Arhiv novic

Arhiv novic

Za uspešno obvladovanje spremenljivih OVE bo treba izkoriščati prožnost odjema

»Delež električne energije v globalnem povpraševanju po energiji se bo z današnjih 19 odstotkov do leta 2050 povečal na 49 odstotkov. Tega leta bo 86 odstotkov električne energije po vsem svetu proizvedene iz obnovljivih virov energije (OVE). Več kot 60 odstotkov vse električne energije bo pri tem proizvedene iz spremenljivih obnovljivih virov, kot sta sončna in vetrna energija. To dejansko pomeni, da bodo spremenljivi OVE v številnih državah imeli več kot 60-odstotni delež v strukturi virov električne energije. Ob obsežnem vključevanju spremenljivih OVE v omrežje pa za delovanje elektroenergetskega sistema postane ključna prožnost. Prožnost na strani povpraševanja lahko olajša vključevanje spremenljivih OVE v omrežje s prerazporeditvijo obremenitev, s čimer jih uskladimo s proizvodnjo energije iz OVE ter zmanjšamo največje obremenitve, sezonske razlike in stroške proizvodnje energije,« je v spletnem seminarju dejal Carlos Fernandez, član skupine za preoblikovanje elektroenergetskega sektorja pri Mednarodni agenciji za obnovljivo energijo (IRENA).

Fernandez je za začetek pojasnil, da v agenciji prožnost označujejo kot zmožnost elektroenergetskega sistema, da obvladuje spremenljivost in negotovost, ki jo v sistem vnaša proizvodnja energije iz spremenljivih OVE v različnih časovnih razponih, od zelo kratkoročnih do dolgoročnih, obenem pa se izogne omejevanju spremenljivih OVE in zanesljivo oskrbuje odjemalce z vso potrebno energijo.

»Po drugi strani lahko prožnost na strani povpraševanja definiramo kot del povpraševanja, vključno s povpraševanjem, ki ga prek povezovanja sektorjev prinaša elektrifikacija drugih sektorjev, kot sta ogrevanje in promet, in ga je mogoče zmanjšati, povečati ali zamakniti v drugo časovno obdobje. S prožnostjo na strani povpraševanja je denimo mogoče zmanjšati stroške proizvodnje električne energije z zamikom obremenitve z obdobja z visoko ceno na obdobje z nižjimi cenami,« je pojasnil Fernandez.

V nadaljevanju je navedel pet rešitev, ki so v agenciji IRENA predlagali za izkoriščanje prožnosti na strani povpraševanja in jih je mogoče uporabiti v različnih sektorjih: pretvorba električne energije v toploto, pretvorba električne energije v vodik, električna vozila, pametne naprave in industrijski procesi.

»Vseh rešitev ni mogoče uporabiti v vseh sektorjih. Pretvorba električne energije v toploto je denimo mogoča v industriji, tržnem sektorju in stanovanjskem sektorju, pretvorba električne energije v vodik pa bi bila po drugi strani primerna in konkurenčna samo v industriji,« je dejal Fernandez in ob tem dodal, da že obstaja nekaj komercialnih projektov, ki uporabljajo omenjene rešitve za izkoriščanje prožnosti na strani povpraševanja. 

»Pri uporabi različnih načinov izkoriščanja prožnosti na strani povpraševanja bodo ključno vlogo igrale inovacije. Za ta namen bo treba uvajati nove inovativne tehnologije, po drugi strani pa tudi nove inovativne poslovne modele, s katerimi bodo nove storitve postale poslovno privlačne, s tem pa se bo okrepila prožnost sistema in spodbudilo nadaljnje vključevanje tehnologij za izkoriščanje OVE v sistem. Poleg tega bo treba poskrbeti za nove strukture trgov in spremembe regulativnega okvira, ki bodo spodbujale prožnost in krepile vrednost storitev, potrebnih v elektroenergetskem sistemu z velikim deležem OVE, ter s tem ustvarjale nove poslovne priložnosti. In nenazadnje bodo tudi v delovanju elektroenergetskega sistema potrebne inovacije, ki bodo prinesle nove možnosti delovanja in omogočile vključevanje večjih deležev proizvodnje iz spremenljivih OVE,« je sklenil Fernandez.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
345

Informirajte se

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice