Projekt XXXI Divizije 5 in 7 Kranj

Projekt XXXI Divizije 5 in 7 Kranj

Večstanovanjski objekt se nahaja na ulici XXXI. divizije 5 in 7 v Kranju in ima pet etaž: klet, pritličje in tri nadstropja. V kleti se nahaja toplotna podpostaja, shrambe oziroma kolesarnica. V pritličju in treh nadstropjih je skupno 38 stanovanj.

Pred sanacijo

Stavba je bila zgrajena leta 1971. Zunanja stena večstanovanjskega objekta je zgrajena iz modularne opeke debeline 29 cm, ki je iz obeh strani ometana. Strop proti neogrevanemu podstrešju je sestavljen iz 14 cm armiranobetonske plošče na katero je položene 4 cm toplotne izolacije in 4 cm estriha. Kletni zidovi so armiranobetonski debeline 30 cm in z zunanje strani zaščitena s bitumnenskim trakom. 

Večina starejših lesenih vezanih oken je bilo zamenjanih z novejšimi energetsko učinkovitejšimi plastičnimi okni z dvoslojno zasteklitvijo.

Po sanaciji

Predmet sanacije večstanovanjskega objekta na ulici XXXI. divizije 5 in 7 sta bili sanacija fasade in strehe, ki sta bili izvedeni v avgustu 2016. Fasada se je izolirala z 16 cm toplotne izolacije (ekspandirani polistiren). Fasada kletnih prostorov nad terenom se je na zunanji strani izolirala s 14 cm grafitne toplotne izolacije.

Strop proti podstrešju se je na zunanji strani izoliral s 26 cm ekspandiranega polistirena in  zaščitila s polietilensko folijo.

V kletnih prostorih stavbe s hišno številko 7 so se starejša dotrajana vezana okna zamenjala s novimi PVC dvoslojnimi okni.

Povzetek

Analiza porabe in stroškov energenta za ogrevanje je pokazala, da se objekt ogreva v odvisnosti od višine temperaturnega primanjkljaja. Leta 2014 sta bili tako poraba kot tudi višina stroškov najnižji zaradi visokih zunanjih temperatur v ogrevalni sezoni.

Izračun gradbene fizike objekta je bil izračunan glede na 19 urni režim ogrevanja na 21°C in pri na stropnji izmenjave zraka 0,5 h-1. Energetska sanacija objekta je obsegala sanacijo fasade in strehe, ter delno menjavo oken v kletnih prostorov. Pred sanacijo je znašala potrebna toplota za ogrevanje na enoto uporabne površine 91,8 kWh/m2, kar je objekt uvrščalo v energetski razred  D. Po sanaciji se je ta vrednost znižala na 45,1 kWh/m2 kar stavbo uvršča v energetski razred C. Pred sanacijo je znašala dejanska končna povprečna raba toplotne energije v zadnjih treh letih 185.467 kWh in stroški 19.898 €. Prihranek rabe energije po sanaciji znaša 98.111 kWh (52,8 %), prihranek stroškov pa 7.534 € (37,8 %) na leto glede na dejansko stanje pred sanacijo. Skupna višina investicije v sanacijo je znašala 96.806 €. Predvidena vračilna doba ob takšnem prihranku znaša 12,8 leti.  Predvidevamo, da se bo zaradi zmanjšane porabe toplote za ogrevanje zmanjšala tudi priključna moč naprave za ogrevanje. Posledično pomeni to tudi dodatni prihranek pri fiksnem delu ceni daljinske toplote.

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice