Aktualne novice

Vse novice >

Evropa bo do 2030 dodala več kot 43 mio toplotnih črpalk, a hitrejše uvajanje zavira cenejši plin

Evropske države lahko v naslednjih osmih letih dodajo približno 43,2 milijona toplotnih črpalk za ogrevanje in toplo vodo, kažejo nove projekcije Evropskega združenja toplotnih črpalk (EHPA). Obenem je v mnogih državah električna energija še vedno 3-4-krat dražja na kWh kot fosilni plin, izpostavljajo v EHPA med nekaterimi identificiranimi ovirami za hitrejše uvajanje toplotnih črpalk.

Skupna količina toplotnih črpalk bo do konca leta 2030 blizu 60 milijonov enot (ker bodo nekatere nove toplotne črpalke nadomestile starejše), ki bodo približno polovici evropskih zgradb zagotavljale ogrevanje z obnovljivimi viri energije in tudi hlajenje (izračuni temeljijo na združenih strokovnih navodilih nacionalnih združenj članic EHPA). Trenutno je v Evropi nameščenih 20 milijonov toplotnih črpalk.

Po napovedi EHPA bo po državah leta 2030 v Evropi vodilna Francija z več kot 8 milijoni dodatnih nameščenih toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople vode, sledili ji bosta Nemčija in Italija. Poleg Poljske je največja pričakovana rast v zahodni Evropi. A kot poudarjajo v EHPA, mora več držav pokazati »večjo ambicioznost in ukrepati, da sproži hitrejše spremembe«.

EU si je v svežnju REPowerEU zadala cilj, da bo nameščenih približno 20 milijonov toplotnih črpalk do leta 2026 in skoraj 60 milijonov do leta 2030.

A kot opozarjajo v EHPA, se sektor sooča z določenimi ovirami, na primer dejstvom, da so konkurenčni pogoji še vedno močno nagnjeni v korist fosilnih goriv v smislu subvencij in obdavčitve.

Po besedah generalnega sekretarja EHPA Thomasa Nowaka »uvajanje toplotnih črpalk poteka (…), vendar bi bilo treba izkrivljeno oblikovanje cen, ki daje prednost plinu pred elektriko, popraviti, da bi več končnih uporabnikov spodbudili k prehodu na čiste rešitve in jih nagradili z nižjimi računi za ogrevanje. Cena električne energije ne bi smela biti več kot dvakrat višja od cene plina«.

Prejšnji mesec sta EHPA in Evropska podnebna fundacija z več kot 20 sodelujočimi organizacijami tudi izdali poročilo z naslovom »The EU Heat Pump Accelerator«, v katerem so identificirane ovire in rešitve za hitrejše uvajanje toplotnih črpalk, in ga predali Evropski komisiji. V pripravi je namreč akcijski načrt za toplotne črpalke, ki naj bi bil zaključen do konca leta 2023.

Ob nekonkurenčni ceni elektrike obstajajo tako nadaljnja ozka grla, ki jih je treba odpraviti za povečanje uvedbe in proizvodnje črpalk v skladu s cilji REPowerEU, je razvidno iz omenjenega poročila.

Med njimi izpostavljajo avtorji poročila tudi visoke stroške. Zmanjšanje začetnih stroškov nakupa in namestitve toplotne črpalke je glede na priporočila iz besedila dokumenta ključnega pomena za povečanje privlačnosti tovrstnega načina ogrevanja.

Med identificiranimi ovirami, ki jih je treba odpraviti, so tudi informacijske vrzeli, pomanjkanje kvalificiranih delavcev, pa tudi ozka grla v dobavni verigi.

Kot poudarjajo avtorji dokumenta, mora »čisto ogrevanje postati standard«, k hitrejšemu uvajanju toplotnih črpalk pa bi pripomoglo tudi povezovanje sektorjev elektroenergetike in ogrevanja.

S 60 milijoni nameščenimi toplotnimi črpalkami bi namreč porabo plina v stavbah leta 2030 zmanjšali za 40 odstotkov v primerjavi z letom 2022 (en milijon toplotnih črpalk izniči potrebo po 1,5 milijarde kubičnih metrov plina), obenem bi prihranili 60 milijard evrov pri uvozu energije, za 46 odstotkov bi se tudi zmanjšale emisije CO2 v sektorju stavb, je še navedeno v poročilu »The EU Heat Pump Accelerator«.
Povezave
Dokumenti
Povezani članki

Theme picker

Izpostavljamo

Preberi več >
Atlas trajnostne energije
 

Atlas trajnostne energije

Interaktivna spletna aplikacija, ki omogoča vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji.
Razpisi
 

Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi, ki nudijo finančno spodbudo za investicije s področja OVE in URE.

Okoljske risanke
 

Okoljske risanke

Zabavne in poučne risanke o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Theme picker

Nasveti

Vsi nasveti >

Tekstilna industrija in njen vpliv na okolje

Ste vedeli, da je tekstilna industrija ena izmed treh industrij z največjim ogljičnim odtisom na svetu in da modna industrija vsako...

Učinkovito ravnajmo z energijo v pisarni

Zamenjajmo navadne žarnice z varčnimi sijalkami (LED sijalke). Te porabijo do 90 % manj energije od klasičnih sijalk in imajo tudi...

Koristni nasveti za varčevanje z energijo v gospodinjstvu

Zmanjšajmo onesnaženost okolja, uporabljajmo električna vozila, kolesa in javna prevozna sredstva. Zmanjšajmo...

Hranilnik električne energije

Električno energijo je možno shraniti v hranilniku električne energije, ki ga najpogosteje imenujemo baterija. Električna energija...

Theme picker

Novice iz drugih virov

Vse novice iz drugih virov >

Focus: NEPN namenja (pre)več pozornosti jedrski energiji

29. februar 2024
Slovenija mora premostiti razvojni zaostanek na področju OVE in si zastaviti višje cilje, kot so določeni v osnutku NEPN-a, je za...

Litva bo ministrom EU predlagala prepoved ruskega UZP

29. februar 2024
Litva bo na ponedeljkovem zasedanju sveta energetskih ministrov pozvala k nujnim pravnim ukrepom za ustavitev ruskega uvoza...

ACER bo presojal o predlogih operaterjev glede algoritma Picasso

29. februar 2024
Iz agencije ACER so v sredo sporočili, da bodo pregledali predlog operaterjev prenosnih sistemov o spremembi sistema določanja cen...

V 2023 delež energetsko revnih gospodinjstev enak kot leto prej

28. februar 2024
V Sloveniji je bilo lani energetsko revnih 7,2 % oziroma 62.000 gospodinjstev, kar je enako kot leto prej, sporoča statistični urad...

Theme picker

 • Borzen - Center za podpore

  Center za podpore proizvodnji zelene energije 

  Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

  Preberi več o tem...
 • Eko sklad

  Finančne spodbude za okoljske projekte 

  Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

  Preberi več o tem...
 • Ministrstvo za infrastrukturo

  Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

  Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

  Preberi več o tem...
 • SODO d.o.o.

  Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

  Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

  Preberi več o tem...
 • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

  Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

  Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

  Preberi več o tem...
 • Institut "Jožef Stefan"

  Center za energetsko učinkovitost 

  Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

  Preberi več o tem...
 • Porabimanj.info

  Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

  Porabimanj.info 

  Preberi več o tem...
 • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

  ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

  Preberi več o tem...

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice