Novice

Novice

Pri Skladu skladov na voljo posojila za financiranje projektov energetske prenove javnih stavb

Osebam ožjega in širšega javnega sektorja ter ponudnikom energetskih storitev (ESCO podjetjem) so na voljo finančna sredstva Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, v obliki posojil za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb. Upravičenci lahko v okviru programa pridobijo kredit v višini od 100.000 do 15.000.000 evrov z dobo kreditiranja od 5 do 25 let, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo (MzI).

Kot pojasnjujejo na MzI, bodo v okviru kredita zagotovljena sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so skladni s priročnikom ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, in zajemajo:

 • ukrepe na ovoju stavbe,

 • ukrepe na ogrevalnem, hladilnem in prezračevalnem sistemu,

 • ukrepe rabe obnovljivih virov,

 • ukrepe vgradnje kogeneracijskih sistemov, naprav in sistemov energetskega upravljanja,

 • ter ukrepe rabe in proizvodnje električne energije, itd.

Upravičenci lahko oddajo vlogo do porabe sredstev oziroma do 31. decembra 2023.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
13. marec 2020
120
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice