Vse o obnovljivih virih energije

Vse o obnovljivih virih energije

Potenciali

Potenciali

Lesna in druga trdna biomasa je najpomembnejši OVE v Sloveniji, saj predstavlja čez 50 % v celotnem deležu, kar je glede na gozdnatost Slovenije tudi pričakovano. Sledi hidroenergija, ostali viri pa skupaj predstavljajo okrog 11 %.

 

Deleži posameznih obnovljivih virov v skupni rabi energije leta 2011, Slovenija

 

Vir: ARSO, Kazalci okolja, 2013

Neizkoriščen potencial na področju učinkovite rabe energije tako v Sloveniji kot tudi Evropi so zgradbe-javne kot tudi zasebne-saj približno 40 % končne porabe energije predstavljajo hiše, javne in zasebne pisarne, trgovine in druge zgradbe. Tehnike, s katerimi bi bilo mogoče obstoječo porabo zmanjšati za polovico in še več, že obstajajo, vendar se trenutno še vedno prenovi premalo zgradb kot tudi uvaja premalo najučinkovitejših naprav. Zato možnosti za velike prihranke energije na tem področju ostajajo neizkoriščene.

Poraba energije v gospodinjstvih

 


Vir: Statistični urad RS

Druga največja možnost so prihranki v prometu in industriji (npr. z uvajanjem energetsko učinkovite industrijske opreme, boljšim zagotavljanjem informacij za mala in srednje velika podjetja ter uvedbo sistemov za energetske preglede in upravljanje). V Evropi je velik potencial tudi na področju soproizvodnje z visokim izkoristkom ter daljinskega ogrevanja in hlajenja.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

Proizvajajte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice