Zakonodaja

Zakonodaja

V Republiki Sloveniji je energetska učinkovitost izjemnega pomena, saj se z njo zagotavljajo tudi drugi cilji energetske politike in širši razvojni cilji države, ki zajemajo izboljšanje konkurenčnosti družbe, zelene rasti in kakovosti bivanja. Zato lahko trdimo, da je energetska učinkovitost eden izmed najbolj stroškovno učinkovitih ukrepov za doseganje ciljev, ki se nanašajo na zmanjševanje rabe energije in emisij toplogrednih plinov.

Z evropskega vidika je energetska učinkovitost najbistvenejši element v evropski energetski politiki, saj ima potencial, da doda odločilni prispevek k doseganju trajnosti konkurenčnosti in zanesljivosti dobave. Energetska učinkovitost je najbolj ekonomičen in najhitrejši način zmanjševanja oziroma omejevanja naraščanja porabe energije kot tudi emisij toplogrednih plinov. Leta 2006 je Evropska komisija sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, v katerem so zapisani ukrepi, ki bodo Evropski uniji do leta 2020 pomagali doseči cilj zmanjšanja celotne porabe primarne energije za 20 %. To pomeni, da bi do leta 2020 EU porabila približno 13 % manj energije kot jo porabi danes in bi s tem prihranila 100 milijard evrov, izpusti pa bi se zmanjšali za približno 780 milijonov ton CO2 na leto.

Ključni ukrepi vključujejo:

  • pospešitev uporabe energetsko učinkovitih prevoznih sredstev v prometu in večji izkoristek javnega prevoza;
  • strožje standarde in boljše označevanje naprav;
  • izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih stavb v EU in pripravo načrtov za hiše z majhno porabo energije kot standard novih stavb;
  • dosledno uporabo obdavčevanja za doseganje učinkovitejše izrabe energije;
  • izboljšanje učinkovitosti proizvodnje toplote in elektrike, prenosa in distribucije;
  • nove mednarodne sporazume o energetski učinkovitosti za spodbujanje splošnih prizadevanj.

Evropska zakonodaja, ki ureja to področje:

Slovenska zakonodaja, ki ureja to področje:

Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice