Novice

Novice

DNV GL identificiral tri prelomne tehnologije, ki bodo pospešile razogljičenje

Globalno podjetje za zagotavljanje kakovosti in upravljanje tveganj DNV GL je identificiralo tri prelomne tehnologije, »ki bodo v naslednjih 10 letih opazno pospešile razogljičenje industrij, kot so energetika, promet in ogrevanje«. To so novi baterijski kemijski procesi, visokotemperaturne toplotne črpalke in zeleni vodik.

Glede novih baterijskih kemijskih procesov v DNV GL ugotavljajo, da bodo vodilno vlogo najverjetneje prevzele baterije s trdnim elektrolitom, k čemur bo prispevala predvsem potreba po razogljičenju prometnega sektorja.

»Litij-ionske baterije trenutno predstavljajo 95–99 odstotkov vseh baterij, ki so v uporabi v prometu. A ta vseprisotna baterija, ki se sicer lahko polni, z vidika varnosti in uporabe virov ni optimalna,« izpostavijo v DNV GL.

»Baterijska tehnologija s trdnim elektrolitom ima potencial, da odgovori na večino pomislekov glede današnjih litij-ionskih baterij. Trdni elektrolit namreč omogoča trikrat višjo energijsko gostoto in potencialno dvakrat daljšo življenjsko dobo od današnjih litij-ionskih baterij,« pravijo v DNV GL.

DNV GL kljub trenutnim izzivom pričakuje, da »bodo potniška električna vozila, ki bodo uporabljala baterije s trdnim elektrolitom, na trgu dostopna že do leta 2030«.

Naslednja generacija toplotnih črpalk bo predvidoma dosegla temperature do 200 stopinj Celzija, kar lahko podpre povpraševanje po toploti v industriji, ugotavljajo v DNV GL, ob čemer dodajo, da bo ta nova vrsta visokotemperaturnih toplotnih črpalk komercialno dostopna do leta 2023.

»Trenutno učinkovitost toplotnih črpalk, ki proizvedejo petkrat toliko toplote kot porabijo električne energije, bi lahko to desetletje opazno izboljšali z novimi oblikami integriranih sistemov, vključujoč odpadno toploto. To bi lahko vodilo v izboljšanje učinkovitosti, denimo z zajemom odpadne toplote in z drugimi inovativnimi sistemskimi izboljšavami, ki bi omogočile desetkratno učinkovitost glede na porabljeno električno energijo,« pravijo v DNV GL.

»Če pride do takih prebojev, se bo povpraševanje po toploti preusmerilo na ogrevanje s pomočjo električne energije, kar bo še dodatno pospešilo razogljičenje,« so dodali.

V DNV GL omenjajo tudi zeleni ogljik, za katerega pravijo, da bi lahko do leta 2030 konkuriral modremu vodiku, kar bi vodilo tudi v nove aplikacije za razogljičenje sektorja toplote in prometa.

V družbi pričakujejo, da se bodo z naraščajočo potrebo po vse obsežnejši proizvodnji zelenega vodika kapitalski stroški elektrolizatorjev opazno zmanjšali in da bodo ti delovali predvsem v času nizkih cen električne energije. Po tem scenariju bodo elektrolizatorji torej delovali s prekinitvami oz. glede na nihanje cen električne energije, na voljo pa bodo tudi sistemi za shranjevanje ogljika oz. dopolnilna proizvodnja modrega vodika za zagotavljanje oskrbe z vodikom.

Po ocenah DNV GL bo elektroliza nekje med letoma 2030 in 2035 postala običajen del oskrbe z vodikom.

Kot ugotavljajo v DNV GL, je glavna gonilna sila te faze energetske tranzicije »globalna potreba po omejitvi emisij ogljika, ki bo vodila v več kot dvakratno povečanje deleža električne energije iz vetrne ali sončne proizvodnje v mešanici končnih potreb po energiji glede na današnje ravni.«

»Energetska tranzicija se je v prvi fazi osredotočala predvsem na razogljičenje elektroenergetskega sektorja, kar se je učinkovito izvedlo s pomočjo tržnih spodbud za uvajanje sončne in vetrne energije. Dvajset let kasneje te oblike proizvodnje zelene električne energije niso le varne in zanesljive, temveč so postale tudi stroškovno konkurenčne,« je dejala Lucy Craig, podpredsednica enote za tehnologijo in inovacije pri DNV GL – Energy.

»Drugo fazo energetske tranzicije bo torej zaznamovala preusmeritev v ogljično intenzivne industrije, kot sta prometni sektor in sektor ogrevanja, ki jih je veliko težje razogljičiti. To pomeni, da potrebujemo prav tako odločne in zavezujoče politične ukrepe, ki bodo prispevali k vzponu nastajajočih tehnologij, kot so zeleni vodik, visokotemperaturne toplotne črpalke in nove vrste baterijskih kemijskih procesov, in jim dali zagon za uspeh, ki bo primerljiv z uspehom osrednjih tehnologij v okviru razogljičenja,« je pojasnila Craigova.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
11. marec 2020
138
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice