Energetski pregledi

Energetski pregledi

Energetski viri in sistemi

Pri iskanju trajnostnih in energetsko učinkovitih rešitev za ogrevanje in hlajenje stavb je pomembno upoštevati možnosti uporabe različnih tehnologij. V tem prispevku bomo predstavili značilnosti raznovrstnih načinov za učinkovito ogrevanje in hlajenje stavb. Kondenzacijska tehnika omogoča visok izkoristek energije pri ogrevanju stavb. Izkorišča latentno  toploto, ki nastaja pri kondenzaciji vodne pare, kar zmanjšuje stroške ogrevanja in emisije CO2. Poleg ogrevanja stavb se lahko kondenzacijska tehnika uporablja tudi za pripravo sanitarne vode, kar dodatno izboljšuje energetsko učinkovitost.

Potek energijskih tokov v nizkotemperaturnih in kondenzacijskih kotlih se lahko prikaže s pomočjo Sankyjevega diagrama. Za ogrevanje stavb toplotne črpalke izkoriščajo naravne vire toplote, kot so zrak, voda ali zemlja. Poleg ogrevanja pa jih lahko uporabljamo tudi za hlajenje prostorov. Omogočajo visok izkoristek energije in prispevajo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. V kombinaciji s sončno energijo pa lahko dosežemo še višjo energetsko učinkovitost.

Pri odločitvi za njihovo uporabo je koristno poznati kriterije za pridobitev subvencije EKO sklada, ki je vezana na kriterij letne sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov. Uporaba biomase, kot so lesni peleti, polena, sekanci ali briketi za ogrevanje stavb je okolju prijazen način, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Napredni sistemi uporabe lesnih goriv omogočajo visoke izkoristke in ob ustrezni  izbiri gradnikov omogočajo uporabniku zelo prijazen sistem z zelo malo fizičnega dela,  hkrati pa so CO2 nevtralni. Sončni kolektorji pretvarjajo sončno sevanje v toplotno energijo, ki jo lahko uporabljamo za pripravo sanitarne vode in ogrevanje stavb. Sončna energija je obnovljiv vir in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv. Soproizvodnja električne in toplotne energije je proces, kjer se hkrati proizvajata električna energija in toplota. Soproizvodnja povečuje energetsko učinkovitost saj je način, kjer primarno energijo energenta skoraj v popolnosti koristno uporabimo.

Sorbcijski sistemi so alternativa klasičnim kompresorskim sistemom za hlajenje. Uporabljajo toplotno energijo, ki jo pridobimo z uporabo  sončnih kolektorjev in  odpadne toplote iz tehnoloških procesov, za hlajenje prostorov. Sorbcijski sistemi so energetsko učinkoviti, okolju prijazni in bodo v prihodnosti omogočili zmanjšanje porabe električne energije za hlajenje stavb. Predstavljene bodo prednosti in omejitve, ki so jih pri uporabi tovrstnih sistemov prepoznali uporabniki tovrstnih sistemov.

Kombinacija predstavljenih načinov omogoča celovit pristop k učinkovitemu ogrevanju in hlajenju stavb. Uporaba naprednih tehnologij omogoča zmanjšanje stroškov energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter večjo energetsko neodvisnost. Pri načrtovanju in izbiri sistema ogrevanja in hlajenja je pomembno upoštevati specifične potrebe ter pogoje uporabnika stavbe ter upoštevati trajnostne in ekonomske vidike ukrepov. Predstavljeni bodo tudi tehnične zahteve in pogoji , ki jih za različne generatorje toplote predpisuje EKO sklad j.s. pri vlogah za subvencioniranje.


Avtor: Radovan Repnik

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice