Tehniški dnevi na OŠ 022

Tehniški dnevi na OŠ 022

Povabilo osnovnim šolam: brezplačna izvedba tehniških dnevov na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade 2022

Teme učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije močno zaznamujejo naš vsakdan, v luči podnebnih sprememb pa bo naša prihodnost morala temeljiti na trajnostni energiji. Tovrstne tematike so delno že uvrščene tudi v učne programe.

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v okviru izvajanja gospodarske javne službe s svojo blagovno znamko Trajnostna energija že vrsto let deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Verjamemo namreč, da je za sprejemanje pravih odločitev v zvezi z energijo, potrebno posameznike opolnomočiti s pravim znanjem.

 

Sodelujoče šole:

  • OŠ Braslovče, 24.10. 2022
  • OŠ Trbovlje, 8. 11. 2022
  • OŠ Boštanj, 17. 11. 2022
  • OŠ Rihard Jakopič, 21. 11. 2022
  • OŠ Muta, 24. 11. 2022


Okviren program:

8:20-8:30 Uvod v delo in pozdravni nagovor
8:30-9:15 Podnebne spremembe, toplogredni plini, vplivi onesnaževanja na okolje, digitalno onesnaževanje in varčevanje z energijo
9:15-9:30 Odmor
9:30-10:15 Predstavitev temeljnih konceptov OVE, URE in trajne mobilnosti s poudarkom na električnim obilnosti
10:15-11:45 Razdelitev v 2 skupini in vodeno delo po skupinah
Skupina 1:Demonstracija ter predstavitev tehniških značilnosti električnih prevoznih sredstev
Skupina 2:Interaktivna delavnica šolarjev na temo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije
11:45-12:30 Refleksija in evalvacija tehniškega dneva
Podelitev nagrad in priznanj najboljšim skupinam za najbolj inovativne izvedbe modulov za pridobivanje energije OVE in URE

 Metode dela:
  • interaktivno predavanje in pogovor z učenci - predstavitev osnovnih teoretičnih konceptov in tehničnih rešitev, vključno z demonstracijskimi primeri (predvidoma 2 šolski uri);
  • ustvarjalne izkustvene delavnice za učence (predvidoma 2 šolski uri);
  • refleksija in vprašanja.

 

GALERIJA

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice