Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje

Kaj je zeleno javno naročanje?

Gre za naročanje, pri katerem naročniki skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) naročajo blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje, zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

 

Predmeti zelenega javnega naročanja

Zeleno javno naročanje podrobneje opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju: Uredba o ZeJN ali Uredba), ki velja od 1. januarja 2018. Namen urejanja zelenega javnega naročanja je predvsem zmanjšanje negativnih vplivov javnega sektorja na okolje, spodbujanje razvoja okoljsko sprejemljivejših izdelkov in novih zelenih tehnologij ter zgled gospodarskemu sektorju in državljanom.


V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 22 predmetov javnega naročanja, in sicer:

 • električna energija,
 • živila in gostinske storitve,
 • tekstilni izdelki,
 • pisarniški papir in higienski papirnati izdelki,
 • elektronska pisarniška oprema,
 • televizorji,
 • hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
 • pohištvo,
 • grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
 • sanitarne armature,
 • oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,
 • stenske plošče,
 • projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,
 • projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
 • vozila za cestni prevoz in storitve prevoza,
 • pnevmatike,
 • električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
 • cestna razsvetljava in prometna signalizacija,
 • čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
 • vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje,
 • stavbno pohištvo,
 • protihrupne cestne ograje.

Uredba o ZeJN določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja. Na voljo so primeri okoljskih zahtev in meril za posamezne predmete.


Zeleno javno naročanje in evidenčna naročila

V primeru oddaje t.i. evidenčnih naročil (torej naročil pod pragom za uporabo ZJN-3) praviloma ni potrebno upoštevati Uredbe o ZeJN, vendar pa je v nekaterih primerih lahko tudi to zelo koristno, primerno oziroma v nekaterih primerih celo obvezno (npr. v primeru naročanja živil in v primeru storitev projektiranja stavb ali cest, kjer bo pri sami izvedbi gradnje treba slediti ciljem iz Uredbe, kar bi bilo nemogoče, če cilji ne bi bili upoštevani že pri projektiranju). Naročniki lahko določila iz Uredbe pri oddaji evidenčnih naročil upoštevajo predvsem na področju naročanja čistil in storitev čiščenja, električnih sijalk in svetilk, cestnih vozil, sanitarne opreme in higienskih papirnatih izdelkov, pisarniškega papirja, tekstilnih izdelkov, malih gospodinjskih aparatov ipd.


Evropska podatkovna zbirka za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL)

Pri pripravi naročila in/ali izvedbi analize trga si lahko naročniki tako evidenčnih naročil kot tudi naročil, ki morajo biti zaradi svoje vrednosti javno objavljena na Portalu javnih naročil, pomagajo s podatkovno bazo EPREL (ang. European Product Database for Energy Labelling). Namen baze je omogočiti kupcem enostaven dostop do podrobnosti o  energijski nalepki in ostalih podatkov o posameznem izdelku preko QR kode na energijski nalepki. Pred prodajo na trgu EU je namreč potrebno vsak izdelek, za katerega je potrebna energijska nalepka, registrirati v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti. Baza EPREL tako omogoča primerjavo posameznih skupin izdelkov po več parametrih.


Enotna kontaktna točka za zagotavljanje strokovne pomoči

Z namenom zagotavljanja enostavnejše in kakovostnejše strokovne pomoči glede vprašanj s področja zelenega javnega naročanja je naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotovljen enotni kontaktni elektronski naslov zejn.mope@gov.si.

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Evropska komisija pripravila Priročnik za zeleno javno naročanje (ang. GPP Training Toolkit), ki vključuje evropske okoljske kriterije za zeleno javno naročanje, smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske kriterije za več skupin izdelkov in storitev. Spletna stran je v angleškem jeziku.

Evropska komisija je vzpostavila tudi t.i. GPP Helpdesk, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo relevantne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje (kontaktni elektronski naslov gpp@biois.com in tel. št. +33 15 39 01 175).

Več informacij na povezavi.


Uporabne vsebine, ki smo jo pripravili za vas:

Povezave do drugih koristnih vsebin in informacij:


VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice