Koristni nasveti

Koristni nasveti

Pametni števci

Pametni števci

Koristi

Nova tehnologija merjenja in pametni števci, ki so temelj vzpostavitve pametnih omrežij, so že davno prerasli svojo osnovno vlogo merjenja porabe elektrike, saj izvajajo še vrsto drugih funkcij, ki so števcem omogočile status osnovnega gradnika napredne merilne infrastrukture.

Ključne koristi pametnih števcev:

  • merjenje, zbiranje in analiziranje podatkov o porabljeni energije ter dvosmerno sporočanje glede na urnik ali na zahtevo;
  • nadzor oz. namensko načrtovanje porabe elektrike (učinkovita raba energije);
  • nižja poraba elektrike, ki je posledica natančnih podatkov o porabi;
  • neposredni pozitivni učinki na okolje (zmanjšanje emisij CO2);
  • velike možnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju dobave elektrike in povezanih storitev.

S sistemom naprednega merjenja se lahko prihrani od 5 do 10 % energije, med prednosti pa sodi tudi plačevanje elektrike po dejanski porabi. Distributer porabo lahko odčita na daljavo, zaradi česar odpade pavšalno plačevanje oziroma vsakomesečno javljanje stanja. Ob tem bo porabo mogoče spremljati sproti, tudi na pametnih telefonih in drugih prenosnih elektronskih napravah.

Velik del bodočih storitev pametnega omrežja je iz današnje perspektive videti zelo oddaljeno, saj pametni števec kot del kompleksnega sistema meri že praktično vse (frekvenco, napetost, tok in kakovost dobavljene elektrike) ter zapisuje nenavadna stanja (poskusi vdora v napravo, morebitne kraje elektrike idr.), ki jih v obliki alarmov posreduje v center, »opazuje« dogajanje v okolici ter ustrezno reagira. V povezavi z odklopno napravo, ki je del števca, omogoča tudi predplačniško delovanje, kar pomeni, da uporabnik v števec »naloži« kupljeno količino energije. Ko jo porabi, ga števec odklopi od omrežja, če pred tem ne opravi ponovnega nakupa.

S pametnimi števci pa ne bo mogoča le meritev rabe elektrike, ampak tudi preostalih energentov (plin, voda in energent za ogrevanje). Tako bodo dobavitelji elektrike svoje storitve lahko ponudili tudi drugim dobaviteljem energentov.

Vzroki za uvedbo

Indukcijski ali elektromehanski števci elektrike imajo že več kot stoletno tradicijo, v Sloveniji pa jih izdelujejo vse od leta 1945. Zaradi robustnosti in dolge življenjske dobe so se ti števci obdržali in so še danes najbolj razširjeni pri merjenju porabe v gospodinjstvih. Glavna slabost indukcijskega števca je nezmožnost avtomatskega (daljinskega) posredovanja vrednosti porabe in možnosti novih storitev pri upravljanju elektrike. Zato danes obstoječe indukcijske števce elektrodistribucijska podjetja zamenjujejo s pametnimi števci, ki bodo v nekaj letih omogočali (na določenih območjih z ustrezno infrastrukturo že omogočajo) veliko novih storitev pri upravljanju elektrike. Z razvojem nove tehnologije kontrola ustreznosti števcev, ki so osnova za obračun porabe elektrike, tako postaja vedno bolj napredna in kompleksna.

Do zdaj je bilo v Sloveniji zamenjanih že okoli 20 % števcev, do leta 2020 pa je cilj, da bi bili vsi števci zamenjani s pametnimi, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. S takim merjenjem odpadejo akontacije pri plačilu elektrike, odjemalec bo vsak mesec plačal toliko, kot je porabil, popis števcev pa ne bo več potreben.

Z mesečnim obveščanjem o dejanski porabi energije se bo spodbujalo razmišljanje o učinkoviti rabi elektrike, kar je eden pomembnejših ciljev Republike Slovenije v okviru EU.

Uporabniki in uporaba

V Sloveniji so večinoma še zmeraj v uporabi klasični števci elektrike, ki podpirajo delovanje v bodisi dvotarifnem bodisi enotarifnem režimu in so v večini primerov starejši od 20 let. V ZDA in drugih državah EU pa medtem že intenzivno uvajajo pametne števce, ki bodo do leta 2022 v skladu z Direktivo 2009/72/ES obvezni tudi pri nas (omenjena direktiva ureja evropski prehod na pametne števce).

Nov tip števca omogoča enostaven vpogled v lastno porabo elektrike in daje podatek, koliko poraba odstopa od porabe normalnega gospodinjstva. Pametni števci do sekunde natančno registrirajo porabo energije in vsakih 15 minut pošiljajo podatke o porabi (preko spleta) dobavitelju elektrike.

Odčitavanje trenutnega stanja omogoča natančen vpogled v porabo elektrike in njeno časovno razporeditev. Poleg podatka o tem, koliko energije se porabi, pametni števec nudi še podatek, kdaj natančno je ta energija porabljena. Odčitek trenutnih električnih veličin (toka, napetosti, moči, …) omogoča iskanje napak, zmanjšanje izgub in detekcijo kraje energije.

Pametni števci imajo vgrajeno stikalo, ki dobavitelju omogoča, da za določene števce v celoti izključi dobavo. To se lahko uporablja za selektivni izklop določenih števcev pri preveliki porabi in ponuja možnost izbirnega vklopa, kar omogoča počasen zagon energetskega omrežja (izbirno, ulico po ulico) in takojšen samodejni izklop ob velikih preobremenitvah. Poleg stikala, s katerim je mogoče odklopiti porabnika, so lahko v števcu tudi stikala, s katerimi je mogoče selektivno vklopiti ali odklopiti določene porabnike (grelce vode, hladilnike, klimatske naprave) in tako omogočiti dobavitelju, da v določeni meri sam nadzira in krmili porabo.

Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice