Postopki: od umestitve do obratovanja

Postopki: od umestitve do obratovanja

Obnove in rekonstrukcije

Obnova proizvodne naprave

Kot je navedeno v ZSROVE, je obnova proizvodne naprave obnova naprave, ki proizvaja energijo iz obnovljivih virov, zlasti popolna ali delna zamenjava naprav ali sistemov in obratovalne opreme, za spremembo zmogljivosti ali povečanje učinkovitosti ali zmogljivosti te proizvodne naprave.

Rekonstrukcija proizvodne naprave

Če je za gradnjo razumljivo, da je potrebno gradbeno dovoljenje, se pojem »rekonstrukcija« pogosto napačno uporablja in se zamenjuje z obnovo oz. vzdrževalnimi deli, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Postopki pri rekonstrukciji proizvodne naprave

Podpore za proizvedeno električno energijo se zagotavljajo tudi proizvajalcem elektrike iz rekonstruiranih proizvodnih naprav, pri katerih se z rekonstrukcijami obnovi ali zamenja vsaj eden od osnovnih sklopov proizvodne naprave in je bilo v obnovo vloženih vsaj 50 % tržne vrednosti nove proizvodne naprave v času obnove. Vrednost nove proizvodne naprave investitor prikaže v investicijski dokumentaciji. Z obnovo ali rekonstrukcijo se mora nazivna moč proizvodne naprave povečati za najmanj deset odstotkov ali električni izkoristek proizvodne naprave izboljšati najmanj za eno odstotno točko.

Pogoj za pridobitev podpore za proizvedeno električno energijo je pridobitev sklepa o potrditvi projekta na javnem pozivu Agencije za energijo (konkurenčen postopek izbire).

Prav tako je za investitorje pomemben podatek, da je pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije objekta treba pridobiti projektne pogoje, s tem namreč pridobite potrebne podatke za izdelavo projekta oz. priključka (tj. mesto priključitve, vrsta priključnega voda itd.) in pogoje za gradnjo v bližini obstoječih elektroenergetskih vodov ali naprav. Investitor oz. uporabnik omrežja mora v primeru rekonstruiranega objekta pridobiti soglasje za priključitev proizvodne naprave na elektrodistribucijsko omrežje v naslednjih primerih: priključevanja več kot tri leta odklopljenega objekta, spremembe priključne moči, spremembe tehničnih karakteristik na prevzemno-predajnem mestu.

V spodnji tabeli so predstavljene lastnosti obnove in rekonstrukcije glede na posamično vrsto proizvodne naprave. Podatki so osnovani glede na predvideno življenjsko dobo posameznih delov in celotne proizvodne naprave, obstaja tudi realna možnost, da se napravo obnovi oz. rekonstruira kasneje, če je ustrezno vzdrževana.


 

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice