Aktualne novice

Vse novice >

Zaključena serija spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih

7. december 2022
  Preko 200 udeležencev se je v sklopu serije Borzenovih spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v energetsko...

Vlada za samooskrbo z elektriko namenja 25 mio EUR nepovratnih sredstev

7. december 2022
Vlada je konec novembra na seji vladnega odbora za gospodarstvo v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila projekt...

Učenci osnovnih šol spoznavali tematike povezane s trajnostno energetiko

7. december 2022
V letošnjem letu smo na Borzenu v sklopu blagovne znamke Trajnostna energija organizirali kar pet tehniških...

Jesenice z novim LEK-om ciljajo na precejšnjo okrepitev rabe OVE

5. december 2022
V občini Jesenice so potem, ko so tamkajšnje prebivalce preteklo zimo razburile visoke cene daljinskega ogrevanja,...

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Razpisi
 

Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi, ki nudijo finančno spodbudo za investicije s področja OVE in URE.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Hranilnik električne energije

  Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna...

Zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja

  Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega...

Theme picker

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Cedigaz: Svetovne skladiščne zmogljivosti se bodo zaradi krize povečale za 30 %

7. december 2022
Svetovne zmogljivosti za skladiščenje plina se bodo v prihodnjih letih povečale za skoraj tretjino, saj bodo države porabnice...

Delodajalske organizacije: Kljub subvencijam bodo slovenska podjetja plačevala višjo ceno elektrike kot njihovi konkurenti

7. december 2022
Delodajalske organizacije so danes na predsednika vlade in pristojne ministre naslovile skupno stališče do na vladi potrjenega...

Infrastrukturno ministrstvo išče izvajalca za pripravo okoljskega poročila k NEPN

7. december 2022
V postopku posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) mora biti glede na odločbo okoljskega ministrstva...

Študija: Cilj 45-odstotne zelene energije bi prepolovil uvoz plina v EU

7. december 2022
Če bi cilj EU za obnovljive vire energije povečali s 40 na 45 odstotkov, bi do leta 2030 prepolovili uvoz plina v EU in letno...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice