Zanimivi poudarki o trajnostni energiji

Zanimivi poudarki o trajnostni energiji

17. stoletje

je obdobje iz katerega izvira koncept
bioplina, kot vira energije

8000

različnih komponent sestavlja
današnje vetrne turbine

95%

svoje življenske dobe fotovoltaični
sistemi proizvajajo neto zeleno elektriko

med 85% in 95%

je stopnja učinkovitosti hidroelektrarn,
ki so sicer najbolj učinkovite proizvajalke

k celotnim izpustom dušikovih oksidov CO v Sloveniji prispeva cestni promet

do 35%

toplote lahko stavba izgubi skozi zunanje stene

do 80%

manj energije kot navadne žarnice porabijo žarnice s svetlečimi diodami LED. Njihova življenjska doba je 10 let, medtem ko je življenska doba navadne žarnice 1 do 2 leti.

4,5 mio ton

odpadkov nastane letno v Sloveniji oziroma dobri 2 toni na prebivalca

Geotermalna energija je trajnostna, saj se topla voda lahko ponovno vrača v zemljo

Večina biomase je v trdem stanju, lakho jo pa najdemo tudi v tekočem, kot je npr. biodizelsko gorivo.

Večina biomase je v trdem stanju, lakho jo pa najdemo tudi v tekočem, kot je npr. biodizelsko gorivo.

Geotermalna energija je trajnostna, saj se topla voda lahko ponovno vrača v zemljo

do 35 %

toplote lahko stavba izgubi skozi zunanje stene

med 85 % in 95 %

je stopnja učinkovitosti hidroelektrarn, ki so socer najbolj učinkovite proizvajalke

4,5 mio ton

odpadkov nastane letno v Sloveniji oziroma dobri 2 toni na prebivalca

do 80 %

manj energije kot navadne žarnice porabijo žarnice s svetlečimi diodami LED. Njihova življenjska doba je 10 let, medtem ko je življenska doba navadne žarnice 1 do 2 leti.

95 %

svoje življenjske dobe fotovoltaični sistemi proizvajajo neto zeleno elektriko

8000

različnih komponent sestavlja današnje vetrne turbine

17. stoletje

je obdobje iz katerega izvira koncept bioplina kot vir energije

50%

k celotnim izpustom CO v Sloveniji prispeva cestni promet

med 45°C in 60°C

je najprimernejša temperatura za pripravo tople vode v gospodinjstvih

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice