Strokovni posvet: Energetski pregledi 023

Strokovni posvet: Energetski pregledi 023

Digitalizacija energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov


Izvajanje energetskih pregledov je organizacijsko in tehnično zelo zahtevna aktivnost, ki združuje različne stroke. Pomemben poudarek pri energetskih pregledih stavb je potreben tudi na digitalizaciji aktivnosti s področja izvajanja energetskih pregledov. O tem je rekla beseda na strokovnem posvetu v organizaciji Borzena, slovenskega operaterja trga z elektriko.

Na strokovnem posvetu o energetskih pregledih v Sloveniji, ki ga je organiziral Borzen, so izkušeni izvajalci energetskih pregledov, energetski strokovnjaki, naročniki in izvajalci energetskih prenov razpravljali in obravnavali tematike s področja merjenja, zajemanja in obdelave podatkov energetskih pregledov ter njihovega spremljanja v realnem času, s poudarkom na ustrezni analitiki in digitalizaciji.. Beseda je tekla tudi o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije – o zakonodajnih novostih in finančnih spodbudah, ki so na voljo.

Preberite si več o tem kaj so povedali govorci in preverite njihove prezentacije.

 

GALERIJA:

 

PROGRAM:

8.30 – 9.00

Sprejem udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni nagovor in pozdrav

Eva Činkole Kristan, Borzen, d.o.o.

9.15 – 9.45

Aktualnosti energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije v slovenskem prostoru

Davor Rašič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

9.45 – 10.00

Investicijske priložnosti in finančne spodbude na področju OVE

Iztok Gornjak, Borzen, d.o.o.

10.00 – 10.45

OVE in digitalizacija ter primeri praks

Andrej Simončič, SunContract

10.45 – 11.30

Digitalizacija podatkov energetskih pregledov v industrijskih procesih, primeri praks

mag. Bogomil Kandus, Enekom

11.30 – 12.00

Odmor in konverzacije

12.00 – 12.45

Kaj se lahko za energetske preglede naučimo iz centralnega nadzornega sistema in digitalnega obratovalnega monitoringa stavb

mag. Primož Praper, Eutrip

12.45 – 13.30

Energetski pregledi in prihranki energetskega upravljanja z digitalnimi orodji

Dalibor Pavlović, Eudom

13.30 – 14.00

Idejna zasnova baze podatkov energetskih pregledov

Srečko Zorman, Šolski center Velenje

14.00 – 14.30

Razprava in pogostitev

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Govorci

 

Cvetko Fendre

Se je prvič zaposlil v Železarni Štore na oddelku za meritve, regulacije in avtomatizacijo. V tem času je bil avtor več inovacij predvsem s področja nadzora konične moči v jeklarni, dve leti je delal na uvajanju računalniško vodene proizvodnje jeklarne.

Leta 1996 se je pridružil Šolskemu centru Velenje, kjer od leta 1997 na Višji strokovni šoli za elektrotehniko in mehatroniko predava s področij krmilnih in regulacijskih sistemov, računalniško vodenih procesov in energetskega upravljanja ter učinkovite rabe energije v stavbah.

Poleg predavateljskega dela se ukvarja tudi z energetskim upravljanjem v stavbah javnega sektorja. Aprila 2004 je na srečanju energetikov v Portorožu od Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Gospodarskega vestnika prejel posebno priznanje Energetski menedžer leta.  V okviru projekta energetskih sanacij šolskih in drugih javnih objektov je sodeloval pri več kot 70 izvedbah razširjenih energetskih pregledov in uvajanju energetskega upravljanja v slovenske šole. Sodeloval je v različnih mednarodnih projektih s področja trajnostne energetike, v letih 2011-2014 je bil vodja EU CIP projekta Smart Build, v februarju 2017 pa je kot predavatelj izvedel delavnico v okviru EU programa Interreg  projekta Together v Krakowu z naslovom: Energetska učinkovitost javnih zgradb s tehničnega vidika. V letih od 2016 do 2018 je izvajal aktivnosti v okviru projekta Interreg Alpine Space: THE4BEES s poudarkom na uvajanju novih IoT tehnologij v energetski monitoring.

V zadnjih letih poleg rednega predavateljskega dela na višji strokovni šoli  ŠC Velenje opravlja izobraževalno ozaveščevalne aktivnosti s področij učinkovite rabe, obnovljivih virov energije in izvajanja energetskih pregledov (EUTRIP, Agencija Poti, MOP-Climate Care, RaSr-Clean, KOC Inovatis, Kronoterm, Focus, Borzen, ICES …).

 

Iztok Gornjak

Iztok Gornjak je diplomiral leta 2008 na Fakulteti za strojništvo v Mariboru in je po izobrazbi univerzitetni diplomirani gospodarski inženir strojništva. Od leta 2014 je zaposlen v družbi Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o., kjer je v preteklosti deloval kot analitik specialist in pomočnik vodje Službe za okoljske mehanizme, trenutno pa je zaposlen kot vodja Kontaktne točke za obnovljive vire energije. Njegovo delo zajema pripravo inovativnih modelov novih produktov in storitev podjetja. To vključuje njihov razvoj, vzpostavitev delovanja ter izdelavo analiz, poročil in raziskav za potrebe Centra za podpore in Kontaktne točke OVE. V preteklosti je sodeloval pri številnih projektih na področju lokalnih skupnosti, med drugim tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, pri izdelavi razširjenih energetskih pregledov stavb in izdelavi lokalnih energetskih konceptov.


mag. Bogomil Kandus

Univ. dipl. inž. str. se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let. Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot so:

 • uvajanje energetskih pregledov in 
 • svetovanje večjim porabnikom energije.

Pred 20. leti je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije.  Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru. Prav tako je s strokovno skupino ENEKOM-a s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa. Poleg aktivnega vodenja projektov s področja energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih, sodeluje tudi pri vrsti izobraževanj, kot so:

 • izobraževanje EUREM v organizaciji Instituta 'Jožef Stefan',
 • izobraževanje Orodja energetskega managementa OEM v organizaciji CPU GZS,
 • izobraževanje Orodja energetskega managementa OEM v organizaciji CPU GZS,
 • usposabljanja s področja standarda SIST EN ISO 50001 v organizaciji SIQ,
 • je gostujoči strokovnjak EPF Univerze v Mariboru v okviru predmeta Tehnološki menedžment in varstvo okolja.


Dalibor Pavlović

Inž. meh., je inženir z več kot sedemletnimi izkušnjami na področju energetskega upravljanja javnih zavodov, centralno nadzornih sistemov, kolavdacij (detajlnih pregledov stavb) in recenzij projektnih dokumentacij. Diplomiral je na Višji strokovni šoli Velenje, smer Mehatronika, leta 2014, z diplomsko nalogo z naslovom "Elektro krmiljenje in vizualizacija pametne hiše". Od leta 2017 je zaposlen v podjetju EUDOM, d.o.o., so.p., kjer deluje kot samostojni strokovnjak na področju energetskega upravljanja javnih zavodov. V tem obdobju je vodil številne projekte, vključno z detajlnimi pregledi stavb, recenzije projektnih dokumentacij, kontrolo izvedb kakovosti vgradnje tehničnih stavbnih sistemov in centralno nadzornih sistemov. Spremlja digitalni obratovalni monitoring, s poudarkom na optimizaciji energetske učinkovitosti.

Ima certifikat skrbnika sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001:2018, ki zagotavlja učinkovito in trajnostno upravljanje z energijo v skladu z mednarodnimi smernicami. Dalibor Pavlović je zavzet strokovnjak, ki si prizadeva prispevati k napredku na področju energetskih pregledov. Na prihajajoči konferenci se namerava posvetiti pomembnosti energetskega upravljanja javnih zavodov ter predstaviti svoje strokovno znanje in izkušnje. Njegova aktivna vloga in izkušnje bodo nedvomno obogatile diskusijo ter omogočile izmenjavo najboljših praks med strokovnjaki na tem področju.

 

mag. Primož Praper

Ima več kot 20 let izkušenj na področjih trajnostne gradnje, energetske prenove stavb, svetovalnega inženiringa, pridobivanja nepovratnih sredstev in gradnje lesenih javnih objektov. Leta 2000 je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, na smeri gospodarsko inženirstvo in Ekonomski poslovni fakulteti, na smeri organizacija, ekonomika in tehnologija grajenja v stavbah. Leta 2016 je zaključil magisterij gradbene informatike na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

Od leta 2008 je zaposlen v podjetju EUTRIP, d.o.o., ki se ukvarja s celovitimi rešitvami na področju investicij. Je direktor podjetja, izvršni vodja oddelka za inženiring, direktor projektov in prokurist podjetja. Primož Praper v zadnjih letih deluje na področju svetovalnega inženiringa in vodi investicijske projekte na področju energetskih prenov: od priprave projektnih nalog, izvedbe energetskih pregledov, pridobivanja nepovratnih sredstev, izdelave investicijskih dokumentov in projektne dokumentacije, (super)nadzora do digitalnega energetskega monitoringa. Njegovi specialni področji sta energetska prenova stavb in izgradnja lesenih javnih stavb. Je nosilec licence za nepremičninsko posredovanje, imetnik licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic in pooblaščen projektant gradbene stroke.

V zadnjih letih je sodeloval pri več prenovah in novogradnjah šol in vrtcev po sistemu javno-zasebnega partnerstva, tako na strani zasebnika v vlogi vodje projekta, kot tudi svetovalnega inženiringa in supernadzora na strani javnih partnerjev. V letu 2022 je bil kot edini Slovenec nominiran za prestižno evropsko nagrado Roger Léron Award s področja energetske učinkovitosti.


 

Srečko Zorman

Zaključil je šolanje na Tehniški fakulteti Univerze Maribor in je univerzitetni diplomirani inženir računalništva. Ima pridobljeno znanje in kompetence s področja programiranja namiznih in spletnih aplikacij, delo s podatkovnimi bazami, vzdrževanja IKT opreme in informacijskih sistemov.

Je predavatelj strokovnih predmetov na Šolskem centru Velenje, Višji strokovni šoli, in sicer s področja informatike. Zadolžen je za izvajanje projektov s področja razvoja programskih aplikacij, postavitve in konfiguracije strežnikov, izdelavo spletnih strani, svetovanje in tehnično podporo uporabe IKT, načrtovanje in postavitev omrežij ter modeliranje in razvoj informacijskih sistemov.

Poleg predavateljskega dela ima izkušnje s številnih projektnih področij:

 • sodelovanje pri prenovah srednje in višješolskih programov,
 • sodelovanje v projektu Future Public Energy v okviru programa Interreg IIIA,
 • strokovno sodelovanje v projektu Spletno energetsko knjigovodstvo v okviru projekta Ministrstva za šolstvo in šport RS kot razvijalec programske aplikacije energetskega knjigovodstva,
 • strokovno sodelovanje v mednarodnem projektu  SmartBuild 2012-2015,
 • izdelava spletnih portalov, postavitev spletnih trgovin.

 

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice