Novice

Novice

S pariškim sporazumom usklajene dolgoročne strategije so najboljše smernice za gospodarsko okrevanje

»Pandemija bolezni COVID-19 je močno prizadela evropske državljane in gospodarstvo. Države sprejemajo ambiciozne ukrepe za blaženje negativnih vplivov na družbo in preprečevanje gospodarskega zloma. Ekonomski ukrepi, ki so trenutno v pripravi, obenem lahko tudi predstavljajo priložnost, da se države članice spopadejo tako z ekonomsko kot s podnebno krizo, in sicer tako da v središče teh ukrepov za gospodarsko okrevanje postavijo prehod v podnebno nevtralnost,« so sporočili iz CAN Europe, evropskega združenja, ki se ukvarja s podnebnimi in energetskimi izzivi.

V CAN Europe tako predstavljajo načine, na katere lahko svežnji za oživitev gospodarstev pripomorejo k pravočasnemu prehodu držav v nizkoogljična gospodarstva v Evropi. Poleg tega poročilo obravnava dolgoročno strategijo EU, usklajenost slednje z nacionalnimi dolgoročnimi strategijami držav članic ter načine, na katere bi lahko k večji ambicioznosti nacionalnih strategij pripomogli tudi trajnostni spodbujevalni ukrepi, namenjeni uresničevanju ciljev iz pariškega podnebnega sporazuma. 

Pri združenju navajajo, da bi s čimprejšnjim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov na neto ničelno vrednost dosegli finančne prihranke in izboljšali javne storitve; »z omejevanjem podnebnih sprememb bomo izjemno zmanjšali gospodarsko škodo in stroške, ki prispevajo k pomanjkanju nujno potrebnih javnih sredstev za ohranitev socialnih in zdravstvenih storitev«, navajajo. Hkrati dodajajo, da bodo ambicioznejši podnebni ukrepi prinesli izjemne gospodarske, zdravstvene in družbene koristi. »Naložbe v prehod na čisto energijo bi lahko oživile naša gospodarstva, saj bi se po ocenah Evropske komisije v primeru podnebne nevtralnosti do leta 2050 bruto družbeni proizvod EU povečal za do 2 odstotka v primerjavi z izhodiščno vrednostjo,« navajajo v CAN Europe. 

»Da ne bi ostalo zgolj pri likvidnostni pomoči trgom, temveč bi zagotovili tudi dolgoročne kapitalske in infrastrukturne naložbe za prehod v podnebno nevtralnost, pa mora EU in same države članice uvesti obsežne in dolgoročne trajnostne naložbene iniciative. Podlaga za te investicije mora biti po njihovem dolgoročen in predvidljiv pravni in ekonomski okvir. Namreč, če so iniciative zasnovane pravilno, lahko gotovost za vlagatelje zagotavljajo prav nacionalne dolgoročne strategije,« navajajo v združenju.

Kot dodajajo, sicer dokument dolgoročne strategije EU trenutno obsega štiri strani ter vsebuje le sklepe Evropskega sveta, ki podpirajo cilj podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Ta strateški dokument je potrebno vsebinsko dopolniti, da bo resnično nakazal strategijo, s katero bo EU uresničevala svoje zaveze iz Pariškega sporazuma, vključno s tem, kako bo dosegla podnebno nevtralnost.

»Prvič, treba je posodobiti cilj podnebne nevtralnosti. Hkrati je treba določiti konkretno časovnico za dosego podnebne nevtralnosti in ne nazadnje okrepiti zaveze podnebnih ciljev EU do leta 2030. Dolgoročne strategije vseh držav morajo vsebovati oceno trenutnega stanja, njihovo vizijo in načela, potrebne usmeritve za doseganje podnebne nevtralnosti ter sektorske strategije, ki bodo v pomoč pri tem prehodu,« še menijo pri CAN Europe.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
20. maj 2020
415

Informirajte se

Prijava na eNovičnik

Bodite obveščeni o aktulanih vsebinah na portalu TRAJNOSTNA ENERGIJA

Prijavite se na e-novice
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice