Projekt Gotska 13

Projekt Gotska 13

Večstanovanjski objekt se nahaja na Gotski ulici 13 v Ljubljani in ima 10 etaž: klet, pritličje in osem nadstropji. V kleti se nahaja toplotna podpostaja in shrambe. V pritličju in osmih nadstropjih je skupno 72 stanovanj.

Pred sanacijo

Stavba je bila zgrajena leta 1972. Zunanja stena večstanovanjskega objekta je zgrajena iz 19 cm armiranega betona in obdanega s 10 cm plinobetona. Streha je sestavljena iz 15 cm armiranobetonske plošče na katero je položene 3,5 cm toplotne izolacije, 7 cm naklonskega betona in bitumen. 
Večina starejših lesenih vezanih oken je bilo zamenjanih z novejšimi energetsko učinkovitejšimi plastičnimi okni z dvoslojno zasteklitvijo. Na osrednjem stopnišču se poleg dvoslojnih plasničnih oken nahajajo tudi kopelitna okna.

Po sanaciji

Predmet sanacije večstanovanjskega objekta na Gotski ulici 13 sta bili sanacija fasade in strehe, ki sta bili izvedeni v avgustu 2016. Fasada se je izolirala z 14 cm toplotne izolacije. Toplotna izolacija se ni vgradila na površinah kjer so balkoni. Na nekaterih predelih fasade se je zaradi estetskega vidika vgradilo 8 cm toplotne izolacije. 
Ravna streha se je izolirala s 16 cm ekspandiranega polistirena in dodatnih 8 cm ekstrudiranega polistirena. Le-ta se je zaščitila s sika folijo in prodnatim nasutjem.

Povzetek

Analiza porabe in stroškov energenta za ogrevanje je pokazala, da se objekt ogreva v odvisnosti od višine temperaturnega primankljaja. Leta 2014 sta bili tako poraba kot tudi višina stroškov najnižji zaradi visokih zunanjih temperatur v ogrevalni sezoni. Energetska sanacija objekta je obsegala sanacijo fasade in strehe. 

Izračun gradbene fizike objekta je bil izračunan glede na 17 urni režim ogrevanja na 21°C in pri na stropnji izmenjave zraka 0,5 h-1. Pred sanacijo je znašala potrebna toplota za ogrevanje na enoto uporabne površine 79,4 kWh/m2, kar je objekt uvrščalo v energetski razred  D. Po sanaciji se je ta vrednost znižala na 43,9 kWh/m2 kar stavbo uvršča v energetski razred C. Dejanska povprečna letna raba toplotne energije pred sanacijo je znašala 266.654 kWh in povprečni stroški zadnjih treh let 19.661 €. Prihranek rabe energije po sanaciji znaša 122.660 kWh (46 %), prihranek stroškov pa 8831,5 € (44,9 %) na leto glede na stanje pred sanacijo. Skupna višina investicije v sanacijo je znašala 214.481 €. Predvidena vračilna doba ob takšnem prihranku znaša 24,2 leti.

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice