Tehniški dnevi na OŠ 023

Tehniški dnevi na OŠ 023

Povabilo osnovnim šolam: brezplačna izvedba tehniških dni na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade 


Teme, kot so učinkovita rabe energije, obnovljivi viri energije, podnebne spremembe, zelena transformacija ter alternativna mobilnost, močno zaznamujejo naš vsakdan. V nedavni raziskavi med učenci 7., 8. in 9. razredov slovenskih osnovnih šol, jih je kar 56 % pritrdilo, da se želijo naučiti več o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Raziskava je hkrati pokazala tudi nekoliko pomanjkljivo znanje učinkovitega ravnanja z energijo, denimo  51 % vprašanih učencev doma pozimi nosi kratke rokave, vendar pa se jih 47 % zaveda, da je potrebno prilagoditi temperaturo bivalnih prostorov pod 25 °C.

Če želite svoje učence spodbuditi k bolj premišljenemu ravnanju z energijo in k razmišljanju o trajnostni prihodnosti, vabljeni da se prijavite za izvedbo brezplačnih tehniških dni na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade vaše šole.


Vsebina tehniškega dneva:

Program bo predvidoma zajemal:

  • Uvodno predstavitev temeljnih konceptov obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije;
  • Interaktivne tematske delavnice (denimo vodikove tehnologije, e-mobilnost, virtualna prihodnost – kako bomo živeli čez nekaj desetletij, učinkovito ravnanje s toplotno energijo v stavbah…);
  • Izvedbo nagradne delavnice med učenci na temo prihodnosti in obnovljivih virov energije.

Trajanje: Predvidoma med 5 do 6 šolskih ur.

Lokacija: Zagotovi osnovna šola (predvidoma v lastnih prostorih).

Izvajalci programa: Strokovno usposobljeni pedagoški delavci. Obvezna prisotnost učitelja oziroma mentorja prijavljenih učencev.


Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsaka javna ali zasebna osnovna šola s sedežem v RS.


Kako se prijaviti?

Prijava je mogoča preko spletnega obrazca.

  • Za izvedbo tehniškega dneva v šolskem letu 2022/2023, predvidoma med 3. majem 2023 in 16. junijem 2023 - PRIJAVE SO ZAPRTE
  • Za izvedbo tehniškega dneva v šolskem letu 2023/2024, predvidoma med 4. septembrom in 15. decembrom 2023, je prijava možna do 31. avgusta 2023.


Posamezna osnovna šola se lahko prijavi za izvedbo tehniškega dneva le v enem šolskem letu. Med vsemi, v roku oddanimi prijavami, bo izbranih 10 osnovnih šol (predvidoma 5 osnovnih šol za šolsko leto 2022/2023 in 5 osnovnih šol za šolsko leto 2023/2024), iz vsake statistične regije po ena. V primeru več prispelih prijav iz iste statistične regije, bodo imele prednost osnovne šole z večjim številom sodelujočih učencev na tehniškem dnevu (ne več kot 100). V primeru enakega števila sodelujočih učencev, bo imela prednost osnovna šola, ki je prijavo oddala prej.


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@trajnostnaenergija.si in na telefonski številki: 01/ 620 76 00.

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice