Sofinanciranje in kreditiranje

Sofinanciranje in kreditiranje

Sofinanciranje in kreditiranje

Sofinanciranje in kreditiranje

Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, letno pripravlja in objavlja javne razpise za sofinanciranje investicijskih projektov na področju URE in OVE, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, evropskih in drugih skladov. Sektor pokriva aktivnosti s področja trajnostne rabe energije iz programa za črpanje kohezijskih sredstev.
Več na njihovi spletni strani

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Osnovna dejavnost Eko sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po obrestnih merah, nižjih od tržnih. Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad spodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije. Krediti Eko sklada so namenjeni fizičnim in pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom. Eko sklad spodbuja okoljske naložbe tudi s programi nepovratnih finančnih spodbud.

Več o Eko skladu.
Več o razpisih Eko sklada.

Podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad vsako leto razpisuje državne pomoči v obliki ugodnih kreditov, garancij ali lastniškega financiranja za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji.

Več o Podjetniškem skladu.

Banke

Nekatere banke v svojih programih poleg klasičnih kreditov ponujajo tudi namenske kredite, ki so namenjeni investicijam v ukrepe učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih virov energije. 

Seznam bank v Sloveniji si lahko ogledate na povezavi.

Center za podpore proizvodnji zelene energije
Podporna shema za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike.
Več o Centru za podpore.

Evropska unija ponuja različne vrste financiranja za projekte s področja okolja in energije, zlasti s pozivi za zbiranje predlogov in javnimi razpisi.
Intelligent Energy – Europe
Program Inteligentna energija za Evropo krije do 75 % stroškov projektov, ki spodbujajo energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter vzpostavljanje lokalnih ali regionalnih agencij za energijo.

Več o programu Intelligent Energy – Europe

 

Theme picker

Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice