Postopki: od umestitve do obratovanja

Postopki: od umestitve do obratovanja

8. Deklaracija in odločba o podpori

Deklaracija za proizvodno napravo

Deklaracijo za proizvodno napravo lahko pridobijo proizvajalci za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo:

  • iz obnovljivih virov (OVE),
  • iz neobnovljivih virov,
  • v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE),
  • s kombinacijo zgoraj navedenih virov oz. tehnologij.

V deklaraciji za proizvodno napravo, ki jo izda Agencija za energijo in je pogoj za pridobivanje podpore za proizvedeno električno energijo
in izdajanje potrdil o izvoru, so opredeljeni podatki o proizvajalcu, proizvodni napravi, vhodnem energentu, opis proizvodne naprave,
veljavnost deklaracije in seznam merilnih ter registriranih mest. Deklaracija se izda za obdobje do pet let. Vloga za izdajo deklaracije za
proizvodno napravo, ki se prvič vpisuje v register deklaracij ali za proizvodno napravo, na kateri so bile izvedene spremembe, se vloži na
obrazcu vloge za prvo pridobitev deklaracije, dostopnem na spletni strani Agencije RS za energijo.

Pridobitev odločbe o dodelitvi podpore in sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore ter začetek obratovanja

ZSROVE navaja, da postopki izdaje dovoljenj in soglasij za postavitev, priključitev in obratovanje proizvodne naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov smejo od vložitve popolne zahteve do izdaje dokončne odločbe o tej zahtevi skupaj trajati največ dve leti in da postopki izdaje dovoljenj in soglasij za postavitev, priključitev in obratovanje proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, katerih inštalirana zmogljivost je manjša od 150 kW, smejo od vložitve popolne zahteve do izdaje dokončne odločbe o tej zahtevi skupaj trajati največ eno leto.

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice