Koristni nasveti

Koristni nasveti

Energetski pregled stavbe

Energetski pregled stavbe
Aktivnost izvedba Energetskega pregleda stavbe je sistematičen postopek, ki obsega analizo rabe energije za obratovanje stavbe, analizo trenutnega stanja konstrukcij in tehničnih sistemov stavbe ter analizo načina upravljanja z objektom. V sklopu energetskega pregleda se opravi analiza rabe energije (električna energija, zemeljski plin, peleti, ekstra lahko kurilno olje itd.) v preteklih letih, opravi se popis vseh obstoječih konstrukcij stavbe (zidovi, okna, steklene površine itd.) ter popis vseh tehničnih sistemov stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovodni sistem itd). Na podlagi popisa obstoječega stanja stavbe se ugotovi trenutna energetska učinkovitost objekta. Za stavbo se pripravi predlog investicijskih in organizacijskih ukrepov z izvedbo katerih bi se trenutna energetska učinkovitost stavbe izboljšala.

Metodologijo in vsebino energetskega pregleda določa tudi Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20 – ZURE)

Podlaga za izdelavo energetskega pregleda so ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu končnega odjemalca ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni. Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom.

Najenostavnejša oblika energetskega pregleda je predhodni, pripravljalni pregled, izdela se na podlagi enkratnega enodnevnega obiska stavbe. Ta oblika omogoča detekcijo le najbolj očitnih področij, odkritih s pomočjo hitrega pregleda računov za energijo in pogovori z zaposlenimi, in kateri povzročajo velike izgube energije ter obenem predstavljajo največji potencial za bolj učinkovito rabo energije. V kratkem opisu se predstavijo možnosti za povečanje učinkovite rabe energije, predstavi se tudi hitra ocena investicijskih ukrepov in vračilne dobe le-teh. Dokument lahko pripomore tudi k določitvi pogojev za izvedbo podrobnejšega energetskega pregleda. Splošni energetski pregled je malo bolj kompleksna oblika energetskega pregleda.

Omogoča zbiranje podrobnejših informacij o delovanju stavbe, s pomočjo katerih se podrobneje določijo investicijski in organizacijski ukrepi, s pomočjo katerih se izboljša učinkovita raba energije v stavbi. V večini primerov se izvajajo dejanske meritve na tehničnih sistemih, tudi pogovori z zaposlenimi so podrobnejši z namenom, da se lahko detektirajo morebitna odstopanja pri uporabi stavbe. Pregled omogoči določitev potencialov za bolj učinkovito rabo energije in s tem energijske in posledično tudi finančne prihranke, ki temeljijo na obratovalnih pogojih, pripravi se podrobna finančna analiza glede na lokacijo in investicijski kazalniki. Naročnika tako dobi dovolj relevantnih informacij, na podlagi katerih se lahko odloči za izvedbo posameznega ukrepa.

Razširjen energetski pregled predstavlja najbolj celovito in strokovno zahtevno obravnavo stavbe. V tem primeru gre za izčrpen pregled s podrobno analiz tako podjetja kot tudi stavbe. Zajema natančne izračune energetskih potreb stavbe (izračuna gradbene fizike stavbe) in natančno analizo izbranih investicijskih in organizacijskih ukrepov za učinkovito rabo energije glede na dejanske obratovalne pogoje lokacije. Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši proučitvi izvedljivosti večjih investicijskih projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije v stavbi. Uporabniku so predstavljeni izračunani in ocenjeni energijski in posledično finančni prihranki in vračilne dobe posameznih investicijskih ukrepov. Ob vračilni dobi so predstavljeni tudi drugi finančni kazalniki kot sta neto sedanja vrednost investicijskega posameznega ukrepa ter interna stopanja donosa posameznega investicijskega ukrepa. Uporabniki, lastniki stavbe ali investitorji lahko zahtevajo tudi zagotovila o predvidenih energijski in finančnih prihrankih.

Poglejte si več o energetskih pregledih stavbe.

 

Oglejte si spletno platformo, kjer lahko vstopite v svet trajnostne energetske prenove doma in spoznajte, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, izboljšati kakovost bivanja in kako prihraniti.

Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

Varčujte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice