Zeleno javno naročanje 022

Zeleno javno naročanje 022

ZELENO JAVNO NAROČANJE PREDMETOV POVEZANIH S PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE s posebnim poudarkom na P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

 

Borzenovo izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energija s posebnim poudarkom na električnih sijalkah in svetilkah ter razsvetljavi v notranjih prostorih, je potekalo 26. septembra, v Ljubljani.

»Namen izobraževanja je poglobiti razumevanja pri ustrezni formulaciji razpisne dokumentacije na strani naročnikov ter razumevanju tehnične specifikacije razpisnih pogojev, meril oz. pogodbenih določil na strani izvajalcev pri predmetu sijalk oziroma svetilkah,« je z uvodnimi besedami zbrane nagovorila Barbara Koren iz Borzena.

»Redko se zgodi, da se na istem dogodku zberejo naročniki po ZJN-3, ponudniki, pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS  ter druga zainteresirana javnost in da imajo dejansko možnost odprte izmenjave mnenj. Gre za drugačen dogodek, namenjen deležnikom z visokimi ambicijami na področju zelenega javnega naročanja,« je povedal doc. dr. Boštjan Ferk iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Izr. prof. dr. Petra Ferk iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je po dogodku izpostavila: »Udeleženci so spoznali zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo na področju zelenega javnega naročanja in na področju notranje razsvetljave, obenem pa tudi tehnične standarde. Imeli so tudi možnost aktivno sodelovati pri usklajevanju vzorčne razpisne dokumentacije za dolgoročno javno naročilo (dinamični nabavni sistem) za Univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor. Omogočena je bila živahna izmenjava izkušenj med javnimi naročniki, projektanti in ponudniki.«

Katja Hodošček z Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je udeležence seznanila z bazo EPREL. Prav tako je v okviru svoje predstavitve povedala najbolj primerno tehniko javnega naročanja: »V okviru osnutka razpisne dokumentacije pilotnega skupnega javnega naročila za P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih je nabavna tehnika dinamični nabavni sistem, identificiran kot primerna tehnika javnega naročanja za dobavo in montažo svetlobnih virov, svetilk in sistemov razsvetljave v notranjih prostorih.«

Poznavanje pravil s področja zelenega javnega naročanja je med pooblaščenimi in nadzornimi inženirji IZS premalo poznano. »Izobraževanje je prispevalo k razumevanju ciljev Uredbo o zelenem javnem naročanju na področju javne razsvetljave v notranjih prostorih v segmentu strokovne javnosti,« je poudaril Jure Boček iz Adesca.

PROGRAM:

8.30-9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00-9.10

Uvodni pozdrav

Barbara Koren, Borzen

9.10-9.30

Zeleno javno naročanje - zakonodajni okvir in priporočila EU, Slovenija – splošno

doc. dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

9.30-10.00

Zeleno javno naročanje predmetov, povezanih s porabo električne energije - področna zakonodaja: energijske nalepke, okoljsko primerna zasnova

izr. prof. dr. Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

10.00-10.15

Baza EPREL in njena uporaba

izr. prof. dr. Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

10.15-10.30

Odmor

10.30-11.00

Zakonske zahteve in tehnični predpisi za P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Jure Boček, Adesco d.o.o. in Theodor Lipuš, RZB 

11.00-11.20

Predstavitev osnutka razpisne dokumentacije pilotnega skupnega javnega naročila za P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Katja Hodošček, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

11.20-11.30

Razdelitev v skupine

11.30-12.30

Vodeno delo po skupinah: predlogi dopolnitev osnutka razpisne dokumentacije pilotnega skupnega javnega naročila za P 17 - električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

doc. dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

izr. prof. dr. Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Katja Hodošček, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Jure Boček, Adesco d.o.o.

12.30-13.00

Predstavitev dela po skupinah in zaključek delavnice

 


Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice