkovite rabe energije na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo

Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na  področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

mag. Tina Seršen

Mag. Tina Seršen, po izobrazbi magistrica znanosti s področja mednarodnih odnosov, je državna sekretarka, pristojna za področje energetike na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Poklicno pot je začela leta 2006 na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se je ukvarjala z evropskimi politikami na področju energetike in leta 2008 tudi koordinirala aktivnosti na tem področju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. V letih 2009 in 2010/2011 je začasno opravljala tudi naloge atašejke za energijo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju.
Kot uradnica je pridobivala bogate izkušnje na področju zakonodajnih in političnih dosjejev na ravni EU, meddržavnih in multilateralnih odnosov, aktivno pa je delovala tudi pri nekaterih posebnih projektih, kot so denimo kandidatura in vzpostavljanje sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Sloveniji, arbitražni postopek Nuklearne elektrarne Krško (NEK), evropski projekti strukturnih reform na področju energetike in v komitoloških odborih Evropske komisije.
Leta 2017 je prevzela vodenje sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve na Ministrstvu za infrastrukturo in s svojim delom zaznamovala nastajanje strateških dokumentov kot so Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN) in strategija za izstop iz premoga ter proces prenove domače energetske zakonodaje. V letu 2021 je koordinirala aktivnosti Direktorata za energijo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

dr. Tomislav Tkalec
vodja sektorja za obnovljive vire energije na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo

Dr. Tomislav Tkalec je vodja Sektorja za obnovljive vire energije na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ima več kot 10 letne izkušnje dela na temah obnovljivih virov energije, skupnostnih OVE projektov, decentralizacije proizvodnje električne energije in tudi učinkovite rabe energije, energetske revščine, energetskih politik, participativnih procesov, politične ekologije ter dela na evropskih projektih. Doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani.


Mag. Jure Vetršek,
vodja oddelka za učinkovitost in grajeno okolje, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Mag. Jure Vetršek je vodja oddelka za učinkovitost in grajeno okolje na Inovacijsko-razvojnem inštitutu UL, kjer dela na projektih s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Med drugim se ukvarja z snovno in energetsko učinkovitostjo, upravljanjem in svetovanjem investitorjem na področju trajnostnih stavb. Ima izkušnje iz analize stavbnega fonda najbolj zahtevnih objektov, sodelovanja z industrijo, javnimi akterji in nevladnimi organizacijami na področju naprednih rešitev ter z razvojno aplikativnim delom na različnih EU projektih (FP6, IEE, Obzorje 2020 in Obzorje Evropa). Zavzema se za integralni interdisciplinarnih pristop k reševanju problemov, predvsem s področja trajnostne energetike. Kot humanistični inženir pri tem združuje znanja s tehničnega področja z znanji in metodami družboslovja in humanistke za razvoj rešitev in storitev po meri ljudi in okolja. 

Borut Žnidarič, vodja službe za okoljske mehanizme na Borzenu

Borut Žnidarič je zaposlen na Borzenu, kjer opravlja vlogo vodje službe za okoljske mehanizme, kamor spada med drugim izvajanje podporne sheme za OVE in SPTE, tehnično vodenje registra potrdil o izvoru, ter druge dejavnosti vezane na delovanje Centra za podpore. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, svojo poklicno pot pa je začel v bančništvu na področju elektronskega bančništva, od leta 2009 pa je zaposlen na Borzenu.

Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

 


INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice