Energetski pregledi

Energetski pregledi

Energetski pregledi in učinkovita raba energije v stavbah

Osnovni namen izvedbe energetskega pregleda stavbe je čim natančneje oceniti njeno energijsko učinkovitost, prepoznati možnosti za zmanjšanje stroškov in energije, izboljšati učinkovitosti in kvaliteto notranjega okolja ter povečati rabo obnovljivih virov energije. Spoznajte proces izdelave razširjenega energetskega pregleda stavbe, vse od izhodišča in metodologije za uspešno in kvalitetno izvedbo energetskega pregleda stavbe. Energetski pregled zajema niz korakov in meritev za zbiranje podatkov, analize porabe energije, prepoznavanje neučinkovitosti, analize za priložnosti, predloge in priporočila izboljšave.

Energetski pregled stavbe mora biti izveden po sistematičnem pristopu, ki vključuje temeljiti pregled ovoja stavbe, KGH sistemov (klimatizacije, gretja, hlajenje), razsvetljave, električne opreme in vzorcev porabe energije. Energetski pregled mora vključevati tako kvantitativne meritve kot kvalitativne ocene za oceno celotne porabe energije, kakovost notranjega okolja in opredelitev področij za potencialne prihranke energije ter izboljšanje notranjega okolja.

V prvem koraku energetskega pregleda se preveri vse možne razpoložljive informacije o stavbi, vključno s pregledom razpoložljive projektne dokumentacije, računov za storitve povezane z energijo, predhodnih izdelanih poročil energetskih pregledov in drugo relevantno ter razpoložljivo dokumentacijo. Po prvih pridobljenih in analiziranih informacijah ali v času ogleda stavbe in njenih sistemov se opravi tudi razgovore z upravljavci stavbe in uporabniki, da lahko izvajalec energetskega pregleda razume vzorce porabe energije, težave in želje oz. cilje. Na podlagi prvih informacij se določi preliminarna ključna področja za iskanje priložnosti za izboljšave.

V nadaljevanju sledi temeljit pregled stavbe na samem kraju na vseh področjih in sistemih, ki vplivajo na rabo energije in na kvaliteto notranjega okolja. Zbere se vse potrebne in razpoložljive informacije o specifikacijah opreme, zapisih o vzdrževanju in posodobitvah ter nastavitvah sistemov. Ključno za kvalitetni in temeljit pregled stavbe je predhodna priprava, znanje in izkušnje ekipe, ki opravlja energetski pregled.

Po analizi zbranih podatkov je potrebno prepoznati področja potratnosti energije, neučinkovitosti in potencialnih priložnosti za varčevanje z energijo. Kvantificira se potencial varčevanja z energijo in finančno upravičenost vsakega od potencialnih ukrepov. Pri tem se prioriteta ukrepov določi na podlagi prihrankov energije in stroškov, dotrajanosti, vračilnih dobah in drugih pomembnih dejavnikih. Naredi se tudi razmislek in analizo o izvedljivosti vključevanja sistemov obnovljive energije.

Na koncu sledi izdelava poročila s podrobnostmi in povzetkom o ugotovitvah energetskega pregleda, vključno z razčlenitvijo porabe energije, ugotovitvami obstoječega stanja in neučinkovitosti na posameznih področjih ter priporočili s scenariji za energetsko prenovo, ki se jih tudi predstavi in uskladi z vsem zainteresiranim deležniki. Podati je potrebno jasen in izvedljiv predlog/scenarij za izvajanje priporočenih ukrepov, vključno z ocenami prihrankov, stroškov, vračilnimi dobami in donosnostmi naložbe. V okviru poročila se poda tudi predlog strategije za sprotno upravljanje z energijo, vključno s sistemi za spremljanje, vzdrževalnimi protokoli in predlogi za organizacijske ukrepe za uporabnike, ki naj vključuje tudi predlog za stalno spremljanje in vrednotenje energetske učinkovitosti.

Z upoštevanjem predstavljene celovite metodologije in procesa energetskega pregleda lahko izvajalci, lastniki in upravljalci stavb pridobijo dragocen vpogled v porabo energije za delovanje stavbe, prepoznajo področja za izboljšave in sprejemajo odločitve na podlagi zbranih in v poročilu predstavljenih informacijah. Na ta način lahko izboljšajo energetsko učinkovitost, zmanjšajo operativne stroške in spodbujajo URE in OVE ter ostale trajnostne prakse in cilje.


Avtor: Nejc Avguštin

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice