Arhiv novic

Arhiv novic

Komisija začela javno posvetovanje o povečanju podnebnega cilja EU za leto 2030

Evropska komisija, kljub trenutni politični osredotočenosti na boj proti koronavirusu, nadaljuje s pripravami na dolgoročne prednostne naloge politike, vključno z evropskim zelenim dogovorom. Komisija je tako včeraj odprla spletno javno posvetovanje o povečanju podnebnega cilja EU za leto 2030 ter o ukrepih in politikah, potrebnih za še večje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Spletno posvetovanje bo potekalo do 23. junija 2020.

»Kot del evropskega zelenega dogovora, ki je evropska strategija rasti, bo Komisija septembra letos predstavila celovit načrt za povečanje podnebnih ciljev EU do leta 2030. Načrt bo predlagal zvišanje ciljne vrednosti zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2030 s 40 odstotkov na 50 oz. 55 odstotkov glede na ravni iz leta 1990,« pravijo v Komisiji.

Ko bo glede tega dosežen dogovor, bo Komisija predlagala vključitev novega cilja v nedavno predloženi evropski podnebni zakon. Novi cilj za leto 2030 bo hkrati vplival na oceno vseh ustreznih sektorskih zakonodaj, ki naj bi jo Komisija izvedla do poletja 2021, vključno z zakonodajo o energetski učinkovitosti, obnovljivi energiji, delitvi napora in sistemu trgovanja z emisijami v EU.

V Komisiji dodajajo, da bo povišanje sedanjega cilja za leto 2030 EU omogočilo bolj postopno pot do podnebne nevtralnosti do leta 2050. Pomagalo bo tudi okrepiti vodilno vlogo EU v mednarodnih pogajanjih o podnebju.

Spletno posvetovanje - k sodelovanju je vabljen širok krog zainteresiranih strani, vključno z državljani in civilno družbo, podjetji, nevladnimi organizacijami, akademskimi krogi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi - je dostopno
TUKAJ.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
397

Informirajte se

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice