Novice

Novice

Konferenca Trajnostna energija lokalno uspešna

Da je treba občane aktivno vključiti v nove lokalne priložnosti zelenega okrevanja ter tako pospešiti energetsko samooskrbo, električno mobilnostiter vključevanje novih obnovljivih virov energije, da bi doseglji brezogljične cilje, so zaključili udeleženci že šestič organizirane vodilne konference Trajnostna energija lokalno, ki jo je priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Katere so napovedane številne novosti zakonodaje ter priložnosti financiranja za občinske projekte na področju učinkovite rabe, ki bodo v kratkem začele veljati, je izpostavil mag. Erik Potočar iz Ministrstva za infrastrukturo. Kakšna je nova vloga odjemalcev in energetskih skupnosti, kot tudi podpora Borzena pri tovrstnih projektih, je naslovil mag. Borut Rajer. Konferenca se je zaključila s Svetovno kavarno »Vloga občanov – lokalni izzivi zelene energetike in nova realnost«, katere zaključki bodo posredovani javnosti in pristojnim organom.

Več kot 150 udeležencev je s pomočjo vodilnih strokovnjakov raziskovalo nove priložnosti zelene transformacije in krožnega gospodarstva na lokalni ravni, kako učinkovito vključiti občane in z njihovo pomočjo pospešiti energetsko samoosrkbo iz obnovljivih virov ter električno mobilnost kot steber trajnosti.

Ena prvih energetskih konferenc po pandemiji in tudi verjetno prva konferenca, ki je potekala tako v živo kot tudi digitalno, je ponovno vsem udeležencem ponudila nova znanja in prostor za izmenjavo izkušenj s področja trajnostne energetike, je izpostavil dr. Karlo Peršolja iz Borzena.

Mag. Erik Potočar iz Ministrstva za infrastrukturo je udeležence seznanil z aktualnimi področji za občine, kot so lokalne energetske skupnosti, polnilnice za električna vozila, krožno gospodarstvo, ki sodijo v sklop »Zelena EU«, pomembnimi novostmi energetske prenove stavb, elektro polnilnic, obnovljivih virov, ki jih med drugim prinašata občinam nova zakona o učinkoviti rabi energije in o obnovljivih virih energije. Kdo vse je lahko aktivni odjemalec, kako se njegova vloga spreminja in kje smo trenutno v Sloveniji na področju energetske samookrbe, je naslovil mag. Borut Rajer iz Borzena. Zakaj so se odločili s pomočjo partnerjev v sklopu projekta Compile vzpostaviti prvo lokalno energetsko skupnost Luče in njihove prve pozitivne izkušnje, je predstavil Ciril Rosc, župan občine Luče. Da je samooskrba z energijo sonca naučinkovitejša shema in edina shema, ki deluje, je izpostavil dr. Dejan Paravan iz Gen-i, ki je v nadaljevanju opozoril na potrebne spremembe reuglative, da bi samoosrkba iz obnovljivih virov energije v Sloveniji lahko uspešno zajela še več raznovrstnih priložnosti in potenciala za občane. Napovedal je tudi izgradnjo nove energetske skupnosti v Vipavski dolini v občini Ajdovščina ter pomen vključevanja električne mobilnosti v tovrstne projekte. Željko Purgar je kot strokovnjak za elektromobilnost poudaril, da so električni avtomobili steber trajnostne mobilnosti, energetske samooskrbe in krožnega gospodarstva in del rešitve zelenih transformacij občin. Samo v Sloveniji bi tako lahko posamezen slovenski medregijski delovni migrant v petih letih z električnim avtomobilom prihranil več kot 20.000 eur, ki jih sicer odšteje za gorivo ter tako pomembno zmanjšal izpuste emisij. Na omizju o lokalni zeleni transformaciji in novi realnosti je mag. Meta Gorišek iz Ministrstva za okolje spregovorila o velikem potencialu odpadkov kot obnovljivemu viru energije ter pomembni vlogi, ki bi jih odpadki lahko imeli pri energetski samooskrbi ter vzpostavljanju krožnega gospodarstva na lokalni ravni. Dr. Karlo Peršolja iz Borzena je poudaril, da je pri projektih razogljičenja potrebno iskati priložnosti in možnosti izvedbe, vse prevečkrat se namreč iščejo zgolj težave, ne pa tudi rešitve. Potrebni bodo kompromisi, čuti pa, da je tako strokovna, kot tudi ostala javnost, vedno bolj naklonjena trajnostni energetiki.

Srečanje se je zaključilo z interaktivno razpravo vseh udeležencev po metodi Svetovna kavarna »Vloga občanov v lokalnih zelenih transformacijah in novi realnosti« ter žetvijo skupnih zaključkov, ki bodo posredovani javnosti in pristojnim organom.

Utrinke že najdete na spletni strani, v kratkem pa bodo za vse zainteresirane na voljo tudi video posnetki govorcev.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
18. september 2020
229

Theme picker

O portalu

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice