Energetski pregledi

Energetski pregledi

Poraba energentov in meritve

Česar ne merimo, ne moremo upravljati. Pri analiza porabe energentov začnemo z zbiranjem podatkov iz različnih virov na lokaciji, ki jih je potrebno zbrati iz razpoložljivih virov in ustrezno ovrednotiti. Pridobivanje zanesljivih informacij je ključnega pomena za točnost kasnejših analiz. Začnemo z računi za energijo, ki vsebujejo informacije o količini porabljenega energenta in stroških. Pri tem si lahko pomagamo z energetskimi informacijskimi sistemi.

Dokumentacija, kot so načrti stavbe, tehnične specifikacije, vzdrževalne knjige in druga dokumentacija, je dragocen vir informacij. Popisni listi za sklope tehnološke opreme v stavbi (HVAC) ali podjetju vsebujejo podroben pregled o opremi. Z zbiranjem in pregledovanjem podatkov o napravah in zapis v popisne liste, lahko identificiramo ključne točke porabe energije in dobimo občutek katerim segmentom je potrebno dati več pozornosti.

Nekatere organizacije imajo vgrajene sisteme za spremljanje porabe energije, ki samodejno zbirajo podatke in omogočajo spremljanje rabe v (skoraj) realnem času. Ti sistemi lahko zagotovijo natančne in podrobne podatke o porabi energentov. Skopljenje s poslovnimi informacijskimi sistemi je pomembno za pridobivanje celovite slike o porabi energentov in kako je le-ta povezana z osnovnimi procesi predvsem v industriji. Avtomatski zajem in obdelava preko SCADA sistemov, omogočajo natančno spremljanje porabe energentov in hitro obdelavo. Pri zbiranju podatkov je vedno treba presojati, kateri podatki so pomembni za analizo porabe energentov, katere pa lahko preskočimo.

Pomemben uvid nam da intervju s predstavnikom analiziranega objekta. T.i. etnografski intervju je ena od metod, ki se uporablja pri pridobivanju informacij in razumevanju procesov. Med etnografskim intervjujem se poskuša pridobiti vpogled v navade, rutine, preferenc in zavedanja posameznikov glede rabe energije in delovanja sistemov. Skrbno oblikovana vprašanja in odprta komunikacija med intervjuvancem in intervjujem pomagajo razkriti podrobnosti, ki jih drugače ne bi bilo mogoče zaznati.Za uspešno izvedbo nalog in pridobivanje verodostojnih informacij zlasti v velikih sistemih, od pravih ljudi, je pomembno razumevanje hierarhične strukture organizacije. Poznavanje strukture vodenja, odgovornosti in odločanja nam pomaga identificirati ključne akterje, ki imajo vpliv na porabo energije. S tem znanjem lahko bolje identificiramo ključne točke, saj predstavniki analiziranih lokacij najbolj poznajo svoje procese.

Meritve vključujejo namestitev merilnikov porabe energije, kot so električni števci, merilniki plina, kalorimeter ali senzorji kakovosti notranjega okolja. Z merjenjem porabe energije lahko ocenimo učinkovitost obstoječih sistemov, spremljamo trende porabe, prepoznamo odstopanja in ocenimo učinek uvedenih ukrepov za zmanjšanje porabe energije. Meritve so lahko stalne ali občasne.

Energetska izkaznica (EI) stavbe predstavlja celovito oceno energetske učinkovitosti stavbe na podlagi različnih parametrov, kot so poraba energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, prezračevanje in razsvetljavo. Energetska izkaznica zagotavlja transparentne informacije o energetski učinkovitosti stavbe in omogoča primerjavo med različnimi stavbami.

Potrebno pa se je zavedati, da vsega, kar bi si želeli nikoli ne bomo uspeli izmeriti, zato so vedno potrebne ocene in predvidevanja.


Avtor: mag. Jure Vetršek

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice