Hackathon 018

Hackathon 018

1. ŠTUDENTSKI HACKATON TRAJNOSTNE ENERGIJE 2018


je uspešno zaključen.


idejna zasnova demonstracijskega parka elektrarn na obnovljive vire energije v obliki poučnih igral namenjenih otrokom med 3. in 14. letom je najuspešneje, z najbolj inovativnimi idejami in celostnim pristopom najbolje rešila ekipa štirih študentov, poimenovani ecoTech, iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani.


 


1. mesto: ekipa ecoTech


Čestitamo Domnu Hojkarju, Gašperju Krivicu, Žigi Mežnarju in Nejcu Osolniku za osvojenih 3.000 EUR.

 

EcoSvet je idejna zasnova zunanjega parka namenjenega otrokom od 3-14 let, da skozi igro spoznavajo obnovljive vire energije. Park je dimenzij 30x20 m in vsebuje 7 igralnih modulov ter prostor za oddih ostalim obiskovalcem. Prvi igralni modul je namenjen spoznavanju sončne energije. Otroci bi s pomočjo lučk poganjali avtomobilček s fotovoltaično celico. Drugi igralni modul je namenjen hidroenergiji. Drugi modul vsebuje nadgrajeni tobogan, nad katerim se nahaja zalogovnik z vodo, ki mu je moč spreminjati višino. S spreminjanjem višine in prikazom pridobljene električne energije bi otroci spoznavali potencialno energijo vode. Tretji modul je namenjen spoznavanju pretvorbe mehanske energije v električno. S preprosto nadgraditvijo vrtiljaka bi na interaktiven način prikazali povezavo med hitrostjo vrtenja in pridobljeno električno energijo. Četrti modul bi pod mentorstvom vodnika nudil spoznavanje vetrne energije. Otroci bi pod navodili vodnika izdelali preprosto vetrnico, s katero bi teki naokrog po parku in na velikem zaslonu bi se jih prikazala pridobljena energija v določenem časovnem intervalu. Dodaten prikaz vetrne energije bi nudil tudi peti modul, ki je gugalnica. Z guganjem bi otroci stiskali meh in izpihan zrak bi poganjal vetrno turbino, katera bi na interaktiven način prikazala pridobljeno električno energijo. Peti modul bi zlužil prikazu lesne biomase. V pogozdenem delu parka bi otroci nabrali vejice, katere bi dali v EcoPeč, ki bi na osnovi teže naloženega materiala prikazala količino energije. Na sredini parka bi se nahajal sedmi modul, ki bi služil kot celota parka. Na modelu Zemlje bi bila prikazana skupna pridobljena energija z igranjem v tem dnevu in celotnem letu. Prav tako bi ta modul služil kot prikaz potrebe sodelovanja za dosego skupnega cilja. Park bi lahko služil kot nov samostojen objekt ali kot nadgradnja obstoječega parka, saj bi bilo posamezne module možno kupiti tudi posamezno. Prednosti izvedbe EcoSveta so predvsem privlačnost za otroke, možnost nadgradnje že obstoječe infrastrukture, lahka izvedljivost, nizka cena, park je primeren za najmlajše in tudi malo starejše otroke, park bi vključeval najnovejše tehnologije in majhna zahtevnost vzdrževanja. Park je osnovan z mislijo na varnost otrok, saj so tla okoli vsakega modula narejena iz mehkega materiala, vsi robovi so zaokroženi in obloženi z gumo, obdan je z zaščitno ograjo, primeren za vse dni v letu. Materiali so izbrani tako, da bi se čimbolj približali otrokom. Okvirna investicija za izgradnjo celotnega parka je ocenjena na 110.000 €, lahko pa se pridobijo številne subvencije, ker je park narejen iz okolju prijaznih materialov.

 

 

 

 

2. mesto: ekipa Gewürztraminer

 

 

 

 

 

3. mesto: ekipa 5 malih slončkov

 

 

Z letošnjimi različnimi pristopi vseh sodelujočih študentov in njihovimi rešitvami smo na Borzenu zadovoljni, saj kaže, da so mladi vedno bolj seznanjeni s konkretnimi izzivi trajnostne energetike ter se želijo vanje proaktivno vključevati. Borzen, ki izvaja programe informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, pa želi tovrsten projekt igral v prihodnjih letih realizirati tudi v praksi.

Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 

Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice