Izobraževanja in certificiranje

Izobraževanja in certificiranje

Theme picker

Eko sklad vodi in koordinira energetsko svetovanje za občane EN-SVET, pripravlja in izvaja spodbujevalne programe za pomoč pri odločanju za investiranje v URE in OVE (študije izvedljivosti, energetski pregledi, lokalni energetski koncepti).

V Sloveniji vsako leto poteka večje število izobraževanj v obliki seminarjev in delavnic, ki so namenjena bodisi strokovni javnosti ali pa širši populaciji poslušalcev. Programi in datumi so običajno objavljeni na spletnih straneh agencij/društev/organizacij, ki te dogodke organizirajo.

 

Certificiranje inštalaterjev

Direktiva Evropske komisije 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zahteva, da ima vsaka država vzpostavljen obvezni sistem certificiranja inštalaterjev majhnih kotlov in peči na lesno biomaso, sončnih fotovoltaičnih in sončnih termalnih sistemov, plitvih geotermalnih sistemov ter toplotnih črpalk. Licenco inštalaterji pridobijo na podlagi predhodnih izobraževanj in izpita.

Inštalaterji majhnih kotlov in peči na biomaso, sončnih fotovoltaičnih in sončnih termalnih sistemov, plitvih geotermalnih sistemov ter toplotnih črpalk morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.
Preizkuse znanja in evidenco o opravljenih preizkusih znanja, ki obsegajo teoretično in praktično usposabljanje vodi Zveza društev energetikov Slovenije. Namen preizkusa znanja je pridobivanje in izpopolnjevanje strokovnih znanj za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije.

Več infomacij je na voljo na povezavi.

 

Proizvajajte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice