Arhiv novic

Arhiv novic

Evropska komisarka za energijo obljublja delo na izkoriščanju potenciala čiste energije v času krize

Člani Zveze za elektrifikacijo so v skupnem pismu, ki so ga poslali oblikovalcem politik EU, pozvali Evropsko komisijo k popolni integraciji predlaganih sveženjev spodbud za gospodarstvo in evropskega zelenega dogovora (kot je prejšnji teden že predlagal Evropski svet). Evropska komisarka za energijo Kadri Simson je medtem napovedala delo na »izkoriščanju potenciala čiste energije v času krize«.

»COVID-19 je svet prisilil v gospodarski premor. Zdaj lahko uporabite zeleni dogovor za ponoven zagon Evrope in njenega gospodarstva s poudarkom na energetski učinkovitosti in obnovljivi energiji v vseh sektorjih. Takšne naložbe imajo velik doprinos tako z vidika zaposlovanja kot tudi z vidika, da jih je mogoče začeti hitro izpeljevati,« pravijo podpisniki, ki predstavljajo milijone zaposlenih v evropskih podjetjih s področja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v sektorjih električne energije, ogrevanja, hlajenja, gradbeništva in prometa ter podpornih združenj.

»Naložbe v brezogljično infrastrukturo in inovativne rešitve so najboljša in stroškovno najučinkovitejša pot do gospodarskega okrevanja na nacionalni in nadnacionalni ravni, hkrati pa pripravljajo podlage za varen in trajnosten energetski sistem,« so zapisali v Zvezi za elektrifikacijo.

V Zvezi za elektrifikacijo so zato pozvali Komisijo, naj »sveženje spodbud uporabi za pospešitev naložb v energetsko učinkovitost, ogrevanje in hlajenje s pomočjo obnovljivih virov, električno energijo, mobilnost, brezogljične stavbe in industrijske procese«.

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson pa je medtem na Twitterju zapisala, da bosta skupaj s Fransom Timmermansom, izvršnim podpredsednikom Evropske komisije, zadolženim za evropski zeleni dogovor, sodelovala z izvršnim direktorjem Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatihom Birolom pri »izkoriščanju potenciala čiste energije v času krize«.

»Obnova stavb, povečanje obsega rešitev na morju, posodobitev omrežij in spodbujanje uporabe vodika lahko spodbudijo rast in zmanjšajo emisije. Moramo ostati na poti evropskega zelenega posla,« je poudarila Simsonova.

Evropska komisija je v torek odprla spletno javno posvetovanje o povečanju podnebnega cilja EU za leto 2030 ter o ukrepih in politikah, potrebnih za še večje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Evropska lobistična skupina za sektor električne energije Eurelectric, ki je ena od podpisnic zgoraj omenjenega pisma, je pozvala nacionalne vlade in institucije EU, naj »sprejmejo potrebne ukrepe za pomoč energetskim podjetjem pri reševanju finančnih pritiskov, ki izhajajo iz vladnih odločitev za odlog plačila računov, ko je to primerno«.

Poleg tega »za nadaljevanje naše dejavnosti pozivamo oblikovalce politike, da nujno omogočijo potovanje specializiranega osebja za pregled, delovanje in vzdrževanje vseh naših kritičnih obratov«.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
370

Informirajte se

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice