Tehniški dnevi na OŠ 022

Tehniški dnevi na OŠ 022

Povabilo osnovnim šolam: brezplačna izvedba tehniških dnevov na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade 2022


Teme učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije močno zaznamujejo naš vsakdan, v luči podnebnih sprememb pa bo naša prihodnost morala temeljiti na trajnostni energiji. Tovrstne tematike so delno že uvrščene tudi v učne programe.

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v okviru izvajanja gospodarske javne službe s svojo blagovno znamko Trajnostna energija že vrsto let deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Verjamemo namreč, da je za sprejemanje pravih odločitev v zvezi z energijo, potrebno posameznike opolnomočiti s pravim znanjem.

Če želite, da tudi za učence vaše šole izvedemo brezplačni tehniški dan, vabljeni, da do 30. septembra 2022 oddate prijavo preko spletnega obrazca. Ker je število mest omejeno, je brezplačna prijava obvezna. 


Kdo se lahko prijavi? 
Prijavi se lahko vsaka javna in zasebna osnovna šola s sedežem v RS, ki želi z organizacijo tehniških dnevov za učitelje, mentorje ter predvsem učence tretje triade doseči višjo raven znanja in vedenja o pomenu obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v povezavi s trajno mobilnostjo.

Med vsemi v roku oddanimi prijavami bo izbranih 5 osnovnih šol, iz vsake statistične regije po ena, pri tem bo upoštevan vrstni red prispelih prijav. V primeru več prispelih prijav iz iste statistične regije pa bodo imele prednost tiste z večjim številom sodelujočih učencev na tehniškem dnevu (ne več kot 100). 

Na tehniške dneve se ne smejo prijaviti zaposleni in sodelavci organizatorja in izvajalca, in sicer ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).


Trajanje: 

5 šolskih ur, izvedba med 1. oktobrom in 15. decembrom 2022 

Lokacija: lokacijo zagotovi osnovna šola (predvidoma v lastnih prostorih)

 
Okviren program:

8:20-8:30  Uvod v delo in pozdravni nagovor  
8:30-9:15 Podnebne spremembe, toplogredni plini, vplivi onesnaževanja na okolje, digitalno onesnaževanje in varčevanje z energijo
9:15-9:30 Odmor 
9:30-10:15 Predstavitev temeljnih konceptov OVE, URE in trajne mobilnosti s poudarkom na      električni mobilnosti
10:15-11:45 Razdelitev v 2 skupini in vodeno delo po skupinah
Skupina 1: Demonstracija ter predstavitev tehniških značilnosti električnih prevoznih sredstev
Skupina 2: Interaktivna delavnica šolarjev na temo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije
11:45-12:30 Refleksija in evalvacija tehniškega dneva
Podelitev nagrad in priznanj najboljšim skupinam za najbolj inovativne izvedbe modulov za pridobivanje energije OVE in URE


Metode dela:
  • interaktivno predavanje in pogovor z učenci - predstavitev osnovnih teoretičnih konceptov in tehničnih rešitev, vključno z demonstracijskimi primeri (predvidoma 2 šolski uri);
  • ustvarjalne izkustvene delavnice za učence (predvidoma 2 šolski uri);
  • refleksija in vprašanja.

Izvajalci programa: strokovno usposobljeni pedagoški delavci.

Obvezna prisotnost učitelja oziroma mentorja prijavljenih učencev.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@borzen.si in na tel: + 386 1 620 7600.

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice