Postopki: od umestitve do obratovanja

Postopki: od umestitve do obratovanja

1. Analiza primernosti lokacije

Izhodiščni podatki o lokaciji - lokacijska informacija

Investicija v obnovljive vire praviloma izhaja iz izhodišč na strani investitorja, ki jih je smiselno strokovno pisno dokumentirati v projektni nalogi. Izhodišča so v osnovi odvisna od vrste investicije, glede na prednosti obnovljivih virov pa je prav tako treba opredeliti vsaj lokacijo investicije (vpliva na več dejavnikov, zato je že v zgodnji fazi smiselno določiti parcelne številke, na katerih je investicija predvidena), potrebe po energiji na lokaciji (obvezno, kadar gre za samooskrbo), velikostni razred investicije (v vršni moči toplotne ali električne energije v kW) in pravni status investitorja (za določanje možnosti pridobivanja subvencij in davčnega vidika).

Prvi korak investitorja pri umestitvi objekta v prostor je pregled prostorskega akta oz. pridobitev lokacijske informacije. Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani s prostorskimi in ostalimi režimi v prostoru, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje (območja varovanja, omejitve, merila in pogoji za graditev objekta). Vlogo za izdajo lokacijske informacije se vloži na občini (tudi v elektronski obliki), na območju katere se zemljišče nahaja. Lokacijsko informacijo  pridobite v nekaj dneh (odvisno od vsake posamezne občine) za okoli 20 evrov plačila upravne takse. Vloga je v elektronski obliki dostopna na spletni strani eUprave.

Mnenje o možnosti vključitve v omrežje in analiza primernosti lokacije

Preden investitor sprejme odločitev o gradnji, če je to za realizacijo investicije gradnje potrebno, je smiselno, da od pristojnega elektrodistribucijskega podjetja čimprej pridobi mnenje o možnosti vključitve načrtovane proizvodne naprave na javno elektrodistribucijsko omrežje (pridobitev mnenja je smiselna predvsem v primeru večjih proizvodnih naprav). Distributer na podlagi vložene enotne vloge opravi analizo o možnosti priključitve in vlagatelja obvesti o pogojih in morebitnih tehničnih rešitvah. Enotna vloga lahko vključuje vlogo za izdajo: projektnih pogojev ali soglasje h gradnji, soglasja za priključitev za odjemalca EE, soglasja k projektu in soglasja za priključitev proizvodne naprave EE.

Enotna vloga je objavljena na spletni strani SODO oziroma spletnih straneh elektrodistributerjev.

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice